Ліцей № 142 імені П'єра де Кубертена
 
.

 

 

 

 

 

 

 

Роль потенціалу сучасного уроку в розвитку творчих здібностей учнів початкових класів

                           Роль потенціалу сучасного уроку 
            в розвитку творчих здібностей учнів початкових класів
                             
  «До хорошого уроку вчитель готується все життя» В. Сухомлинський. 
Формування всебічно розвиненої людини, активної особистості, здатної  до ефективної продуктивної діяльності  в певній сфері, - це потреба демократичного суспільства в Україні. Тому головне завдання школи – створення умов для повноцінної  життєдіяльності кожної  дитини. Важливість розвитку особистості зазначена і в державних  документах [1].  
 Життя доводить, що в складних умовах, які постійно змінюються, найкраще орієнтується, приймає рішення, працює людина творча, гнучка, креативна, здатна до генерування і використання нових ідей, задумів, підходів та рішень. Креативна особистість — особистість, яка має внутрішні передумови (особистісні утворення, нейрофізичні задатки, специфіку когнітивної сфери), що забезпечують її творчу активність  [ 8 ].  Це людина, яка володіє  певним  переліком  якостей, а саме:
 
Завдання вчителя – створити  умови  для утвердження атмосфери творчості, допомогти учневі знайти себе в житті, а навчально-виховну діяльність  спрямовувати на створення такої системи співпраці, головна мета якої максимальний розвиток креативних  здібностей дитини. В. Сухомлинський писав, що кожна дитина йде у школу з вогником у душі . а завдання педагога – цей вогник підтримати. щоб він не згас.  
•Як не згасити вогник цікавості дитини, а запалити справжній смолоскип?
• Як навчити дитину вчитись?
•Як уникнути пасивності на уроках?
•Як “ свій “ урок зробити їхнім уроком?
•Як учительське  “ треба ” перетворити на учнівське “ хочу ” ?   
 В основі розвитку творчих здібностей дитини стоїть інтерес до творчого процесу. Г. Ващенко у книзі «Виховний ідеал» піднімає проблему гармонійного виховання особистості. Серед пріоритетних напрямків цього виховання  -розвиток творчих здібностей учнів. Надзвичайно важливо навчити дитину спостерігати, бо чим більше матеріалу дає пам'ять, тим більше можливостей відкривається для комбінаційної роботи фантазії, тож, щоб створити новий образ, треба «оживити» в пам’яті сприйняті в минулому враження. 
Але для розвитку творчого потенціалу  більшості школярів важливою є саме роль учителя. Як зробити, щоб урок був радісним і цікавим, щоб розкрив творчий потенціал особистості, поставив у ситуацію морального вибору й прийняття самостійного рішення?  Ці питання не раз змушували мене замислитися й шукати відповіді.
    Найефективнішим засобом досягнення мети є інноваційні технології навчання. Інноваційний підхід забезпечує позитивну мотивацію здобуття знань, створює ситуацію успіху, сприяє  повноцінній діяльності кожної дитини [ 2 ].
Вважаю, що сучасному педагогові необхідно вибрати те "зерно", що дасть змогу створити свою міні-методику. А у творчого вчителя й учні прагнутимуть до творчості. Незважаючи на розмаїття нововведень, основною формою організації навчальної діяльності залишається урок. Сучасний урок – це урок демократичний. Для такого уроку характерними ознаками є:
•    підготовка гуманних освічених людей;
•    навчання не словом, а справою;
•    проведення його не для учнів, а разом з ними;
•   спрямовування діяльності не на клас в цілому, а на особистість  учня;
•    забезпечення повного засвоєння навчального матеріалу на уроці.
 Сучасний урок – це урок  знахідок та відкриттів, запитань і сумнівів, він розвиває дитину, спонукає її до пошуку істини. Особистісно орієнтована система навчання дозволяє розглядати сучасний урок  в початковій школі як результат взаємодії двох аспектів:
методичного, який стосується побудови системи навчальних завдань — ланцюжку вправ, що природно приводять учня до "відкриття" нового поняття чи способу дії, полегшують його усвідомлення і засвоєння, дозволяють формувати  компетентності;
психолого-дидактичного, що безпосередньо пов'язується з організацією навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів за допомогою ефективного використання навчальних технологій  [ 3 ].
