Ліцей № 142 імені П'єра де Кубертена
 
.

 

 

 

 

 

 

 

Технології творчості

                                  

                                                  Технології творчості                                     

        «Може, маленька дитина повторює те, що було вже зроблено, створено іншими людьми, але якщо це діяння – плід її власних зусиль, - вона творець; її розумова діяльність – творчість.»   В. О. Сухомлинський

Переконана, що творчості, як і будь-якої іншої діяльності, можна навчати. Саме так звані «технології творчості» є сьогодні для педагога найкращим інстру­ментом розвитку творчих здібностей учнів.

                 Отже, мета моєї діяльності :

·        розвиток творчих здібностей , а це вміння використовувати знання в нестандартних ситуаціях, розвиток психічних процесів;

·        розвиток мислення – вміння узагальнювати, перетворювати знання в гнучкі системи, творчо аналізувати ситуацію;

·        впровадження технологій творчості  для всебічного розвитку особистості.

   Як же розвивати творчі можливості? Важливим завданням ефективного розвитку твор­чих можливостей є створення необхідних умов для їх розвитку.

    З чого ж почати?

Намічаю шляхи реалі­зації проблеми, першочергові задачі, з'ясовую мету. Уважно придивляюся до кожного учня, намагаюся знайти та розвивати його позитивні риси. Розумію, що від уміння вчителя своєчасно їх помітити, допо­могти дитині відчути впевненість у своїх силах, надати своєчасну підтримку, створити сприятливі умови, ат­мосферу творчості залежить те, чи відчує дитина свою неповторність, чи виросте справжній талант.

      Чинники, які мають позитивний вплив на творчий процес, називаютьстимуляторами творчості,

          Серед умов для творчості можна назвати на дві групи чинників:

• властивості середовища, в якому виховується і навчається  особистість (родина, школа, творча  атмосфера в класі);

• характеристики проблем, які постають перед особистістю в процесі навчання і виховання.

    Чим частіше дитина досягає найвищої «планки» успіху, тим успішніше розвиваються її можливості. Дуже важливо, щоб вона мала свобо­ду у виборі    Тільки за таких умов можливий розвиток творчих можливостей.

   Тому на кожному уроці  та в позаурочний час я ставлю перед собою такі завдання:  - запалити в дитячому серці вогник допитливості, бажання творити.

                          Технологія колективних творчих справ

        Залучення до творчої діяльності здійснюю в позакласній діяльності.

   Розумовий розвиток дитини залежить від того, наскільки вона бере участь у продуктивних видах діяльності. Кожна продуктивна діяльність передбачає вміння планувати, тобто спершу уявляти образ того, що створюється, а потім утілювати його в практичній діяльності. Саме участь у продуктивних видах діяльності я використовую у своїй роботі вже з учнями першого класу.

 Залучаю дітей до таких видів художньої діяльності:

- зображувальна діяльність (малювання, ліплення, аплікація);

- музична діяльність (сприймання музики, ігри, хороводи);

- художньо – мовленнєва діяльність (слухання казок, розповідей, читання віршів,    створення власних творів);

- театралізована діяльність (інсценізація казок).

  Розвиток  творчих здібностей учнів здійснюю на позакласних заходах:

·        нестандартні заходи (Дерево знайомства, , математичний ярмарок, інсценізація п’єс та казок , вітання іменинників.);

·        виконання проектів (Літопис класу, Час. );

·         проектно-пошукова діяльність (Джміль та бджілка);)

·        Випуск газет - “Наші добрі справи”, “Сім’я  -фортеця добра”.)

·        конкурси віршів,     малюнків,    поробок.

·        організація і проведення  тема­тичних екскурсій;

·          участь у творчих конкурсах

     Секрет вчителя — це пробудження і розпізнавання в дітей природної обдарованості, яку всіма силами і вміннями педагога слід підтримати, розвинути, досягти найвищого рівня творчості.

   Результативністю своєї роботи вважаю творчі успіхи своїх вихованців, класного колективу.

Для дитини дуже важливо, щоб про її успіхи дізналися знайомі ,однокласники.( Особисті досягнення). Почали працювати над  проектом На що не шкода мені часу

                         Основні пріоритети в роботі

•     Використання методик діагностики творчого потенціалу учнів.

•     Створення «банку інформації» щодо обдарованих учнів школи.

•     Запровадження гнучких моделей організації навчально-виховного процесу, відповідно до здібностей та нахилів учнів.

•     Використання технологій продуктивного навчання з метою стимулювання креативності учнів.

•     Впровадження інформаційних технологій.

•     Допомога учням в оволодінні стратегією життєвого проектування .

•     Формування  компетентної особистості.

                         Хочу виділити  головні  постулати в роботі

Турбота. Любов — це турбота про кожного учня як про особистість незалежно від його успіхів, фізичних та інших вад.

Віра в обдарованість дітей. Кожен учень має якесь обдарування і варто його у цьому підтримати.

Довіра. Хай учень підніметься на ту висоту, на якій бачить себе. Вчитель допоможе йому розкрити очі, а підніматися до вершини він має сам.

Почуття школи. Що робить школу рідним домом? Щонайменше три чинники: дружба з однолітками і вчителями, здійснення особистих бажань, почуття особистої значущості.

Добротворчість. Жодного дня без доброї  справи! Комусь добре слово сказав, комусь допоміг, когось захистив — з цього день починається, цим і закінчується.

Свобода вибору. Діти не люблять слово «зобов’язані», вже в одному цьому слові вони бачать насильство над собою, ущемлення своєї свободи.

    Не кожний вчитель — вихователь, але кожний вихователь — вчитель!

       В майбутньому вважаю одним із головних завдань моєї роботи – створення в класі відповідного розвивального середовища або творчої атмосфери. Адже враження шкільного дитинства відкладаються в пам’яті на все життя і впливають на подальший розвиток дитини. В емоційному сприйнятті дитинства зароджуються витоки майбутньої творчої особистості.  Залучаючи дітей до творчості, створюючи постійно «ситуацію успіху», поважаючи дитину, ми в змозі виховати творчо працюючу особистість.

                   

 

Подобається