Ліцей № 142 імені П'єра де Кубертена
 
.

 

 

 

 

 

 

 

«Цікавий світ навколо нас»

 

                                                                                      Епіграф проекту:

"Людина була і завжди залишиться сином природи, і те, що ріднить її з природою, повинно використовуватися для її культури"

 В.О. Сухомлинський

 

1. Учасники проекту: учні, батьки.

2. Актуальність, необхідність, значущість обраної теми:  

Гармонійна особистість народжується лише в гармонії з довкіллям. Людину оточує дивний і чарівний світ, ім.*я якому - природа. Вона така різноманітна і багатогранна, що навіть дорослому важко збагнути всі її прояви та закономірності. Зрозуміти природу, відкрити таємниці різних її явищ і закони її існування, розвинути у собі почуття прекрасного можна лише через

спілкування з довкіллям. Для учнів молодших класів природа – це щось цілісне, єдине, що викликає яскраві позитивні емоції. У свідомості малюків триває процес накопичення перших вражень дитячого досвіду, отриманих від спілкування з природою. Засвоєння певних знань відбувається через аналіз, систематизацію, узагальнення, формування понять і суджень про природні явища, їх взаємозв*язки. Необхідно поглиблювати знання учнів про значення природи в житті людини та вчити будувати гармонійні стосунки з природою.

Наша школа:

Ø еколого-економічного профілю;

Ø втілює Програму експериментального навчального закладу Міністерства освіти і науки з проблеми «Розробка моделі школи культури здоров’я в навчальних закладах України»;

Ø працює над впровадженням системи еколого-економічного навчання та виховання учнів в умовах великого промислового міста;

Ø впроваджує Програму обласного науково-методичного проекту «Креативна  освіта для розвитку інноваційної особистості»

Класний колектив є членом шкільного дитячого осередку « Добрик  - Всесвіт». Назва загону «Пізнайки» .  Девіз загону : «Пізнаємо світ разом»

Працюючи в напрямку « Добрик  - Всесвіт» учні:

! приймають участь в Всеукраїнському конкурсі «Колосок», «Олімпійський рух: історія і сьогодення», «Кенгуру»;

! є постійними учасниками шкільних акцій: «Збери насіння», «Допоможи пташкам», «Прибери планету», «Збережи первоцвіти»;

На уроках довкілля учні знайомляться, спостерігають, досліджують, створюють проекти. В.О.Сухомлинський підкреслював що, розглядаючи квітку чи окрему пелюстку, крильце метелика чи пушинку тополі, дитина не повинна забувати глобальну істину: природа – це єдине ціле, якому притаманна своя гармонія взаємозв*язків і залежностей, яке є джерелом і суттю нашого життя, яке ніколи, ні за яких умов не можна відділити від людини.

 

3.     Мета проекту:

·        Підготувати учнів до вивчення предметів природничого циклу в основній школі;

·        Створити мотивацію та викликати бажання працювати за обраною темою;

·        Надати учням об*єктивні, відповідні до віку знання;

·        Підвищити якість навчання, розвивати пізнавальну сферу та особистісні якості молодшого школяра;

·        Розвивати творчі здібності, фантазію, мислення, вміння аргументовано висловлювати свою думку.

 

4.Завдання:

? Реалізувати навчальні програми;

? Стимулювати пізнавальний інтерес учнів;

? Сприяти самовираженню та самореалізації учнів;

? Розвивати здібності, нахили, інтереси учнів;

? Оволодіти теоретичними знаннями та практичними уміннями;

? Використовувати життєвий досвід у проблемно-пошукових ситуаціях;

? Виховувати екологічну культуру учнів.

5. Метод проекту дозволить:

 

Ø здійснити формування загальнолюдських норм (добробут, почуття прекрасного, любові до природи);

Ø навчити дітей застосовувати свої знання на практиці для вирішення життєвих і особистісних проблем;

Ø домогтися глибокого розуміння кожним учнем ролі природи в житті людини, бережного ставлення до природи та її ресурсів.