       Але яким би не був урок за формою проведення або за цільовим призначенням, в основу його слід покласти принцип діяльності. На актуальності  цієї проблеми наголошував В. О. Сухомлинський, зазначаючи, що розумова діяльність потрібна людині не тільки для того, щоб вона застосовувала знання на практиці, а й для повноти духовного життя [ 8 ].
       Організація повноцінної  навчально-пізнавальної та творчої діяльності учнів, для максимального забезпечення їхньої активності, стає можливою завдяки доцільному використанню різних навчальних технологій  [4, 6, с.18].
З роками пошуків упевнилась, що необхідно шукати такі форми проведення уроку, які захопили б, принесли радість і задоволення, активізували пізнавальну діяльність школярів. Створення ситуації успіху для дитини вважаю необхідною умовою ефективної роботи з дітьми. На своїх уроках намагаюся дати учням основні пізнавальні  вміння: прищепити їм позитивне ставлення до навчання, виховати впевненість у власних здібностях, активізувати мотивацію до самовдосконалення і саморозвитку, використовуючи інноваційні технології. Упевнена, що ці методи є основним способом створення атмосфери у класі, який найліпшим чином сприяє співпраці  та доброзичливості, дає змогу по-справжньому реалізувати особистісно зорієнтоване навчання. Вважаю, що саме так учитель крок за кроком наближається до професійного успіху. 
Характерні ознаки сучасного уроку: гуманітарний потенціал і гуманізація навчання, варіативність і гнучкість структури уроку, спрямованість уроку на особистість учня, системний підхід до побудови уроку та процесу навчання, повне засвоєння нового матеріалу на уроці, оптимізація форм роботи на уроці, економія часу в шкільному навчанні. Урок має бути ефективним, оптимальним за структурою. Відомо, що неодмінними складовими особистісно зорієнтованого уроку є:
- мотивація;
- чітке формулювання теми уроку;
- визначення цілей та завдань, спрямованих на розвиток пізнавальних та    творчих здібностей учнів;
- ефективність методів, за допомогою яких реалізуються цілі уроку;
- підбиття підсумків, оцінювання результатів уроку. 
Вимога до сучасного уроку – інтеграція знань з різних предметів, а також кожен учень повинен мати час для роздуму, переживання, вибору позиції і обов’язково словесного звучання своїх думок.
Так, в 4 класі, на уроці математики при вивченні теми “Час” діти не тільки розв’язують  ребуси, кросворди, шаради, а  і самостійно готують пам’ятки з теми, під час фізкультхвилинки мандрують з годинником в Країну Здоров’я.  На етапі узагальнення знань ставиться проблемне питання : “Як визначити час, не маючи годинника?” Діти знаходять інформацію про квітковий годинник, виготовляють власні годинники - шаблони . І, як результат набутих знань ,учні створюють проект «На що не шкода нам часу». 
 Ми, вчителі, прагнемо  використовувати на уроках багато наочності. Та не завжди можемо побачити результат, адже повинно у дитини розвиватися креативне мислення. Особливо цінним є творчий підхід до створення системи роботи на різних етапах уроку в залежності від його типу та навчального матеріалу.  Для  організації навчально-пізнавальної діяльністі на уроці, необхідно створити мотивацію. Для реалізації цього етапу уроку доцільно:
а) створити умови для виникнення внутрішньої потреби включення в навчально-пізнавальну діяльність на уроці ("хочу");
б) визначити зміст навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці ("зможу");
в) актуалізувати вимоги  з боку навчально-пізнавальної діяльності (" треба"). 
Так, наприклад,  урок математики . Тема уроку: "Множення двоцифрових чисел на одноцифрове число" (З клас). Для того, щоб діти працювали із   захопленням, кожен урок  повинен мати змістовний вступ, який розкриває цінність матеріалу, що вивчається, відкриває нові знання. На початку уроку повідомляю, що до класу завітала Жар-птиця. На її пір'їнках записаний план, який має привабливу для дітей форму: 1) пташиний спів — усні обчислення; 2) летимо у височінь - перевірка домашнього завдання; 3) стрімкий злет - робота  вітру - розв'язування задач; 6) вичищаємо пір'їнки — підсумок уроку. Обов’язково запитую  в учнів, чи погоджуються вони з таким планом? (Учні вносять свої пропозиції та приступають до реалізації).
