Ліцей № 142 імені П'єра де Кубертена
 
.

 

 

 

 

 

 

 

Круглий стіл для учнів 10 – 11 класів.

Круглий стіл для учнів 10 – 11 класів.

Тема: STEM - освіта – освіта майбутнього.

Мета:  ознайомити присутніх з суттю, напрямками, світовим досвідом STEM- освіти; підготувати до широкого впровадження STEM - освіти в нашому закладі;

            формувати освітній світогляд учнів;

            розвивати сучасні підходи  до навчання;

            виховувати зацікавленість до нових форм роботи в рамках STEM  - освіти.

Обладнання:  мультимедійна презентація, тезаурус термінів, що визначають сутність поняття STEM–ocвіта,

 

Епіграф:  

Велика мета освіти - не тільки знання, а й перш за все дія.
                                                 Н.І. Мирон

Нічому тому, що важливо знати, навчити не можна, – все, що може зробити вчитель, це вказати доріжки.
                                                  Олдингтон Р.

Хід круглого столу.

І. Організаційний момент.

ІІ.  Підготовча частина.

Вступне слово:  Добрий день! Я рада бачити всіх на нашому засіданні круглого столу! Тема, яку ми обрали для  нашого засідання, дуже актуальна як для дорослих, так і для школярів.

Ви ніколи не замислювались про те, яким буде світ через якихось десять років? Дивлячись як стрімко розвивається людство, важко передбачити, чи не так? Та саме в цьому світі вам доведеться  будувати  кар’єру. Чи здатні сучасні школи підготувати учнів до цього? Відповіддю може стати STEM- освіта.

Питання для обговорення:

Ø Що з себе представляє STEM- освіта, якими принципами керується дана методика і які несе переваги?

Ø STEM -освіта-що це? Можливо, хтось чув про це? Що саме?

Сьогодні ми будемо говорити про  актуальний напрямок розвитку національної освіти, яка направлена на формування дослідницьких компетентностей учнів як  засобу реалізації особистісного потенціалу старших підлітків.

В умовах реформування шкільної освіти на перший план поставлено питання про зміну форм і методів навчання учнів, адже інформаційне суспільство ставить інші вимоги до особистості, а отже і до процесу організації навчання.

ІІ. Основна частина.

Вислови учнів:

1-учень:   STEM – одна з тем, що найбільш обговорюється в сучасній освіті. На відміну від традиційного навчання, де кожен предмет вивчається окремо, STEM-освіта (англійською – Science, Technology, Engineering, Mathematics, що в перекладі означає науку, технології, інженерію та математику) репрезентує унікальний підхід у викладанні та освоєнні знань, коли навчальні предмети поєднуються між собою, інтегруються в технології .

Така освіта направлена на розвиток в учнів креативного мислення та формування компетентностей дослідника, а, отже, вчить жити в реальному швидкозмінному світі, бути здатними реагувати на ці зміни, критично та творчо мислити – вміннях, які необхідні учням, щоб бути успішними у житті.

Питання для обговорення:

Ø Чому саме використовується англійська мова?

2-учень:    Мова науки  –  англійська. Найбільш значимі наукові ресурси публікуються англійською мовою, у 60  з 196 країн світу англійська має статус офіційної мови. Англійська відкриває широкий доступ до знань: лідер серед мов Інтернету – 800 млн. користувачів, 55% web-сторінок в світі написано англійською мовою, 80% всіх наукових видань публікуються англійською мовою. У «Стратегії розвитку України – 2020» одним із ключових індикаторів визначено, що у 2020 році 75% випускників середніх шкіл будуть володіти двома іноземними мовами, в тому числі і англійською мовою.

Питання для обговорення:

Ø Чим STEM методика відрізняється від звичайної школи?

вчитель:    Змінюється звична для нас форма викладання, коли урок побудований навколо вчителя. За STEM методикою, в центрі уваги знаходиться практичне завдання чи проблема. Учні вчаться знаходити шляхи вирішення не в теорії, а прямо зараз шляхом спроб та помилок. Крім того, вже починаючи з ранніх етапів навчання, у класі використовуються спеціалізовані інструменти: наприклад програми з комп’ютерної анімації. Зазвичай діти починають знайомство з такими програмами на перших курсах університету, але за методикою STEM – вже у старшій школі.

