Школа № 142 Амур-Нижньодніпровський район
 
.

 

 

 

 

 

 

 

Формування в учнів свідомого ставлення до свого життя та здоров’я.

 

У Національній доктрині зазначено, що найважливішим завданням сучасної шкільної освіти є формування мотивації до збереження та зміцнення здоров’я людини. Школа має навчити школярів використовувати резервні сили свого організму, оволодіти життєвими навичками здорової та безпечної поведінки, спілкуватись з людьми, передбачати наслідки своєї поведінки та вміти приймати своєчасні рішення, а також формувати цінності і переконання, які сприяють свідомому вибору здорової поведінки та наміру дотримуватись її протягом життя.

Вирішення цього завдання покладено на інтегрований курс "Основи здоров’я”, який за своїм змістом об’єднує питання здоров’я та безпеки життєдіяльності на основі діяльнісного підходу. Метою його є формування в учнів свідомого ставлення до свого життя та здоров’я, формування здоров’язберігаючих компетентностей. Як відомо, навички формуються в діяльності через прийняття рішень та відпрацювання моделей поведінки. Тому, на відміну від традиційних уроків, коли вчитель переважно говорить, а учні слухають, на заняттях з основ здоров’я використовують інтерактивні методи навчання, що базуються на активній участі самих учнів у процесі набуття знань.

 Під час уроків відпрацьовується колективна робота у групах, що дає учням змогу подолати труднощі, які постають на їхньому шляху навчання. Коли діти навчаються разом з іншими, вони відчувають істотну емоційну та інтелектуальну підтримку, яка дає їм можливість вийти далеко за рамки їх нинішнього рівня знань і вмінь.

Під час проведення тренінгів були створені ситуації, де учням пропонувалося зіграти роль певної людини у знайомих обставинах, з якими учасник може стикнутися у повсякденному житті. Діти без попередньої підготовки розігрували сценки або ситуації. При цьому вони уявляли себе вигаданими персонажами, які показують реальні життєві ситуації.Таким чином, проведення рольових ігор, моделювання життєвих, проблемних ситуацій  спонукає дітей до вибору правильних шляхів щодо збереження здоров’я.

Процес набуття знань та умінь передбачає опанування учнями певною інформацією та розуміння життєвих ситуацій. Передача знань у процесі навчання може включати як виклад та засвоєння простої інформації, так і розуміння того, як вона взаємопов'язана між собою. Наприклад, знання шляхів передачі ВІЛ-інфекції є результатом засвоєння простої інформації, а усвідомлення зв'язку між різними шляхами передачі ВІЛ-інфекції дає розуміння того, що статеві зв'язки із споживачем ін'єкційних наркотиків підвищує ризик інфікування.

На основі знань, умінь та ставлень можуть бути сформовані необхідні для збереження здоров'я життєві навички як здатність практикувати конкретні моделі поведінки. Вони включають життєві та специфічні практичні навички, які мають відношення до здоров'я, наприклад: надання першої медичної допомоги, дотримання гігієни, правильне користування протизаплідними засобами тощо. За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я, життєві навички – це здатність до адаптивної та позитивної поведінки, яка дає можливість індивідуумам ефективно вирішувати проблеми та долати повсякденні труднощі. Вони допомагають людям приймати обґрунтоване рішення, розв'язувати проблеми, критично та творчо мислити, ефективно будувати соціальні контакти та здорові стосунки, співчувати, продуктивно організовувати своє життя, вести здоровий спосіб життя.

З жовтня 2016 року Міністерство освіти і науки України спільно з Громадською організацією «Дитячий фонд «Здоров’я через освіту» та у партнерстві з Європейським Союзом і Представництвом дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в рамках ініціативи Європейського Союзу «Діти миру» реалізує проект «Вчимося жити разом».

Проект реалізується у Донецькій, Луганській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, де є найбільша кількість дітей, переміщених з зони конфлікту.

Формою впровадження є тренінгові заняття з розвитку життєвих навичок, які підвищують стійкість дітей та молоді у складних життєвих обставинах, сприяють їх адаптації у нових навчальних закладах.

Для кожного класу запропонований обов’язковий  план проведення занять. Заняття проходять в невимушеній, довірливій загальній атмосфері.

Діти мають позитивний настрій та розширюють свої знання завдяки проведенню ігрових вправ, руханок та розігруванню сценок.

У ході тренінгів педагоги широко використовують сучасні інформаційні технології, інтерактивні форми навчання. Заняття проходять динамічно та рухливо.

Закінчуючи свій виступ, хочу сказати, що школа – це життєвий простір дитини, в якому вона знаходиться близько 70% свого часу, тому саме школа повинна давати знання і вміння організувати життя, діагностувати, берегти та поліпшувати здоров’я дитини.

 «Головним скарбом життя є не землі, що ти завоював, не багатства, що у тебе в скринях... Головним скарбом життя є здоров'я, і щоб його зберегти, потрібно багато що знати»,- так вважав Авіцена.  Я сподіваюсь, що учні, виходячи зі школи, не забудуть ті знання, які здобули на уроках основ здоров’я, і зможуть правильно їх застосувати, обираючи свій життєвий шлях.

 

 

Подобається