Ліцей № 142 імені П'єра де Кубертена
 
.

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендації психолога для класних керівників.

Рекомендації  психолога для класних керівників.

Першим і самим  головним  напрямком  у роботі класного керівника є захист ,збереження  і розвиток здоров’я учня. При цьому ми маємо на увазі фізичне і психічне здоров’я дитини.

Напрямок «здоров’я».

1.Покажіть дитині  значимість його фізичного стану для майбутнього життєствердження,для розвитку його моральних  якостей  і щиросердечних сил.,для професійного становлення 

2.Співпрацюйте з медичним персоналом школи і медичною установою міста  для вивчення  і наступної корекції з їхньою допомого фізичного здоров’я учнів класу.

3.Співпрацюйте з батьками учнів класу  і вчителями- предметниками відносно  своєчасної допомоги  дитині,яка опинилась у скрутному стані.

4.Використовуйте у роботі класного керівника діагностичний інструментарій  для можливої   організації  корекції здоров’я дітей на уроці.

5.Організовуйте та проводьте просвітительську роботу  з учнями свого класу  по збереженню ,розвитку і корекції власного здоров’я через систему виховних заходів як у середині  школи ,так і поза її межами.

6.Організовуйте роботу зі зміни відносин учнів до уроків фізичної культури ,до занять спортом.

7.Формуйте у учня особисту думку  про себе і своє здоров’я.

 

Напрямок « взаємодія».

Дуже важливим напрямком у роботі класного керівника є робота  з організації спілкування  і взаємин у системах «учитель- учень», «учень- учень», « учитель-учень- батько» .                                                                                                                   1.Передавайте дітям досвід соціального спілкування людей(знань,умінь навичок),позитивного досвіду поколінь,традицій через вивчення історичного досвіду організації взаємин людей  у людських співтовариствах,їхньої ролі і наслідків для нових поколінь.

2.Навчайте учнів конструюванню і моделюванню в сфері  взаємин  за допомогою організації активних форм діяльності.

3.Навчайте умінню прояву емпатії ,створенню позитивної  атмосфери спілкування,прояву аналітичних і рефлексивних  умінь у взаємодії.

4 Організовуйте освіту і консультування для батьків по проблемі.

5.Навчання дітей і батьків активним формам взаємодії  з використанням  тренінгів  спілкування,зустрічей,дискусій,годин спілкування.

6.Вивчайте положення кожного учня  в колективі і його проблемах у взаємодії для колекційної роботи з проблеми на матеріалі діагностики.

 

Напрямок «моральність».

Крім розвитку в дитині його знань про свої фізичні якості ,уміння спілкуватися величезне значення має робота  з розвитку  його моральних якостей.

Навчання учнів розумінню сенсу людського існування ,цінності свого існування і цінності  існування інших людей; формування в учнів розуміння й усвідомлення історичного минулого і майбутнього своєї країни,своєї                                    особистісної  безпосередньої  ролі  в ньому                                         

1.Розвивати бажання знати ,розуміти і діяти згідно отриманим моральним знанням  у реальних життєвих ситуаціях .                                                                                  2.Виховуйте інтерес  до самого себе,бажання учня  самоудосконалюватися.

3.Розвивайте вольові якості учня,здатності до критичного мислення  своїх сильних і слабких сторін.

4.Співпраця з батьками і педагогами в цьому напрямку ,використовуючи активні форми взаємодії.

 

5.Фурмуйте позитивне відношення до звичаїв ,традиціям свого народу,своєї родини,;уміння слухати і чути,дивитися і бачити,усвідомлювати і робити  висновок про себе.

6.Напрямок «інтелект».

Значимим напрямком у роботі класного керівника є робота з розвитку інтелектуальних умінь учнів класу.

1.Допомога учням у розвитку  в собі  здатності  діяти доцільно,мислити раціонально й ефективно виявляти себе в навколишнім середовищі.

2.Визначити коло реальних навчальних можливостей учня,його найближчу зону  розвитку ,дати шанс на просування  в інтелектуальному розвитку.

3.На основі діагностики  інтелектуальних умінь учнів  разом  з педагогами визначити методи,прийоми,форми індивідуальної роботи з учнями як на уроці ,так і в позаурочній діяльності.

4.Впливати на кругозір  .учнів ,їхній пізнавальний інтерес ,захоплення і використовувати результати вивчення  в організації позакласної роботи в класі й школі

5.Організовувати просвітительську  і консультативну допомогу родині в даному напрямку.

6.За допомогою позакласних заходів розвивати позитивне  відношення   учня  до власного  інтелектуального розвитку.

7.Залучати позашкільні установи до співробітництва  для  розвитку   інтелектуальних можливостей учнів.

 

Напрямок  «дозвілля».

Величезне значення для дитини має участь  у житті класу  поза  шкільними уроками. Адже для дитини участь у житті класу після уроків – це шанс скинути  «жаб’ячу шкіру»,свого роду  ярлик  не здатного і не вміючого,знайти своє місце в середовищі однолітків.

1.Створення ситуацій  для добровільного вибору учнями тих форм   позакласної роботи,які б хотілося  використовувати в класі щодо розвитку ініціативи,самостійності,відповідальності,відкритості, щирості.

2.Вивчиння індивідуальних інтересів і потреб учнів  у позаурочній діяльності.     

3.Використання  активних форм позакласної роботи в діяльності класного керівника  з урахуванням вікових особливостей  учнів.

4.Освіта і  консультативна допомога при виборі кружків ,клубів ,секцій, суспільств.

