Школа № 142 Амур-Нижньодніпровський район
 
.

 

 

 

 

 

 

 

Про систему роботи щодо досвіду практичної і експериментальної діяльності на уроках біології.

 

Про систему роботи щодо досвіду

практичної і експериментальної діяльності на уроках біології.

Вчитель Лоянова З.М.

Науку біологію розвиває людська допитливість, і моє завдання, як вчителя, полягає в тому, щоб учні не тільки запам’ятовували сукупність знань, а й засвоїли метод самостійного отримання їх в ході лабораторних і практичних робіт.

Лабораторно-практичну діяльність учнів намагаюсь спланувати таким чином, щоб відбувався природний хід придбання знань. В ході вивчення біології учням пропоную різні за змістом лабораторні та практичні роботи. У деяких вже даються готові результати досліджень, а задача учнів полягає в тому, щоб пояснити їх. Так при вивченні властивостей вуглеводів та ліпідів учні 10 класу з’ясовують чому під дією йоду крохмаль набув синього кольору і чому не розчинився у воді, чому ліпіди не розчинні у воді, слабо розчинні у спирті, і добре розчинні у полярних розчинниках. Учні 6 класу вивчаючи будову клітини на першому уроці вчаться готувати тимчасові мікропрепарати і розглядають їх в мікроскоп, де переконуються в клітинній будові луски цибулі. А на другому уроці за допомогою готових мікропрепаратів та працюючи з мікроскопом ще раз, на прикладі деяких об’єктів, переконуються у клітинній будові всіх живих організмів. Учні 9 класу вивчаючи роботу м’язів, за допомогою фізичних вправ переконуються, що статистична робота втомлює швидше м’язи ніж динамічна робота. Вивчаючи роботу серця учні виконують практичну роботу „Вимірювання частоти серцевих скорочень і артеріального тиску”, вчаться вимірювати пульс, артеріальний тиск і за допомогою присідань, з’ясовують вплив фізичних вправ на серцево-судинну діяльність.

Інша частина робіт передбачає участь у дослідницькій діяльності, де школярі можуть отримати або зібрати результати для подальшого їх пояснення. Іноді після постановки досвіду та обговорення виникають додаткові питання, які потребують роз’яснення. Це і є поле, де учні можуть проявити ініціативу з придбання знань. Так при вивченні теми „Будова насінини” 7 клас, учні заздалегідь закладають досліди з насінням: частину поміщають в холод – частину в тепле місце; частину залишають без води – частину поміщають на вологу салфетку; частину занурюють повністю у воду – частину тільки на вологу салфетку. Ці досліди переконують при яких умовах краще проростає насіння. А при виконанні практичної роботи „Вегетативне розмноження рослин”, учні набувають вмінь та знань як вегетативно вирощувати рослини. Учні 9 класу при виконанні практичної роботи „Аналіз індивідуального харчування за добу та відповідність його нормам” замислюються навіщо ми їмо, як правильно харчуватися, як складати раціон їжі на добу.

На уроках біології лабораторні роботи є однією з форм активізації пізнавальної діяльності. Вони дозволяють учням здійснити необхідні спостереження дослідницького характеру за різними біологічними об’єктами і процесами, провести аналіз, порівняти, зробити висновок або узагальнення. Важливе значення для розвитку учнів при виконанні лабораторних робіт має вступна бесіда вчителя, в якій він визначає проблему і ставить мету. Учитель роз’яснює хід лабораторної роботи, роздає інструктивні картки або завдання, вказує на форму записи результатів спостережень (текстова запис, схема, таблиця), ставить проблемні питання для висновків і узагальнень.

Наявність у змісті інструкції проблемних питань дозволяє активізувати пізнавальний інтерес учнів до дослідницької діяльності. Як приклад приведу інструкцію з виконання лабораторної роботи в 9 класі з теми „Сенсорні системи”.

Лабораторна робота № 8

Тема:  „Виявлення сліпої плями на сітківці ока”

Мета: впевнитися в наявності сліпої плями на сітківці ока, пояснити причину її утворення.

