Школа № 142 Амур-Нижньодніпровський район
 
.

 

 

 

 

 

 

 «Стимулювання позитивного ставлення до навчання, створення умов до ефективної мотивації на уроках мови»

Комунальний заклад освіти

"Спеціалізована середня загальноосвітня школа №142

еколого-економічного профілю" Дніпропетровської міської ради

 

Виступ на педраді

«Стимулювання позитивного ставлення до

навчання, створення умов до ефективної

мотивації на уроках мови»

Підготувала вчитель

української мови

Стріжак Л.М.

                                                    2016 р.

“Письменник живе в своїх книжках, скульптор-у створених ним скульптурах, а вчитель у думках і справах своїх учнів”.

Народна творчість

“Коли бачиш учня-неука, бий його педагога”.

Квінтиліан

Тепер, коли суспільство постійно розвивається, а обсяг зростає, роль учителя полягає не стільки в тому, що він несе інформацію дітям, стільки в умінні правильно організувати засвоєння цих знань. Залучаючи дитину до діяльності, вчитель спрямовує її на пізнання світу і себе в ньому.

Кожен педагог моє свої професійні установки, які він використовує під час навчання дітей. Учитель планує, організовує навчальну діяльність школярів, але найважливіше його завдання у створенні на уроці таких умов, які б стимулювали активність учнів у навчальній діяльності бажання вчитися. Це бажання пов'язане з інтересом.

Пізнавальні інтереси грунтуються на:

·        Зацікавленості

·        Жадобі до знань  

·        Допитливості

Основа ефективного навчання учні — це формування у них мотивації до навчальної діяльності. Урок повинен бути цікавим, сучасним, мати виховний вплив на учнів. Для того, щоб у школярів виникло бажання виконувати завдання, я проводжу спочатку спеціальну роботу, спрямовану на формування ігрової мотивації, і лише потім переходжу до постановки навчально завдання. Використовую інтерактивні методи навчання, спрямовую роботу на розвиток творчих здібностей дитини, практично спрямовую навчальну діяльність учнів. Усе це формує бажання вчитися.

На уроках української літератури використовую міжпредметні зв'язки, міжмистецькі зв'язки.

Існують такі фактори формування позитивного ставлення учнів до предмету:

·        Яскравість

·        Новизна

·        Цікаве викладання

·        Бажання отримати похвалу

·        Одержання задоволення від пізнання

·        Інтерес до знань

Одним із засобів для формування стійких пізнавальних інтересів є застосування на уроках мови інформаційних технологій. Вони підвищують інтерес, дають кращу можливість до засвоєння матеріалу. Найбільш ефективними методами формування позитивної мотивації учення на уроках мови служать:

·        Інтегровані уроки

·        Ігрові технології

·        Робота в парах і групах

·        Науково-дослідницька робота

·        Конкурси та змагання

·        Творчі роботи

Перше, що використовує кожен вчитель — це наочність, як засіб підвищення інтересу і один з прийомів формування мотивації. Наочність ілюструє думки, допомагає розвитку спостережливості, кращого запам'ятовування матеріалу.

Найважливішим засобом стимулювання мотивації й інтересу учнів до вивчення української мови є лінгвістичні ігри. Вчителеві мовнику потрібно докладати неабияких зусиль і високої професійної майстерності під час підготовки до кожного уроку, аби учні одержували складні лінгвістичні знання у формі дохідливих, привабливих, цікавих методичних модулів. Щоб донести до дітей дивовижну красу і загадкову, чарівливу вибагливість і складність нашої мови, щоб подати необхідний мінімум інформації про мову та її закони для компетентного мововживання, вчителі-словесники мають уникати у своїй роботі штампів і дбайливо витворювати власні форми методичних прийомів, доповнювати оригінальними новаціями традиційну палітру методів. Саме гра сприяє активному формуванню світогляду дитини, її моральних і духовних пріоритетів. А величезне розвивальне значення гри не потребує доведення. Увага, память, уміння аналізувати, порівнювати і зіставляти мовні явища, швидкість реакції, скоординованість дій-ці та інші якості такі потрібні для подальшого навчання, найкраще формуються саме під час гри. Саме гра враховує вікові й індивідуальні особливості учнів, забарвлює в яскраві тони емоційне тло уроку, формує пізнавальну самостійність, активність та інтереси дітей, витворює унікальну єдність словесних, наочних і практичних методів навчання, дає змогу раціонально використовувати час.

Як свідчать психолого-педагогічні дослідження останніх років, у середньому за допомогою гри учні засвоюють навчальну інформацію на 70%, що значно ефективніше порівняно з такими методами, як лекція 5%, або читання 10%.

На уроках української мови я використовую такі новітні форми роботи як:

·         Лінгвістичні спостереження

·         Поетичні хвилинки

·         Лексичні тренінги

·         Рольові ігри

·         Граматичне конструювання

·         Вікторини

Сприяють формуванню позитивного ставлення учнів до вивчення української мови та літератури зустрічі з письменниками та акторами Дніпропетровщини, в минулому році відбулася зустріч з професором української мови А.М. Поповським, екскурсії до музеїв та театрів міста, літературні та мовні змагання між класами.

Отже, методи стимулювання інтересу до вивчення української мови такі:

·         Використання пізнавальних ігор, цікавих пригод, гумористичних уривків, перегляд навчальних кінофільмів.

·         Використання наочності

·         Залучення якумога більшої кількості учнів до позакласної роботи з української мови

Цікаво учням - цікаво з ними і вчителеві. Байдужість у навчанні негативного впливає на всіх учасників навчального процесу.

 

Подобається