Школа № 142 Амур-Нижньодніпровський район
 
.

 

 

 

 

 

 

 

ВИХОВНА РОБОТА У СИСТЕМІ ВИПЕРЕДЖАЮЧОЇ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Усі діти народжуються геніями, і лише потім ми, дорослі, псуємо їх”, -

так зазначив відомий американський педагог і лікар Глен Доман. Тому мета виховної роботи школи – побачити й виховати в кожному учневі Людину. Порядну, добру, інтелектуально розвинену, патріота рідної держави, творчу, небайдужу до навколишнього світу. Людину, якою можна пишатися, яка гідно пройде з високо піднятою головою через усе життя. Виховати таку людину непросто – тут замало знати сучасні технології й методики навчання, втілювати їх у практику. Найголовніше – треба бачити в кожній дитині Особистість, якою вона вже є, і Людину, якою вона стане.

Концепцію системного підходу до виховання А.С. Макаренко характеризує так: "Справжня суть виховної роботи... полягає зовсім не у ваших розмовах з дитиною, не в безпосередньому вашому впливові на дитину, а... в організації життя дитини”.

Виховна робота школи в системі випереджаючої освіти для сталого розвитку – це спосіб життя учнівського колективу, всі сторони якого підлягають певним цілям і забезпечують у процесі свого функціонування досягнення заданого результату – певних меж розвитку й моральних якостей особистості. 

Які ж основні компоненти виховної системи? Виховна система школи включає: комплекс виховних цілей; спільність людей, що їх реалізують; мережу відносин, що складається між учасниками цієї діяльності, а також ту частину навколишнього середовища, яка освоєна школою для реалізації прийнятих цілей.

Системоутворюючим фактором, який визначає і цементує виховну роботу школи в системі випереджаючої освіти, є конкретизовані цілі й завдання. З ними узгоджуються дії вчителів і учнів, зміст, методи, організація виховної роботи та інші її компоненти. Саме єдність, наступність, взаємозв’язок усіх компонентів і складають систему, яка забезпечує розвиток певних людських якостей, поглядів і переконань особистості.

Усі форми й методи роботи школи спрямовані на те, щоб стимулювати розвиток дитини, формувати навички самоорганізації, допомагати самореалізуватися дитині через творчість. І саме від школи залежить, чи зможе дитина прожити шкільне життя змістовно й красиво, чи будуть у неї перед випуском щасливі спогади про школу. 

Усю виховну роботу в школі об'єднано в єдину виховну систему. Вона ґрунтується на принципах особистісно-розвивальної взаємодії, залучення кожного учня до значущої для нього діяльності. Педагоги повинні направляти свою роботу так, щоб вона сприяла відродженню й утвердженню духовної культури, вихованню фізично здорового, духовно багатого покоління, яке повинно шанувати свою громадянську, національну і особисту гідність, формувати основи здорового способу життя, гарантувати для всіх учнів розвиток природних задатків, їхню повноцінну реалізацію в системі випереджаючої освіти для сталого розвитку.  

Тематичні години, години спілкування з учнями, предметні тижні, загальношкільні заходи повинні бути узгоджені таким чином, щоб набувати нового значення.

Основною настановою випереджаючої освіти виступає формування життєвої компетентності, що передбачає ставлення особистості до життя як сутнісної потреби у самопізнанні та саморозумінні, здатність до осмисленого розв'язання внутрішніх та міжособистісних суперечностей, відповідального та критичного розуміння своїх дій, налаштованості на конструктивне спілкування з іншими особистостями. 

Формування духовної культури особистості є одним з головних напрямків освіти для сталого розвитку. Загалом, моральне виховання виступає основою культурного розвитку людини, тим початком, за допомогою якого відбувається її соціалізація, а також закладаються внутрішні якості, ціннісні орієнтації та моделі поведінки. Цей процес передбачає актуалізацію освітньої діяльності у питаннях морально-ціннісного виховання, в якому найбільш важливими виявляються такі духовні якості як віротерпимість, відповідальність, толерантність, доброзичливість, справедливість тощо. 

Тому саме виховна робота школи у системі випереджаючої освіти для сталого розвитку охоплює весь педагогічний процес, інтегруючи навчальні заняття, позаурочне життя дітей (не тільки дозвілля), різноманітну діяльність і спілкування за межами школи, вплив соціального, природного, предметно-естетичного середовища на особистість.

Подобається