Школа № 142 Амур-Нижньодніпровський район
 
.

 

 

 

 

 

 

 

Формування комунікативних навичок учнів на уроках та заходах естетичного циклу

Доповідь за темою «Формування комунікативних навичок на уроках образотворчого мистецтва та в позаурочній діяльності»

Доповідач : вчитель образотворчого мистецтва Бур’ян І.Г.

« Ми народжені, щоб жити спільно; наше суспільство - звід з каменів, який обрушився б, якби один не підтримував іншого»

                                                        Давньогрецький філософ Сенека.

Формування комунікативних навичок є актуальною проблемою, вирішення якої важливо як для кожної конкретної людини, так і для суспільства в цілому. Суспільство не можна уявити поза спілкування. Саме у сфері комунікації людина здійснює і свої професійні, і особисті плани. Тут вона отримує підтвердження свого існування, підтримку і співчуття, допомогу в реалізації життєвих планів і потреб. Тому комунікативні вміння і навички - це ключ до успішної діяльності суб'єкта, до успішного життя в цілому.

Cаме тому  результатом освіти  сьогодні повинні бути не просто знання, вміння та навички, а щось більше. Це виховання і розвиток вільної, освіченої, творчої, гармонійно досконалої  особистості, здатної жити в сучасному світі, готової до саморозвитку, як у своїх власних інтересах, так і в інтересах суспільства

Шкільний вік надзвичайно сприятливий для оволодіння комунікативними навичками в силу своєї чуйності до мовних явищ, інтересу до осмислення мовного досвіду, спілкуванню. Займаючись підвищенням комунікативної компетентності дітей, вчитель формує у них комунікативні навички, під якими звичайно розуміють навички впевненої поведінки:

• відкритість, чесність, прямота висловлень;

• вміння слухати іншу людину;

• здатність до пошуку компромісу;

• вміння наполягати на своєму;

• навик побудови початкової фази, контакту, враховуючи, що у людини є три потреби: бути розуміється, шановним і прийнятим;

• вміння говорити про свої  інтереси, використовуючи партнерську практику у відмінності тиску "зверху" і "знизу".

Для того, щоб учні могли навчитися комунікувати в рамках шкільного уроку, їх потрібно вчити це робити саме на шкільному уроці. Учитель, який поставив перед собою завдання розвитку комунікативних умінь учнів, повинен добре уявляти собі, які форми і методи формування і розвитку будуть більш ефективними на уроці

 Які ж форми навчальної комунікації використовує сучасний учитель для формування усної та письмової комунікації?

 Виділяються монологічні  та діалогічні форми комунікації

Монологічні форми:

 - розповідати, переказувати, відповідати на питання, задавати питання;

-виступати із готовою заздалегідь промовою або непідготовленою промовою;

- робити повідомлення;

 - висловлювати свою думку, захищати і доводити її, спростовувати чужі.

Діалогічні форми

- всі форми навчального діалогу (бесіда вчителя і учня, бесіда в парах, бесіда в групах);

 - дискусії, суперечки; ролеві та ділові ігри (ролі мовця і ролі слухача) навчальні дослідження та навчальні проекти;

 - виступи в якості ведучих на заходах, театралізація.

 Формування універсальних навчальних дій в учнів на уроках ОТМ

Сучасна система освіти повинна озброїти дитину універсальними способами дій, які допоможуть йому розвиватися і вдосконалюватися.

Згідно педагогічним технологіям  існують чотири види УНД :

 особистісні, регулятивні, пізнавальні, комунікативні.

До комунікативних УНД відносяться:

- вміння вступати у навчальний діалог з учителем, однокласниками;

- брати участь у спільній розмові, дотримуючись правил мовної поведінки;

 - задавати питання, слухати і відповідати на запитання інших;

 - формулювати власні думки, висловлювати та обґрунтовувати свою точку зору;

- будувати невеликі монологічні висловлювання;

- здійснювати спільну діяльність в парах і робочих групах з урахуванням конкретних навчально-пізнавальних завдань.

Навчальний предмет "Образотворче мистецтво" вносить особливий внесок у формування універсальних навчальних дій: особистісних, регулятивних, пізнавальних, комунікативних, через організацію спільної навчальної діяльності, використання проектних, ігрових, пошукових, діалогових методів, ІКТ, які активізують навчально-пізнавальну діяльність учнів. Розширення пізнавальної сфери школярів в галузі образотворчого мистецтва відбувається поступово, в процесі вирішення евристичних завдань, націлених на самостійний пошук і вирішення художньо-творчих завдань, наприклад, розуміння значення мистецтва в житті людини і суспільства; порівняння шедеврів світового мистецтва, що зберігаються в музеях світу і художніх музеях нашого регіону; вміння розрізняти основні види і жанри пластичних мистецтв та інше. При цьому здійснюються різні розумові операції: аналіз, синтез, порівняння, класифікація; робляться розумові виводи, висновки, узагальнення, які представляються у словесній, схематичній або умовно-образній формі (знак, код, символ).

На кожному занятті дитина створює унікальний малюнок (творчий продукт), використовуючи різні виразні властивості художніх матеріалів. При цьому дитина самостійно:

-  ставить мету майбутньої творчої роботи, обмірковує задум, знаходить необхідний художній матеріал (мальовничий, графічний або інший);

- виконує роботу в матеріалі, вигадує назву малюнку, висловлюючи в словесній формі образний зміст або задум твору;

- оцінює результат своєї праці і роботи однокласників, а по необхідності здійснює корекцію, уточнення свого малюнка.

Особистісні результати проявляються в авторському стилі учня, в умінні використовувати образну мову образотворчого мистецтва: колір, лінію, ритм, композицію, обсяг, фактуру для досягнення своїх творчих задумів, у здатності моделювати нові образи шляхом трансформації відомих (з використанням засобів образотворчого мови). Унікальним досягненням учня є його творча папка, в якій він збирає та зберігає продукти своєї творчої діяльності.

