Ліцей № 142 імені П'єра де Кубертена
 
.

 

 

 

 

 

 

 

Урок екології, 6 клас. Тема: Хвороби людей, тварин і рослин внаслідок забруднення водного середовища.

Тема: Хвороби людей, тварин і рослин внаслідок забруднення водного середовища.

Мета: ознайомитися з хворобами людей, тварин і рослин, які розповсюджуються внаслідок забруднення водного середовища;

розвивати навички роботи з додатковою літературою, закріпити біологічні терміни, засвоїти вміння створювати презентації, набувати здоров’язберігаючі навички, які корисні у повсякденному житті;

виховати розуміння наслідків впливу забрудненого водного середовища на стан здоров’я живих істот.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Методи та прийоми проведення: розповідь, бесіда, самостійна робота, створення презентацій, вміння логічно висловлювати свої думки.

Комплексно-методичне забезпечення уроку: додаткова література, дидактичні картки, ІКТ.

 

ХІД УРОКУ.

 

I. Організаційний етап.

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів.

1. Повторення біологічних термінів у вигляді гри «Ромашка»

(на дошці – квітка «Ромашка», на внутрішній стороні кожної пелюстки написаний біологічний термін; кожен учень, який приймає участь у грі, зриває пелюстку і пояснює той термін, що написаний на ній).

Терміни:

ü Хвороба, або захворювання – патологічний процес, який проявляється порушеннями морфології (анатомічної, гістологічної будови), обміну речовин чи / та функціонування організму (його частин) у людини / тварини.

ü  Середовище існування – це сукупність умов, в яких існують організми.

ü Джерела забруднення – це надходження в біосферу будь-яких твердих, рідких і газоподібних речовин або видів енергії (теплоти, звуку, радіації і т.п.) у кількостях, що шкідливо впливають на людей, тварин і рослини як безпосередньо, так і посередньо.

ü Планктон – це сукупність дрібних організмів, що живуть у товщі води у завислому стані та не можуть активно протистояти перенесенню течією.

ü Нектон – це сукупність активно плаваючих організмів, що мешкають у водній товщі, можуть активно протистояти течії та переміщуватись на значні відстані.

ü Бе́нтос – це сукупність організмів, що мешкають на дні водойм.

ü Гідросфера – це…

2. Робота біля дошки. Побудувати схему:

«Види середовищ існування»

 

водне            наземно –                    підземне             живий                                             повітряне                    (грунт)               організм

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Ми знаємо про воду чимало: так життя зародилося в воді і вона є основою нашого життя, а в клітинах нашого тіла її найбільше. Вона є розчинником речовин в нашому організмі, завдяки чому вони мають можливість дістатися кожної клітини. Без води організм людини може прожити обмежений час, – приблизно 10 діб.

Але вода є не тільки джерелом нашого життя, а і джерелом розповсюдження різних хвороб людей, тварин та рослин. Саме тому і темою нашого уроку є «Хвороби людей, тварин і рослин внаслідок забруднення водного середовища». З розвитком промисловості вода є невід’ємною частиною не тільки живого організму, але і всіх процесів на виробництві.

ІV. Вивчення нового матеріалу.

1. Забруднення водного середовища.

Основними джерелами забруднення водних об’єктів є промислові підприємства (особливо нафтовидобувної та нафтопереробної промисловості), водний транспорт (його відходи), комунальне господарство (стічні води), сільськогосподарське виробництво (особливо внаслідок його надмірної хімізації). До водного середовища забруднювальні речовини можуть проникати водним, підземним та повітряним шляхами.

Забруднення водного середовища поділяють на хімічне, фізичне, біологічне і теплове (складання схеми на дошці).

Забруднення водного середовища:

 

Хімічне                Фізичне              Біологічне                  Теплове

 

2. Характеристика забруднень водного середовища.

