Ліцей № 142 імені П'єра де Кубертена
 
.

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТУВАННЯ І БУДІВНИЦТВО СИСТЕМ РОЗМІЩЕННЯ ВІДХОДІВ НА ОСНОВІ РАЗНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ, РІЗНИХ ФРАКЦІЙ ВІДХОДІВ

УДК 502

Кравчук М.А.,

 вчитель Захисту Вітчизни вищої кваліфікаційної категорії,

 «Учитель-методист»

Експериментальний навчальний заклад  Всеукраїнського рівня

КЗО «Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 142

еколого - економічного профілю» Дніпровської міської ради

mvd[email protected]i.ua

 

ПРОЕКТУВАННЯ І БУДІВНИЦТВО СИСТЕМ РОЗМІЩЕННЯ ВІДХОДІВ НА ОСНОВІ РАЗНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ, РІЗНИХ ФРАКЦІЙ ВІДХОДІВ

 

Україна входить до числа країн з найбільш високими абсолютними обсягами утворення та накопичення відходів. Щорічно їх утворюється 700-720 млн. тон. Загальна маса накопичених на території України відходів у поверхневих сховищах перевищує 25 млрд. тон, що в розрахунку на 1 кв. км площі становить близько 40 тис. тон.[1] Щороку в Україні на переробку йде не більше 3 %. Решту захороняють на полігонах, площа яких 167 тисяч гектарів, що перевищує територію природно – заповідного фонду країни [2].

Ця проблема є актуальною для кожного громадянина.  Тому на уроках технології доцільно звертати на неї увагу. При вивченні теми: «Природоохоронні технології» в 11 класі  в першу чергу потрібно акцентувати увагу на проектування безвідходного виробництва, переробки та утилізації відходів, впровадження ресурсо- і енергозберігаючих технологій, удосконалення системи поводження з відходами, що неодмінно приведе до поступового покращання екологічної ситуації та умов життя людей.

    Відходи   -  будь-які  речовини,  матеріали  і  предмети,  що утворилися  у  процесі  виробництва  чи споживання, а також товари (продукція),  що  повністю  або  частково  втратили  свої споживчі властивості  і  не  мають  подальшого  використання  за  місцем їх утворення  чи  виявлення,  і  від яких їх власник позбувається, має намір  або  повинен  позбутися  шляхом  утилізації  чи  видалення.[3]

Замість того, щоб переробляти ці відходи і отримувати кошти, як це робиться в цивілізованих країнах, де переробляється до 60 % скла, паперу, пластику та інших відходів, потенційні кошти України гниють по полігонах і одночасно забруднюють навколишнє середовище та шкодять здоров’ю людей.

Не потрібно забувати, що відходи одного виробництва можуть використовуватися як сировина для іншого.

         У зв’язку з цим доцільно: 

-впровадити роздільне збирання побутових відходів(окремі контейнери для збирання харчових відходів, відпрацьованих олив, гальванічних елементів та інших відходів).

-організувати роздільне вивезення з наступною переробкою і утилізацією відходів.

Роздільний збір окремих побутових відходів забезпечує отримання відносно чистих вторинних ресурсів для подальшої переробки і зменшує кількість відходів, що вивозяться на полігон. Ця система вимагає від населення свідомого підходу до процесу роздільного збору побутових відходів.

Повне роздільне збирання усіх відходів упаковки здійснюється тільки в Німеччині та Австрії. В інших країнах ЄС здійснюється роздільне збирання окремих фракцій відходів упаковки.

Відповідальність за такий стан збирання відходів несе місцева влада. Тільки в 2007 році від роздільного збирання та переробки тари, пакувальних матеріалів Німеччина отримала дохід в розмірі 10 млрд. євро.

     На виконання вимог закону України «Про відходи, програми поводження з твердими побутовими відходами», затвердженої урядом в 53 населених пунктах України, впроваджено роздільне збирання побутових відходів. Так в результаті роздільного збирання твердих побутових відходів на заготівельні пункти в 2010 році потрапило 67 тис. тон макулатури, 20 тис. тон полімерів, 13 тис.тон скла.