 Можна разом з дітьми відправитись у плавання на великому кораблі, на вітрилах якого записано план роботи на уроці. Крім того, план уроку можна представити у вигляді схематичних позначок, тощо. Повідомлення плану в такий спосіб дозволяє учням безпосередньо побачити зміст подальшої діяльності вже на початку уроку. Мотивація має пронизувати весь процес навчання на уроці, а тому такий підхід дає змогу поступово перевести учнів з об'єкта в суб'єкт навчання, створюючи умови для прояву і розвитку їхніх природних здібностей. Велику увагу  придiляю  розвитку творчих здiбностей молодших школярiв саме на таких уроках. У своїй діяльності використовую різноманітні  інтерактивні методи навчання   [ 5 ]. 
Фрагмент уроку сталого розвитку. 4 клас. Тема уроку. « Мої стосунки з оточуючими.»  5. Актуалізація теми. 
   - У нашому класі з’явилась скриня із назвою «Друг – це скарб».
    Вправа «Уявний мікрофон». Розповідь про свого друга за бажанням.  
- Чи в кожної людини є справжні друзі?  Проблемне запитання. 
  6.  Вправа «Мозковий штурм».  
     - Якими, на вашу думку, повинні бути стосунки між людьми?  
     - З чого починаються добрі стосунки ?
4.Робота в групах. «Проблемна ситуація».(за малюнками). 
- Розгляньте малюнки. Оцініть вчинки дітей: які дії ведуть до добрих стосунків з людьми, а які їх руйнують. Поясніть, чому.
Розподіл дітей на групи за обраними кольорами.
I група        Коли у друзів лад - всяк тому рад.
II група       У лиху годину пізнаєш вірну людину.
III група      Скупий складає, а щедрий споживає.
IV група      Добре слово солодше за мед .
- Побудова хороших стосунків починається з дуже простих речей: посмішки, привітання, бажання і готовності прийти на допомогу. Коли ми прагнемо добрих відносин, то знаходимо можливість подарувати радість, свято. 
5.Фізкульхвилинка.     Пісня «Острів дружби».
 IV. Аукціон думок.   Вправа «Секрети спілкування». 
- Що необхідно, щоб наша планета була красивою та щасливою? (Необхідно, щоб засяяло сонечко «Секрети спілкування») Кожен з вас на  вирізаній долоні напише ,яке, на вашу думку, основне  правило спілкування, і почепить його на нашу газету.( Відповіді дітей:  Бути щирим, відвертим.  Не видавати секретів інших. Ділитися з друзями (другом).  Не ображати друзів.  Не боятися попросити пробачення. Допомагати другові у всьому. Вітати зі святами. Разом робити різні справи. Зберегти друга в серці на все життя.
V. Підсумок уроку.
 1. Рефлексія.  Вправа - тренінг. «Загальне коло» . 
  - Стати в коло  і разом тричі промовити: «Один за всіх і всі за одного».
  Виконання пісні «Ми одна сім’я»(Соло виконує  учениця, у якої друзів небагато ).
 Здатнiсть творчо мислити формую на уроках творчостi. На них учнi здобувають первиннi навички самостiйної i творчої дiяльностi по декiлькох напрямках для того, щоб виявити свої здiбностi. Особливе мiсце в розвитку творчих здiбностей я приділяю казцi.  Ми вчимося переробляти казку, характери героїв, а для цього треба навчити  дітей робити смiливi припущення,  фантазувати – це основа для творчого мислення. Перед учнями ставлю завдання – зробити припущення: якi змiни можуть вiдбутися, якщо змiнити сюжет казки, до яких це приведе вчинкiв героїв,  якi новi проблеми виникнуть перед ними. Часто змiнюємо риси характеру героя на протилежнi: хто був добрим, став злим, а персонаж з негативним характером стає добрим,  чуйним. Вводимо в казку зовсiм нового героя чи якийсь об'єкт, предмет, що цiлком змiнить сюжет, а як – це придумають дiти. Краще для цiєї роботи брати лiтературнi казки. Тодi змiнюється весь сюжет, дiти починають придумувати новi цiкавi ситуацiї, у яких можуть опинитися герої. 
Особливою популярнiстю у дiтей користуються наступнi завдання: 
- Придумати новий сучасний костюм герою.
-  Зміни кінець казки так, щоб …
- Придумай казку навпаки: три ведмедя потрапили до дівчинки . 
- Створення книжок-малят за темою: «Зима», «Весна», «Осiнь», «Мiй друг».
 - Написання творiв за темою: «Мiй  клас», «На яку квiтку схожа моя мама», «Яким птахом я себе уявляю», «Лист iз майбутнього». 