Ø використовувати знання з інших предметів та інших інформаційних джерел;

 

6. Характеристика проекту 

J за остаточним результатом:  навчально-дослідницький;

J за кількістю учасників: індивідуальний, колективний, груповий;

J за тривалістю: середньої тривалості;

J за ступенем самостійності: частково-пошуковий, дослідний, евристичний;

J за характером контактів: внутрішній.

7. Термін реалізації проекту : 2012-2017 р.

8. Прогнозований результат:

˜   залучення до відкриття нових знань у процесі самостійної пошукової діяльності під керівництвом педагога;

˜   уміння працювати над проектами, працювати в групах;

˜   розкриття творчих здібностей учнів;

˜   партнерами учнів стануть батьки;

˜   використання у навчальному процесі власного досвіду дітей;

˜   створення презентації «Цікавий світ навколо нас».

 

 

 

 

 

 

9. Етапи та завдання реалізації проекту:

Етапи

Завдання

Діяльність

Термін

Результат

Виконавці

Аналітичний

Виявлення знань, умінь і навичок екологічного змісту (природа в житті людини).

Визначення реального досвіду дітей.

- Збирання інформації (анкетування);

- спостереження , діагностика;

- аналіз рівня знань учнів ;

- аналіз рівня самосвідомості і ціннісного ставлення до природи,

- аналіз результатів участі учнів в  конкурсах тощо;

2012-

2013

Висвітлення проблеми екоохоронного типу й обґрунтування її актуальності

вчитель

Підготовчий

- вибір виконавців;

- формування активу класу;

- розподіл обов’язків;

- планування роботи;

- визначення форм і методів превентивного виховання учнів.

s розробка основних ідей;

s збирання та аналіз даних;

s обґрунтування актуалізації, формулювання гіпотези (припущення про результати і шляхи їх досягнення)

 

2013-2014

Опрацювання та накопичення теоретичного матеріалу

вчитель

Адаптивний

Відійти від традиційної педагогіки (односторонньої передачі знань) до творчої, проектної діяльності

 

Опанування методу проектів:

§  учень визначає мету  діяльності – учитель допомагає йому в цьому;

§  учень відкриває нові знання – учитель рекомендує джерела знань;

§  учень досліджує –учитель розкриває можливі  форми і  методи дослідження; учень активний  - учитель створює умови для прояву активності

§  учень відповідає за результати своєї діяльності – учитель допомагає оцінити отримані результати і виявляє спосіб удосконалення діяльності.

 

2014- 2015

·        Формування

позитивного

ставлення до дослідно-пошукової роботи; теоретична підготовка учнів до проведення дослідно-пошукової

роботи;

·        проведення

діагностики стану  інтелектуального розвитку учнів;

·        виділення учнів

із високим рівнем інтелектуального розвитку для організації індивідуальної роботи

учитель-учень

Практичний

Реалізація навчально-дослідницького, особистісного проекту «Цікавий світ навколо нас»;                                        створення  умов для практичної реалізації можливостей  учнів.

-         Інтегрування всієї інформації

з урахуванням теми, мети;

-         підготовка наочно-графічного

матеріалу, розробка презентації проекту;

-         контроль і корекція проміжних

результатів, співвідношення їх з метою, координація роботи учнів

2015- 2016

·        моніторинг рівня

 сприйняття навчального матеріалу

·        розвиток 

взаємних творчих інтересів учнів та їхніх батьків

·        апробація

інноваційних технологій

Учитель - учень

Узагальнення та корекція

Порівняння результатів роботи з поставленою метою та завданнями;

 

- Демонстрація і захист проекту в класі;

- Зіставлення  первинних  завдань і результатів дослідження.

- Оцінювання і підбиття підсумків.