В сучасному побуті зростає кількість небезпечних відходів: гальванічні елементи, акумулятори, радіоелектронні вироби, лампи денного освітлення, лампи, що містять ртуть. У зв’язку з цим настала нагальна потреба організувати окремий збір цих відходів. В магазинах радіоелектроніки потрібно відкрити відділи для прийому даного майна. При цьому потрібно стимулювати людей знижками на нові товари. Для збору відпрацьованих олив та акумуляторів організувати збір на станціях технічного обслуговування.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального

господарства повинно затвердити нові будівельні норми, де було б передбачено будівництво площадок для роздільного збору твердих побутових відходів на 8-10 контейнерів . Такі площадки доцільно будувати в місцях компактного проживання населення, біля будинків, де об’єднались співвласники багатоквартирних будинків(ОСББ). Досвід існування створених в Україні ОСББ свідчать, що це більш підготовлені, готові до прийняття самостійних рішень організації. Мешканці готові для впровадження системи роздільного збирання окремих компонентів твердих побутових відходів у багатоповерховій житловій забудові. В цьому питанні повинна бути співпраця з органами місцевого самоврядування.

На Всеукраїнському семінарі з питань поводження з твердими побутовими

відходами, який проходив в м. Бердянську 2-3 червня 2011 року, було сказано, що в Україні постають проблеми поводження з твердими побутовими відходами(ТПВ) на рівні органів місцевого самоврядування.Але життя вносить свої корективи, і проблеми органів місцевої влади стають проблемами всієї України. Для прикладу, хоча б скандальне Грибовицьке сміттєве звалище під Львовом, що входить до ста найбільш небезпечних об’єктів України, на якому загинули люди. Відходи з м. Львів возять по всій Україні. У той час деякі країни Європи планують через 5-7 років повністю припинити захоронення твердих побутових відходів на полігонах. А більшість населених пунктів України продовжують інтенсивно використовувати існуючі звалища, технічний стан який у багатьох регіонах не відповідає встановленим технічним вимогам, вони становлять потенційну небезпеку та загрозу навколишньому середовищу i людям. Відсутність необхідних коштів у бюджетах усіх рівнів, непривабливий для інвесторів бізнес-клімат в Україні, політична нестабільність, бездіяльність окремих місцевих органів влади і населення, а також суперечки щодо земельних питань на місцевому рівні змушують Україну продовжувати будівництво нових полігонів замість розробки та впровадження сучасної системи управління твердими побутовими відходами та потужностями щодо їх переробки та утилізації.[4]

Для вирішення проблеми роздільного збирання, переробки та утилізації твердих побутових відходів на основі різних властивостей сміття потрібно:

-прийняти державну програму і забезпечити фінансування на перших етапах;

-залучити іноземні інвестиції;

-вивчити та впровадити передовий досвід  країн Європи;

-підготувати та прийняти оновлену законодавчу базу по даній проблемі, враховуючи досвід розвинутих країн;

-проводити роз’яснювальну роботу серед населення;

-організувати вивчення курсу «Екологія» у всіх загальноосвітніх школах України;

-створити необхідні умови для стимулювання населення до збирання і заготівлі окремих видів відходів;

-обладнати, де потрібно побудувати площадки, пункти для збору окремих видів відходів;

-прийняти муніципальні програми по даній проблемі;

-стимулювати приватний бізнес, що буде працювати в системі роздільного збору та транспортування відходів;

- проводити освітньо-виховні та інформаційні кампанії в засобах масової інформації.

При реалізації всіх цих заходів Україна дійсно може стати Європейською державою.

Кожен житель нашої країни повинен усвідомлювати особисту відповідальність за стан навколишнього середовища свого міста, села.

 

Список використаних джерел

 

1. Спосіб доступу URL: http://pidruchniki.com/18060203/ekologiya/problemi_vidhodiv_ukrayini

2. Спосіб доступу URL: http://ecology.unian.ua/trash/1181589-pererobka-vtorsirovini-groshi-zi-smittya.html

3. Спосіб доступу URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/187/98-вр

4. Спосіб доступу URL: http://msdp.undp.org.ua/data/publications/swm_policy_paper.pdf

 

Подобається