Школа № 142 Амур-Нижньодніпровський район
 
.

 

 

 

 

 

 

 Місія, візія, цінності

«Майбутнє нашої цивілізації не зупиняється

на політичних чи економічних засадах.

Воно  повністю залежить від напрямку,

що задається суспільством»

 

П’єр де Кубертен

 

 

Місія

 

Наш заклад освіти   створює освітнє середовище для всебічного розвитку, виховання та соціалізації особистості на засадах законодавства України та визнаних в усьому світі фундаментальних непорушних цінностей з метою формування особистості, яка у своїх діях і думках у будь – якій своїй діяльності  керується загальнолюдськими гуманістичними нормами поведінки.

 

Візія

 

  • Ми приймаємо виклики сучасних реалій та у стані позитивної напруги здійснюємо перехід від неефективної системи шкільної освіти до системи інноваційного розвитку, яка передбачає свободу вибору форм, методів та педагогічних прийомів, ефективність та прозорість, високий рівень соціальної справедливості та співжиття у гармонії з природою.

 

  • Ми інтегруємося у світове співтовариство, розділяємо, втілюємо ідеї та співпрацюємо з Міжнародним Комітетом П’єра де Кубертена. Наш заклад освіти включений у  Міжнародну мережу шкіл П’єра де Кубертена та є єдиною школою, яка представляє Україну на міжнародному рівні.

 

  • Ми є провідниками моральних переконань та педагогічних ідей засновника сучасного олімпійського руху П’єра де Кубертена – людини, яка все своє життя присвятила ствердженню ідей гармонійного розвитку особистості, чесної боротьби за перемогу, прагнення досконалості, дружби та поваги.

 

  • Фундаментом для набуття здобувачами освіти ключових компетентностей є формування у їхній свідомості визнаних усім світом  цінностей, адже всі компетентності, яких набуває випускник, мають бути спрямовані на користь державі та людству, а не навпаки.

 

  • Спорт – невід’ємна та зразкова складова  освітнього процесу. Глибоко аналізуючи основні цінності та цілі спорту, спортивних ігор, дитячих ігор, цілком очевидним стає те, що всі види спорту, чи то футбол, чи єдиноборства,  чи плавання,  або гімнастика, розроблені як засіб навчання необхідним життєвим навичкам, і саме тому спорт розглядається в якості важливої частини навчальної програми як формальної, так і неформальної.

 

  • В основу ідеології школи лягла концепція олімпізму, визначення якій дав П'єр де Кубертен: «Олімпізм являє собою філософію життя, що звеличує та об’єднує в гармонійне ціле якості тіла, волі й розуму. Поєднуючи спорт з культурою та освітою, олімпізм прагне створити спосіб життя, який базується  на радощах, здобутих через зусилля, освітній цінності доброго прикладу та повазі до універсальних етичних принципів».

 

Цінності

 

1.      Досконалість

 

означає: будь-що з того, що ми робимо, робити якнайкраще. На спортивних аренах, на ігровому майданчику, у навчанні або в нашій професійній діяльності. Разом з тим важливо не стільки вигравати, скільки брати участь, демонструючи прогрес, насолоджуватися здоровим поєднанням якостей тіла, волі та розуму.

 

2.      Повага

 

містить у собі  повагу як до себе і свого тіла, до інших людей, до історії, традицій та законодавства своєї та інших держав, до етичних норм і правил, до занять спортом, так і до навколишнього середовища.

 

3.      Дружба

 

знаходиться в самому центрі Олімпійського руху та нашого шкільного співтовариства. Вона закликає нас бачити спорт та спільну діяльність як інструменти для взаєморозуміння як між окремими людьми, так і між людьми в усьому світі.

 

Головним принципом співпраці шкільної спільноти  є олімпійський принцип Fair Play (Чесна гра).

 

Перш за все це: прагнення здобути перемогу за рахунок ретельної підготовки, а не за будь-яку ціну, вміння гідно вигравати та достойно сприймати поразку, здатність до співчуття та благородної поведінки, відчуття приналежності до своєї Батьківщини та усвідомлення важливості своїх вчинків у формуванні світового іміджу України. Головна перемога – перемога над собою, над своїми слабкостями!