- Обговорення результатів проекту, пізнавальних і моральних знахідок

2016-2017

Різноманітність і поєднання форм пошуково – дослідної роботи;

наявність дитячих робіт;

збільшення активності учнів в конкурсах, виставках.

Учень -учитель

 

10. Основні перспективні напрямки розвитку .

Зміст

Форма роботи

1.            

Інтелектуальна діяльність

1.     Розвиток психічних процесів (пам’ять, увага, уява).

2.     Формування інтелектуальних умінь.

Конкурси, вікторини,

інтелектуальні ігри.

Урок.

2.            

Комунікативна діяльність

1.Формування навичок спілкування.

2. Формування духовних цінностей.

3. Формування навичок працювати в групі.

Година спілкування.

Свята.

Дискусія.

Виховні години.

3.            

Художньо – естетична діяльність.

Розвиток творчих здібностей в :

-         образотворчому мистецтві;

-         музиці;

-         поезії.

 

Конкурси,

Виставки.

Захист робіт.

 

4.            

Трудова діяльність

Розвиток практивних навичок та умінь

1.     Виготовлення годівниць для птахів

2.     Озеленення шкільного подвір’я

 

11. Організаційна діяльність

Зміст

Термін

виконання

Відповідальний

1.    

Вивчення питань пов’язаних із проблемою екологічного виховання молодших школярів.

2013р.

Кл. керівник

2.    

Визначення напрямків роботи класного колективу з даного питання.

Організація роботи над цією темою груп учнів, класного колективу.

2014р.

Кл. керівник

3.    

Створення проекту «Цікавий світ навколо нас» та основних методів роботи над проектом.

2015р.

Творча група

4.    

Визначення етапів реалізації проекту. Розробка заходів роботи над проектом.

2015р.-2016р.

Кл. керівник

5.    

Узагальнення роботи класного колективу за проектом.

2017р.

Творча група

 

12. План реалізації проекту  «Цікавий світ навколо нас»

Основні напрямки

та зміст роботи

Форма реалізації

Терміни

Відповідальні особи

Примітка

 1                                      

Спостереження за змінами у природі восени

Екскурсія

Жовтень

Класний керівник.

Батьки

Виконано

 2                                      

Створення виставки поробок із природнього матеріалу «Дари осені»

Участь у конкурсі

Жовтень

Класний керівник, творча група

 

Виконано

 3                                      

 

 Участь в конкурсі «Колосок»

 

конкурс

Листопад

 

Класний керівник

 

Виконано

 4                                      

 Правила поведінки в довкіллі

Анкетування учнів і батьків

Листопад

Класний керівник

Виконано

 5                                      

 

 Екскурсія до шкільного кабінету біології

екскурсія

Листопад

Класний керівник, діти, вчитель біології

Виконано

 6                                      

 

Акція «Замість ялинки -зимовий букет»

конкурс

 

Грудень

Класний керівник, діти, батьки

 

 7                                      

Виховний захід  «Наші пернаті друзі»

розвішування годівничок

Січень

Класний керівник, батьки, діти

 

 8                                     .

 9                                      

 Написання віршів, казок, оповідань про природу. Підготовка кращих робіт на дитячі конкурси.

Акція «Допоможи деревцеві вижити»

  Конкурс

 

Збір макулатури

Лютий

 

протягом року

Класний керівник

Учні, батьки, класний керівник

 

 

10                                   

Спілкування учнів з природою

«Весняна симфонія життя»

Екскурсія.

Березень

Вчитель

 

 

11                                   

«Народні ігри на природі»

 

Тиждень довкілля

гра

Квітень

 

Класний керівник

 

 

12                                   

Художньо-естетична бесіда «Краса людської праці на землі»

«Охороняйте первоцвіти!»

Бесіда

 

Фотогазета

квітень

Класний керівник

Учні класу

 

13                                   

Природа – наш дім

Презентація

травень

Класний керівник,

учні класу

 


 

Подобається