На попередньому уроці ви отримали завдання знайти види забруднень водного середовища та охарактеризувати їх. (Повідомлення учнів)

Хімічне забруднення води відбувається внаслідок потрапляння у водойми зі стічними водами різних шкідливих домішок неорганічної (кислоти, мінеральні солі, луги тощо) та органічної (нафта і нафтопродукти, органічні сполуки, мийні засоби, пестициди тощо) природи походження. Більшість з них є отруйними: вони поглинаються живими організмами і накопичуються в них. Найбільш поширеними токсичними забруднювачами є важкі метали (ртуть, свинець, кадмій, цинк, мідь та ін.), які потрапляють до водних об’єктів зі стічними водами і з атмосфери. Велику частку шкідливих речовин становлять хлоровані вуглеводи та детергенти – синтетичні поверхнево-активні речовини (СПАР), що входять до складу різноманітних мийних засобів. Майже всі ці речовини є токсичними і здатні концентруватися у тканинах і органах живих організмів, у тому числі й людини.

Фізичне забруднення – це збільшення кількості нерозчинних речовин (глина, пісок, мул) у воді, внаслідок чого зменшується її прозорість, погіршуються умови росту та розвитку водоростей, риб та інших водних організмів. Фізичне забруднення спричиняє зміни фізичних показників якості води: прозорості, вмісту суспензій та інших нерозчинних домішок, радіоактивних речовин, запаху, смаку, забарвлення, електропровідності тощо. Так, тверді речовини різко знижують прозорість води, внаслідок чого пригнічуються процеси фотосинтезу водних рослин, погіршуються смакові якості води та ін.

Біологічне забруднення виникає у разі скидання у водойми стічних вод, забруднених патогенними мікроорганізмами, які є найбільш небезпечними для здоров’я людини. Вони є джерелами виникнення багатьох кишкових, вірусних і бактеріальних інфекцій, таких як холера, дизентерія, інфекційний гепатит, поліомієліт та ін. При цьому відбуваються негативні зміни біологічних показників, насамперед наявності водних організмів, які мешкають на поверхні води (планктон), в її товщі (нектон) або на дні водойм чи на поверхні підводних предметів (бентос).

Деякі сапрофітні бактерії внаслідок забруднення відходами тваринництва річок розмножуються в таких кількостях, що стають патогенними. Приклад: річка Мічиган, на її узбережжі розташовані свинокомплекси, які скидають свої відходи у річку, тому на тілі риб з’являються червоні плями та відслаюється шкіра, те саме відбувається і з шкірою людей, які користуються цією водою.

Теплове забруднення виникає внаслідок скидання у водойми нагрітих стічних вод електростанціями і деякими промисловими виробниками після охолодження виробничих процесів. Вода з температурою понад 26°С пригнічує розвиток більшості водних організмів. У водах з тепловим забрудненням часто створюються умови, що призводять до загибелі риб, адже там помітно знижується вміст кисню. А оскільки кисень погано розчиняється у теплій воді, потреба у ньому різко зростає, адже збільшуються темпи його споживання бактеріями і рибами. Тож, забруднені води каламутні, з неприємним запахом, не придатні для вживання, часто містять величезну кількість бактерій і водоростей, є джерелом поширення інфекційних захворювань, а тому і розповсюдженням різних хвороб людей, тварин і рослин.

3. Хвороби, що передаються через воду.

До сьогоднішнього уроку ви отримали попереднє завдання, а саме – створити презентації за темою: «Хвороби, що передаються через воду».

Багато людей звикли вважати, що вода – це невичерпне джерело життя, яке підтримує нормальну життєдіяльність всього організму. Однак, як повідомляють медики, існують окремі хвороби, що передаються через воду. Таких захворювань предостатньо, проте шляхи зараження може бути різноманітним. Саме тому виділяють чотири групи хвороб, про які і слід поговорити детальніше. Так, у першу групу потрапили такі страшні хвороби, як дизентерія, тиф, холера, гастроентерит, менінгіт та вірусний гепатит. А, які зумовлені вживанням у їжу зараженої води. У хворих підвищується температура, пронос, блювота, болісні відчуття в області шлунку. У другій групі переважають ураження шкіри, зокрема, трахома і проказа, які виникають внаслідок використання забрудненої води для вмивання. Також спостерігається інфікування слизових оболонок. У третій групі діагнози шистосоматоз і ришта, тобто хвороби, обумовлені вживанням в їжу заражених молюсків, які заражені цими паразитами. Четверта група представлена малярією і жовтою лихоманкою, викликаними розмноженням у воді комарів. Всі вище згадані хвороби є інфекційними, а серед патогенних факторів слід виділити неорганізоване водоспоживання, технічні порушення на водокачки, аварії очисних і каналізаційних споруд, умисне зараження водойм, недостатня кількість води, викид нечистот і недотримання норм особистої гігієни. Простіше кажучи, кожна людина повинна цікавитися, яку воду вона п’є і використовує для приготування їжі в побутових цілях та на яких пляжах вона відпочиває, в якій воді купається влітку. Таке знання одного разу може врятувати навіть життя.