Хід роботи:

  1. Уважно розгляньте малюнок картки.
  2. Прикрийте праве око рукою, помістіть картку на відстані 15 – 20 см від очей.
  3. Дивлячись лівим оком на хрест, повільно то наближайте картку до себе, то віддаляйте доти, доки одного з трьох кружечків не буде видно.
  4. Повторіть дослід, прикриваючи ліве око.
  5. У висновку дайте відповіді на запитання:

а) чому зникає один з трьох кружечків?

б) що таке сліпа пляма?

в) яка причина її утворення?

Висновок: ____________________________________________________________________________________________________________________________________

Практичні роботи в 10-11 класів навчають застосовувати знання про будову, склад та властивості речовин клітини при рішенні задач з молекулярної біології, розв’язання елементарних вправ з трансляції, задач з екології, типових задач з генетики (моно- і дигібридне схрещування). Під час цих робіт учні закріпляють знання з даної теми і одноразово набувають практичних знань та вмінь при рішенні подібних задач з даної теми і тим самим готуються до ЗНО.

Виконання лабораторних та практичних робіт є фундаментом вивчення біології в основній школі. Спостерігаючи явища, розглядаючи організми, проводячи досліди, учні витягують корисну інформацію самостійно. Це ті знання, яким вони довіряють, про це ж написано в підручнику і розповідав учитель. В окремих випадках, коли не можна самим перевірити інформацію, учні можуть вірити вчителю на слово. Проведення лабораторних робіт, постановка дослідів, спостереження розвивають практичне мислення, вимогливість до результатів роботи. Уміння перевіряти теорію практично, осмислювати і об’єктивно оцінювати інформацію буде в нагоді учням в їх повсякденній практичній діяльності. Проведення лабораторних робіт дослідним методом розвиває творчий потенціал учнів.

Вивчення нового матеріалу: демонстрація наочного матеріалу підчас розповіді вчителя, робота з таблицями, пояснення схемами в ході фронтальної бесіди, пошук відповіді на запитання, складання опорного конспекту на основі текстового матеріалу, схем. Для цього в кабінеті є таблиці, мікроскопи, достатня кількість мікропрепаратів. Так вивчаючи тему «будова гідри», « типи тканин»,

« порівняльна характеристика крові людини та жаби» учні не тільки закріплюють вміння працювати з мікроскопом, але і з цікавістю можуть бачити наглядно те, що чули від вчителя або прочитали у підручнику. Любов до природи і всього прекрасного ми виховуємо і коли працюємо на пришкільній ділянці і коли доглядаємо за кімнатними рослинами, саме за допомогою їх ми з’ясовуємо , що і вони здатні до рухів, і що таке листова мозаїка, чому одні квіти мають привабливий вигляд, а в інших жовтіє листя та опадає.

До найбільш ефективних форм представлення навчального матеріалу на уроках слід віднести мультимедійні презентації. Метою такого представлення інформації є формування у школярів системи мисле образів, скорочення часу на пояснення, попередження фізичної та психологічної втоми.

Під час використання презентацій задіяні різні канали сприйняття учнів, що дозволяє закласти інформацію не тільки у фактографічному, а й в асоціативному вигляді в пам'ять учнів. Так вивчаючи тему « шляхи розповсюдження венеричних захворювань», « забруднення навколишнього середовища», учні краще сприймають  інформацію, яка подана яскравими слайдами.

Перевіряя домашні завдання намагаюсь опитати як можна більше учнів за допомогою індивідуальної роботи з картками ( в яких є як тестові завдання так і питання вимагаючи розгорнутої відповіді), побудування схем: Природні катастрофи», « клітини крові», « види порожнин тіла», фронтального опитування, написання біологічних диктантів, бліц – опитувань. Учням подобається виступати і в ролі вчителя – задають питання – перевіряють відповіді товаришів, з бажанням проводять самоперевірку самостійних робіт.

Під час вивчення нового матеріалу використовую роботу в групах. Учні з високим рівнем навчальних досягнень, проходячи опереджаючи навчання ,виступають в ролі вчителя – доносять інформацію до учнів, робота з підручником, додатковою літературою, ресурсами Інтернету.

При підбитті підсумків уроку часто використовую інтерактивну вправу "Мікрофон": що сподобалось на уроці, що ви зможете передати своїм товаришам..

Подобається