Ліцей № 142 імені П'єра де Кубертена
 
.

 

 

 

 

 

 

 

КРЕАТИВНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ

 Що є основою для визначення “Креативний вчитель”

 

На основі аналізу психолого-педагогічної літератури визначають найважливіші риси педагогічної креативності вчителя:

- високий рівень соціальної і моральної свідомості;
- пошуково-проблемний стиль мислення;
- розвинені інтелектуально-логічні здібності (вміння аналізувати, обґрунтовувати, пояснювати, виділяти головне тощо);
- проблемне бачення;
- творча фантазія, розвинена уява;
- специфічні особисті якості (сміливість, готовність до ризику, цілеспрямованість, допитливість, самостійність, наполегливість, ентузіазм);
- специфічні ведучі мотиви (необхідність реалізувати своє "я", бажання бути визнаним, творчий інтерес, захопленість творчим процесом, прагнення досягти найбільшої результативності в конкретних умовах праці);
- комунікативні здібності;
- здатність до самоуправління;
- високий рівень загальної культури.

 

Чи можна навчитися творчості

Формування творчої індивідуальності вчителя означає вироблення у нього особливого ставлення до професійної діяльності як способу життя.

Виділяють основні умови перетворення діяльності вчителя у творчу:
 - усвідомлення себе як творця в педагогічному процесі;
 - усвідомлення сутності, значення і завдань власної педагогічної діяльності, її мети;
 - сприймання вихованця як особистості в педагогічному процесі (як об'єкт і суб'єкт виховання);
 - усвідомлення власної творчої індивідуальності.
 

 

 

 
Подобається