5.Постійна демонстрація досягнень,результатів,здібностей учнів у позакласній   діяльності  батькам,педагогам,одноліткам.

6.Розвиток здібностей адекватно оцінювати свої результати і бути справедливим до чужих досягнень.

 

Напрямок «родина».

Всі напрямки  в роботі класного керівника  будуть марними,якщо школа не буде співробітничати з родиною.У сьогоднішніх   умовах добре побудувати роботу  з класом без попередньої і постійної роботи з родиною не можна.Адже родини,з яких приходять  у школу наші  учні  неоднорідні.У них різний матеріальний статок,різне відношення до дітей,різні умови для розвитку ,різні моральні підвалини.А це все впливає на здоров’я  дитини,і на її психіку,і на відношення до навчання ,і на його заможність як людини.

1.Вивчання родини своїх учнів.

2.На основі діагностики організувати психолого-педагогічну освіту  батьків через систему батьківських зборів,тематичних і індивідуальних  консультацій,співбесід.

3.Установити контакт з людьми ,що для дитини найбільш значимі і мають на неї позитивний вплив.

4.Організувати спільне проведення дозвілля  дітей і батьків.

5.Демонструвати і заохочувати особисту ініціативу батьків,що беруть участь у житті класу і школи.

6.Співробітничати з психологічною службою школи по навчанню  родини умінню переборювати і попереджати конфліктні сімейні ситуації .

 

 

 

 

Корисні кейси для підтримки психологічного імунітету педагогів.                                                                                                                                     

  Життя українців назавжди поділилося на до і після 24 лютого 2022 року. Головний стан, із яким маємо боротися зараз, це відчуття безсилля. Перебувати в такому стані шкідливо для психіки і дорослих, і дітей. Можна використати для виходу з цього стану 8 ключів для підтримки психологічного імунітету. А вчителям вправу «віртуальні обійми» — її зможете спробувати з учнями, щойно зустрінетеся онлайн.

 

Кейс 1. Бути в дії. Запитуйте себе: кому я можу допомогти зараз? Це допомагає і нам, і дітям. Мати мету і роль дає сенс у складній ситуації. Тож маємо подбати, щоб бути зайнятими. Давайте дітям конкретні завдання: «Порахуй, скільки дітей», «Допоможи мені зробити це і це». Подумайте, що ще може зробити дитина, щоб допомогти собі.

 

Кейс 2. Обов’язок. Обов’язок рятує людину. Запитайте себе: за що я відповідаю? Наприклад, за те, щоб заспокоїти та зайняти дітей (навчанням, волонтерством за віком), за зв’язок із колегами, керівником. Дітям також давайте посильні обов’язки — це повертає відчуття контролю. Якщо дитина має місію, буде відчувати себе потрібною, а це дає сили.

 

Кейс 3. Рутина. Рутина та звичність — велика сила. Школа має повернутися до рутини. Важливо знову зробити розклад занять. Навіть зараз, коли все змінилося, для дитини це буде частиною зайнятості, яка збереглася. Це дає наснагу, адже тут дитина знає, що потрібно робити: що буде сьогодні, що буде потім.

 

Кейс 4. Організація. Коли світ змінився, потрібно організувати свій день. Навіть найменші побутові справи чи проблеми, які ми вирішуємо, укріплюють нас.

 

Кейс 5. Якір. Подумайте: що допомагає мені? Що тримає мене? Сім’я, друзі, робота, мета. Послухайте музику, поговоріть із близькими, знайдіть маленьке задоволення в ситуації. Запитайте дитину: що тобі дає задоволення в цій ситуації?

 

Кейс 6. Бути на зв’язку. Створіть коло людей, з якими ви тримаєте зв’язок. Особливу увагу приділіть дітям, які віддаляються, усамітнюються. Ініціюйте з ними зв’язок і тримайте контакт.

 

Кейс 7. Встановити різницю між «небезпечно» і «страшно». Небезпека — це коли є конкретна загроза, її можна зменшити дією. Страх — це наше відчуття, а не небезпека, проте тіло поводиться так, наче це небезпека. Поясніть цю різницю дітям і запитайте: зараз вам небезпечно чи просто страшно? Якщо є відчуття страху, можемо пробувати разом повільно дихати, стискати-розслабляти м’язи, відволікати увагу.

 

Кейс 8. Розмовляти з дітьми спокійно. Якщо дорослі нервують, то це дуже впливає на дітей. Тому обмежте перегляд новин дітьми. У розмовах з ними передавайте інформацію відкрито і спокійно, розповідайте факти, а головне — слухайте, що діти вже знають.

 

вправа «Віртуальні обійми»

Щойно у вас з учнями чи близькими вам людьми буде нагода зустрітися онлайн, пробуйте «віртуальні обійми». Домовляєтеся, що зараз по різні боки зв’язку берете в руки подушку, згорнутий плед чи куртку, іграшку, будь-яку м’яку об’ємну річ. Обіймаєте її одночасно, притискаєте, наче ту рідну людину, що на великій відстані від вас. Так ви допомагаєте своїй обіймальній уяві, додаючи тактильних стимулів. Психологи дослідили: для отримання ефекту присутності потрібен тактильний канал та ще один — слуховий чи зоровий. Навіть «віртуальні обійми» долають дистанцію і дарують відчуття єдності і сили.

Пам’ятайте: разом ми сила. Якою б складною не була ситуація, вона мине. Ми допоможемо одне одному здолати ці труднощі.

 

 

 

 

 

 

Подобається