 На території нашого мікрорайону знаходиться художня школа №2 та клуб «Романтик», в якому є художня студія та гурток петриківського розпису. Багато учнів нашої школи відвідують ці заклади і це  сприяє їх бажанню брати активну участь у творчих конкурсах усіх рівнів, спробувати власні сили, представити себе та свої таланти у колі своїх однокласників та у шкільному соціумі.

Учні нашої школи щороку беруть участь у районних, міських,обласних та Всеукраїнських конкурсах малюнків, олімпіадах з образотворчого мистецтва, де мають певні результати – стають призерами та лауреатами.

В цьому навчальному році три учениці школи знову стали призерами міської олімпіади з ОТМ, інші юні художники взяли участь у Всеукраїнському конкурсі «Веломанія. Історія велосипеду в малюнках»; у обласному конкурсі плакатів та листівок «День зустрічі птахів»; «Годівничка»; «Зоогалерея». В минулому році учениця школи Мовчан Адель стала лауреатом Всеукраїнського конкурсу «Малюємо комікси для сталого розвитку». ЇЇ робота ввійшла в двадцятку найкращих коміксів конкурсу.

  В школі діє змінна експозиція учнівських робіт. Учні разом з батьками радіють своїм успіхам. Вони вселяють упевненість в дитину і спонукають її ще більше зусиль і часу віддавати справі мистецтва.

          Розширення навичок спілкування (комунікативні навички) відбувається також в процесі ігрових ситуацій, які передбачають багатопозиційні ролі: художника, глядача, критика, цінителя мистецтва та інші. Комунікативний досвід учнів складається в процесі міркувань учня про художні особливості творів, в умінні обговорювати індивідуальні результати художньо-творчої діяльності, в процесі співробітництва і створення колективних творчих проектів, з використанням можливостей ІКТ та довідкової літератури.

 Колективна творча діяльність – важливий фактор розвитку комунікативних компетентностей учнів.

 КТД (колективна  творча діяльність)  також є важливим фактором розвитку комунікативних,соціально-адаптивних компетентностей учні. Творчість – це процес створення нового і цінного, а  формування творчої особистості найкраще відбувається у процесі творчої діяльності учнів. Творча діяльність емоційна, приваблива для учнів; впливає на всі сторони життя особистості; допомагає задовольнити потреби у діяльності, самопізнанні; спонукає до пошуку. Саме у творчій діяльності розвиваються якості творчої особистості.       

КТД - чудовий метод, технологія якого прекрасно враховує психологію підліткового та юнацького віку. Через КТД учні реалізують і розвивають такі здібності, як розширення знань про навколишній світ, придбання навичок проектування, прояв організаторських умінь, закріплення комунікативних навичок. У той же час і педагог розвиває творчий потенціал, удосконалює організаторські можливості, вивчає класний колектив, об'єднує учнів, керує  процесом розвитку особистості школяра

Протягом своєї педагогічної діяльності я щороку організовувала, створювала або брала участь у КТД нашої школи. Як результат – проведення таких творчих заходів   «По країнах та континентах», «Уся справа – у капелюшку», «Українські візерунки», «Учень Року», «Я- Україночка», «Новорічний серпантин», «Ми - юні туристи», «Екологічна мода», «Пан та Пані», «Конкурс лицарів», «Вартові Галактики», «Енергоефективна школа», «Свято обдарованих учнів» та інші заходів. В таких заходах та конкурсах  запрошуються брати участь не тільки признані таланти школи, які професійно займаються у музичній школі, хореографічних гуртках та театральній студії нашого мікрорайону, але й усіх бажаючих заявити про себе, свої вміння та таланти. Для цього щорічно проводяться шкільні конкурси юних талантів «Фабрика зірок», «Танцюють усі!».

 Крім  шкільних заходів я беру участь у підготовці шкільних агітбригад до районних конкурсів «Екотворчість», «Юні інспектори дорожнього руху»,  «На крилах почуттів», «Молодь за здоров’я», «За газетними рядками - справи юначі». Усі учасники цих заходів мають можливість визначити для себе частку, характер своєї участі і відповідальності у створення чогось нового, взаємодіють із дітьми різного віку, старші допомагають  молодшим, молодші вчаться  у старших.

 В цьому навчальному році агітбригада «Молодь за здоров’я» посіла ІІ місце на районному конкурсі, агітбригада «Екотворчість» стала переможцем районного конкурсу та призером (ІІ місце) на міському конкурсі. Зараз йде підготовка до районного конкурсу «Юні інспектори дорожнього руху», у якому команда нашої школи три рази посідала призові місця.

Як висновок можна сказати,що від комунікативних навичок  багато в чому залежить процес адаптації дитини до школи та до життя в цілому, зокрема його емоційне благополуччя у соціумі. Дитина повинна звикнути не тільки до нового виду діяльності (навчанню), але й до оточуючих людей. Якщо вона легко знаходить мову з іншими людьми, то відчуває великий психологічний комфорт і задоволеність ситуацією. І навпаки, невміння спілкуватися з однолітками та дорослими звужує коло друзів, викликає відчуття самотності, може провокувати асоціальні форми поведінки.

У процесі формування комунікативних навичок учнів, для виховання гармонійно досконалої, всебічно розвиненої особистості, у будь якій шкільній діяльності учні мають придбати такі комунікативно значущі якості як :

- товариськість, терпимість, доброзичливість;

- принциповість, вимогливість; самостійність;

- захопленість, активність;

- тактовність, самовладання;

- соціально-психологічна спостережливість;

- рефлексія, досягнення комунікативних цілей.

 

Подобається