Пропоную вивчати цю тему, заслуховуючи повідомлення учнів та заповнюючи таблицю.

Хвороби людей, тварин і рослин

внаслідок забруднення водного середовища.

Люди

Тварини

Рослини

Ø Холера

Ø Лептоспіроз

Ø Ентеровірусна інфекція

Ø Грибкові інфекції (мікози)

Ø Вірусний гепатит А

Ø Отруєння солями важких металів

Ø Холера

Ø Отруєння солями важких металів

Ø Паразити

(печінковий сисун, лентец широкий,

проміжний «хазяїн» риби, п’явки)

Процеси, пов’язані зі всмоктуванням:

Ø надлишок речовин;

Ø солі важких металів

 

Перш за все, необхідно уникати купання в підозрілих водоймах. Пропоную Вам звернути увагу на деякі поради, які допоможуть Вам зберегти здоров’я. Я підготувала заздалегідь різні пропозиції щодо збереження власного здоров’я, але не всі вони можуть бути нам у нагоді. Прочитайте ті поради, які лежать у вас на партах. За допомогою їх ми визначимо правила відвідування водоймища без загрози власному життю.

Існують деякі загальні правила, на які варто звернути увагу:

(із запропонованого переліку вкажимо ці загальні рекомендації)

ü якщо на березі водойми встановлена табличка «Купання заборонено», то купатися в ньому не варто;

ü не звертайте увагу ні на які таблички біля водойм, якщо є потреба охолодитися;

ü необхідно обходити стороною водойми, розташовані поруч з очисними спорудами, фермами, заводами, в паркових зонах (тому що там вигулюють собак) і т.п.;

ü необхідно сміливо купатися в будь-якому водоймищі, якщо на вулиці більше 30 ;

ü слід уникати переповнених пляжів;

ü наявність у водоймі птахів вказує на те, що, швидше за все, у цьому середовищі багато паразитів та мікробів;

ü не варто купатися у водоймах, які «цвітуть» або мають неприємний запах;

ü чим більше людей на пляжі, тим безпечніше для здоров’я;

ü категорично заборонено пити воду з прісних водойм без попереднього очищення;

ü тварини – дуже розумні істоти, якщо вони «полюбили» це водоймище, то і для нас воно безпечне;

ü під час плавання намагайтеся не ковтати воду, аби вона не потрапляла до слизової оболонки;

ü якщо ми сміливі люди, ми не будемо звертати увагу а ні на колір води, а ні на її запах, головне – охолодитися в літню спеку;

ü якщо нас мучить спрага, не шукай джерело очищеної води, вгамовуй спрагу з звідусіль;

ü при купанні не бійтися голосно висловлювати радість. Нічого страшного, якщо вода потрапить вам у ніс, рот, вухо;

ü сміливий не той, хто перший, а той, хто розсудливий.

 

V. Узагальнення і систематизація знань учнів.

 

 

 

Для кожного учня пропонується картка для перевірки знань, яка складається з двох питань:

1. Заповнити таблицю:

Назва хвороби

Збудник

Хто заражається?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Табу для тебе: 1. _______________________________

2. ________________________________

3. ________________________________

4. ________________________________

(Табу – те, що заборонено. В диких племенах із покоління в покоління існує жорстка заборона деяких дій (табу). А що заборонено Вам відносно цієї теми?)

VІ. Домашнє завдання.

Вивчити записи у зошиті, опрацювати додаткову літературу з даної теми.

Подобається