Розгляд етапів STEM-навчання.

Питання для обговорення:

Ø Діти, як ви думаєте, чому можна навчитися при такій формі роботи?

v критично мислити;

v спостерігати;

v проектувати;

v опрацьовувати дані (включаючи комп’ютерну обробку): аналізувати, робити висновок;

v проводити експерименти та лабораторні роботи;

v створювати інтерактивні моделі;

v конструювати.

Питання для обговорення:

Ø Колеги, а як можна навчати в рамках STEM- освіти?

1.     Фокусувати увагу на формуванні практичних знань, умінь, навиків.

2.     Пріоритетний метод - метод проектів.

3.     Опиратися на підтримку в онлайн-середовищі: науково-популярні канали на Youtube, WEB – 2,0 (онлайн-карти, схеми, діаграми, інструменти ведення проектів та співробвтництва)

Питання для обговорення:

Ми розповіли Вам про STEM- освіту. А тепер хочемо дізнатися, як ви це зрозуміли. Дайте відповіді на наші питання:

 

Нет связки????????????

STEM- освіти починається с того, що ставляться актуальні питання. Наприклад, для чого була  створена ця конструкція?

 ( перегляд відео фрагмента)

Слово вчителя:  Кожна наука або нова діяльність починається з нових термінів, так і STEM- освіта   має свою термінологію: 

STEM напрямок в освіті, що охоплює природничі науки (Science), технології (Technology), технічну творчість (Engineering) та математику (Mathematics).

STEM-освіта – це низка чи послідовність курсів або програм навчання, яка готує учнів до успішного працевлаштування, до освіти після школи або для того й іншого, вимагає різних і більш технічно складних навичок, зокрема із застосуванням математичних знань і наукових понять.

STEM-грамотність є міждисциплінарною областю дослідження, яка з’єднує всі чотири області: науку, технології, інженерію та математику. STEM-грамотність означає не просто досягнення грамотності в цих чотирьох напрямах, а й спонукає учнів перейти від вивчення дискретних фрагментів явища до механічних процесів і до світу в цілому.

STEM-лабораторії – лабораторії, що роблять сучасне обладнання та інноваційні програми більш доступними для дітей, зацікавлених у дослідницькій діяльності.

STEM-спеціальності – сучасні спеціальності, до яких можна віднести такі: IT-спеціалісти, програмісти, інженери, спеціалісти високотехнологічних виробництв, спеціалісти біо- і нано-технологій.

STEM-центр – це проектна лабораторія, в якій студенти та учні можуть виконувати дослідження з використанням сучасного (у тому числі цифрового) обладнання.

Наукова грамотність – здатність використовувати наукові знання (з фізики, хімії, біологічних наук, наук про Землю (космічні науки) та процеси, щоб зрозуміти світ природи і брати участь у прийнятті рішень, які впливають на нього (в трьох основних областях - наука в житті і здоров’ї, наука про Землю та довкілля, наука про технології).

Технологічна компетентність – складова соціально-професійної компетентності, яка дозволяє швидко та ефективно вирішувати професійні проблеми й завдання за допомогою використання різноманітних технологій.

Слово вчителя:  В інших країнах давно працюють в напрямку STEM- освіти. Наприклад……( досвід Сінгапуру, США, країн Європи, Японії)

Світовий досвід з цього питання ( розповідь учнів)

Деякі учбові заклади України вже деякий час працюють на засадах STEM- освіти.

Питання для обговорення:

Ø Чи потребує Дніпропетровщина розвитку STEM- освіти?

Ø Які проблеми розвитку нашого регіону спонукають застосувати STEM- освіту?  ( Відповіді учнів…)

Да ви прави, наш регіон промисловий, який потребує структурної перебудови в усіх галузях: промисловості, комунального господарства, будівництва, транспорту, благоустрою міста, збереження природи та інші напрямки. Для цього потрібні спеціалісти нового мислення.

Питання для обговорення:

Ø З чого почати? …..

