Школа № 142 Амур-Нижньодніпровський район
 
.

 

 

 

 

 

 

 

«Типові і нетипові форми навчання»

 

Сучасний учитель займається різними видами професійної діяльності: викладацькою, виховною, науковою, методичною, управлінською. Залежно від того або іншого виду діяльності існують різні можливості використовувати комп’ютерні або інформаційні технології, що дають можливість отримувати, передавати, систематизувати, обробляти інформацію, а також здійснювати комунікацію між колегами, учнями, їх батьками і так далі.

 

Комп’ютер може бути використаний як:

·  інформаційна система, що допомагає вирішувати різні питання;

·  джерело інформації для розробки творчих проектів;

·  для суттєвого розширення наочності навчання;

·  оперативного контролю за засвоєнням знань і умінь.

 

Застосування комп’ютерів як засобу навчання підвищує мотивацію навчання за рахунок інтересу учнів до діяльності, пов’язаної з комп’ютером.

 

Щоб іти в ногу з часом, учитель повинен володіти основами інформаційних технологій, мати уявлення про найбільш поширену в даний час операційну систему Windows, уміти працювати в поширених комп’ютерних програмах, зокрема, Microsoft Word, Ехсеl, РоwerPoint і низкою інших спеціалізованих програм, пов’язаних з предметною діяльністю вчителя, користуватися Інтернетом, а також уміти використовувати знання учнів про комп’ютер, котрі останні отримують на уроках інформатики.

 

Причин комп’ютеризації  навчання фізиці та астрономії можна назвати багато. У мережі є багато програмних продуктів, які учителі-предметники можуть використати під час проведення уроків із застосуванням  нових інформаційних технологій. Подібні уроки дозволяють підвищити інтерес до вивчення предметів природничо-математичного циклу, активізувати їх пізнавальну діяльність, сприяють формуванню наукового світогляду.

 

Наприклад на  допомогу вчителю фізики, астрономії для організації занять за допомогою комп’ютера сьогодні випускається багато навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки, інтернет.

Добре відомо, що курс фізики середньої школи включає розділи, вивчення і розуміння яких вимагає розвиненого образного мислення, уміння аналізувати, порівнювати. Насамперед мова йде про такі розділи, як «Молекулярна фізика», деякі розділи «Електродинаміки», «Ядерна фізика», «Оптика» і ін. Багато явищ в умовах шкільного фізичного кабінету не можуть бути продемонстровані. Наприклад, явища мікросвіту, або процеси, що швидко протікають, або досліди із приладами, відсутніми в кабінеті. В результаті учні зазнають труднощі їхнього вивчення, оскільки не в змозі їх уявити. У таких ситуаціях я використовую сучасні технічні засоби навчання й у першу чергу персональний комп’ютер.

 

На даний час існує велика кількість навчальних програмних засобів. Серед усіх варто виділити продукт «Квазар-мікро», який я використовую як для проведення фронтального експерименту, так і для виконання лабораторних робіт. Але ніякий комп’ютер не замінить реальний фізичний експеримент, тому до використання комп’ютера для проведення лабораторних робіт слід підходити обережно.

«Бібліотека електронних наочностей» разом з «Віртуальною фізичною лабораторією» дозволяють комплексно підходити до викладання навчального матеріалу з фізики, використовуючи конструктор уроків. «Електронний задачник» для 7-8 класів дозволяє персонально (при використанні мережі) підійти до розв’язування задач і виявити можливі прогалини  в знаннях  учнів.

Основні напрями застосування комп’ютерної техніки на уроках фізики і астрономії використовую такі:

·  підготовка друкованих роздаткових матеріалів (контрольні, самостійні роботи, дидактичні картки для індивідуальної роботи);

·  мультимедійний супровід пояснення нового матеріалу (презентації створені в РоwerPoint;

· проведення комп’ютерних лабораторних робіт;

·  використання на уроках і при підготовці до них інтернет-ресурсів.

 

У своїй практиці комп’ютер використовую на уроках фізики та астрономії на таких етапах уроку:

·  при поясненні нового матеріалу (комп’ютерні демонстрації досліджуваних фізичних явищ);

·  при розв’язуванні завдань;

·  при проведенні лабораторних робіт (віртуальних фізичних лабораторій);

·  під час перевірки знань учнів.

 

Крім готових програмних засобів часто використовуються й власні методичні розробки, наприклад, презентації, які сприяють розвитку інтересу до предмету і розширюють знання учнів з даної теми.

Подобається