Доцільно проводити уроки з елементами інтеграції .
 Наприклад, урок читання в 2 класі. Казка “Кривенька качечка”. Напрямки роботи.   1.Розвиток зв`язного мовлення.  Виховання добрих почуттів. 
-Мені шкода діда та баби? А вам? 
-Як їх можна пожаліти, чим втішити?
 2. Мовна розминка. - Чи підходить вислів “Плакала, та нічого не виплакала ”?
- У вас так буває?     - Чому дівчина не полетіла із зграєю?
 3. Розвиток творчого мислення .- Як за допомогою чаклунства змінити кінець казки, зробити щасливими діда та бабу?
4. Зв`язок з математикою. 
- Зграя - це скільки? Скільки качок в зграї? (Парна - непарна кількість.) Скласти задачі про качок та кривеньку качечку.
 5.Мистецтво. Методом  “ живої ” плями зобразити кривеньку качечку.
 6.  Екологія.   - Чому качечка не чекала своїх рідних качок?  Куди спішила? Таким чином можна створити урок  творчості.
Інсценізація казки -  це як рятувальний круг від нудьги.    На уроці  навчання грамоти в 1 класі  відбулася  інсценізація казки «Котик і півник». Дітям  дуже подобалось брати активну участь на будь-якому етапі уроку. Доцільно використовувати рольові ігри . Так,  в 3 касі на уроці довкілля, проводили гру «Суд над бабою Ягою», коли вивчали тему «Права і обов’язки громадянина». Діти швидко розібрали ролі адвоката, судді, прокурора, свідків, урок пройшов на високому емоційному рівні. 
  Для розвитку творчого потенціалу учнів використовую інформаційно – комунікативні технології. Залучаючи дітей до творчості, створюючи постійно «ситуацію успіху», поважаючи дитину, ми в змозі виховати творчо працюючу особистість.
        Пропоную тест для вивчення креативності, творчого мислення. 
Тест «Що може бути водночас» спрямований на дослідження вербального творчого мислення .
Стимулюючий матеріал — набір запитань, які по черзі ставлять дитині.
Що може бути одночасно:
1 — живим і неживим;                     2 — чорним і білим;
3 — маленьким і великим;               4 — м'яким і твердим;
5 — легким і важким;                       6 — гарячим і холодним;
7 — кислим і солодким.
Інструкція. Дорослий: «Я тобі зараз ставитиму запитання, на які ти повинен мені відповісти якнайшвидше».
Проведення тесту. Дитині по черзі ставлять запитання: «Що може бути одночасно білим і чорним? Солодким і кислим?» та ін. Якщо вона не зрозуміла запитання й дає дві відповіді, їй нагадують, що йдеться про один предмет, який може бути водночас, наприклад, і білим, і чорним, а не про два предмети, один з яких — білий, а інший — чорний. У випадку повторних помилок або відмови відповідати тестування переривають. При аналізі підраховують кількість балів за такими параметрами, як швидкість і оригінальність.   
В своїй роботі керуюсь принципом:  допомогти дитині знайти свій ключ до успіху, створити умови, у яких вона розкриватиме свої здібності, творитиме своє життя, зростатиме духовно, творчо, а головне -  за її бажанням.
                                              Анотація
У цій статті узагальнено досвід роботи з використання  інтерактивних методів навчання та ролі потенціалу сучасного уроку в розвитку творчих здібностей учнів початкових класів.
Ключові слова: інтерактивні технології, методи навчання, інформаційно – комунікативні технології. уроки творчості,  творчо працююча особистість.
                            Список використаних джерел:
1.Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів  загальноосвітніх навчальних
закладів України.- К., 2011.- 80 с.
2.Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. К.: Академвидав, 2004.
3.Бех І.Д.  Особистісно зорієнтоване виховання: Науково-методичний посібник. 
– К.: ІЗМН, 1998. – 204 с.
4. Пометун О.І. Пироженко  Л.В. Сучасний урок. Інтерактивні технології 
  навчання.- К.: А.С.К., 2004 .- 193 с.
5. Стребна О. В .Соценко А. О.  Інтерактивні методи навчання в практиці
роботи початкової школи. Х.:  Основа, 2006. - 171 с.
6. Коваль Л.В. Сучасні навчальні технології в початковій школі: Навчально-
методичний посібник. - Донецьк: ТОВ "Юго-Восток, Лтд", 2006.  - 225 с.
7. Кузмінський  А. І. Словник педагогічних термінів,  Педагогіка у 
запитаннях і відповідях. Інтернет.
 
 
 
 
Подобається