Ø У вас уже є навики роботи в STEM- освіті. Які вони?… (дослідницькі роботи, практичні та лабораторні  роботи, проекти з різних учбових предметів, дебатні технології ( дискусії, турніри), конструювання, ділові ігри, екскурсії, дизайнерські проекти по ремонту класів, озелененню шкільної території,) 

Це тільки перший крок в напрямку розвитку творчої особистості. Ми запросили Вас на круглий стіл, як активних, творчих учнів і розраховуємо на вашу підтримку для залучення всієї шкільної спільноти, бо кожна дитина має свої таланти і STEM- освіта допомагає їх розкрити. Світовий досвід в цьому переконує, вчителі однієї з найкращих  STEM – шкіл у Нью- Джерсі США переконані: аби досягнути успіху, необхідно, щоб невід’ємною частиною життя студентів і школярів стали щонайменше 5 принципів.

1. Читати вранці, читати ввечері, читати часто.

Культура читання формується саме під час навчання, і йдеться не лише про списки рекомендованої літератури. Американські студенти та школярі, наприклад, завжди носять із собою, крім підручників, якусь художню книгу чи періодичні видання. Тому коли мають вільну хвилинку – витрачають її на читання. На думку педагогів, від літератури будь-якого жанру (чи наукової статті, чи есе, чи біографічної розвідки) треба навчитися отримувати естетичне задоволення – так виробиться звичка читати часто.

2. Писати щодня.

Не секрет, що багато учнів і студентів активно пишуть у позанавчальний час: хтось – поезію чи прозу, інші – звіти з олімпіад чи огляди спортивних подій. І пишуть значно більше, ніж учителі та викладачі можуть уявити. Аби вести блог, дописувати у шкільну чи університетську газету, достатньо витрачати по кілька хвилин на день. Якщо ж ділитися своїми думками на папері щодня, можна стати справжнім майстром слова.

3. Бути готовим до дії.

«Будь готовим!» – девіз бойскаутів, який нині стає гаслом кожного американського студента й учня. Замість того, щоб сидіти на перерві та вдивлятися в телефон, сучасна молодь обговорює з ровесниками, наприклад, теми попередніх занять. Тоді простіше складати підсумкові іспити, бо не доводиться повторювати навчальний матеріал в останню ніч. Організація часу відіграє важливе значення, особливо якщо це стосується університету чи школи, переконані американські педагоги.

4. Співпрацювати з іншими.

Думку про те, що позитивний результат дає інтеграція одних навчальних дисциплін з іншими, підтвердив уже не один фахівець у сфері освіти.

Пригадуєте, у 2005 році Стів Джобс у своїй промові у Стенфордському університеті розповів, що одним із найкорисніших курсів, який він будь-коли обирав, була каліграфія. Він зазначив, що так полюбив естетику (це можуть підтвердити, зокрема, користувачі Мас).

У США вчителі, викладачі історії, англійської та інших іноземних мов шукають способи поєднати свої курси з математикою та природничими науками. Самі бачимо: роботодавці нині шукають інженерів, які вміють комунікувати з оточуючими, критично мислити й аналізувати факти.

Варто розуміти, що світ – єдина система. Саме тому успішні студенти й учні проводять паралелі між предметами та використовують знання з одних дисциплін для розуміння інших.

5. Ставити запитання своїм учителям.

Нестандартне мислення – на перший погляд банальна фраза, але це реальність, у якій студенти та школярі змушені жити. Цікавить, як виконати тест? Запитуйте! Не зрозуміле запитання? Перепитуйте! Педагоги, з якими спілкувалася Валері Штраус, у своїй практиці заохочують цю звичку, оскільки вона стимулює учнів і студентів мислити поза рамками. Якщо часті запитання стануть звичкою, молоді відчиняться двері в будь-яку організацію чи корпорацію. Допитливих люблять усюди!

Слово вчителя:  Тож бути розумним – це дещо більше, ніж оцінки чи бали в заліковій книжці або табелі. Це стиль життя! Усі можуть стати успішними. Головне – не боятися та витрачати кожну вільну хвилину свого життя з користю. Виробити вище зазначені звички можна ще під час навчання. Вони обов’язково стануть у нагоді, коли ви покинете стіни навчального закладу.

Починаємо діяти. Сьогодні,завтра, кожен день. Плідної співпраці.

 

 

 

 

 

Подобається