Ліцей № 142 імені П'єра де Кубертена
 
.

 

 

 

 

 

 

 

«Виховний аспект уроку»

 «Виховний аспект уроку»

    Великий педагог В.О. Сухомлинський підкреслював: «Виховання в школі треба будувати, починаючи з уроку. У вихованні немає головного та другорядного. У вихованні все головне - й урок, і розвиток різнобічних інтересів дітей поза уроком, і взаємовідносини вихованців у колективі»

   Звичайно, на уроках я приділяю увагу всім компонентам виховного аспекту уроку: національному, моральному, розумовому, трудовому, фізичному, естетичному, економічному, екологічному та валеологічному.

Але, уважно проаналізувавши результати психолого-діагностичного обстеження (знайома нам усім програма «Універсал),  я насамперед спрямувала виховну мету в своїй урочній діяльності на розвиток загальнолюдських цінностей, на формування гуманних почуттів моїх учнів, позитивного ставлення до оточуючих людей та навколишньої дійсності. Також особливу увагу, на мою думку, треба зараз звернути на розвиток патріотичного виховання.

  Звичайно, один із шляхів формування загальнолюдських моральних цінностей на уроках - через матеріал підручників із навчальних предметів. Таким чином, мені не байдуже, на якому матеріалі я вирішую завдання навчання, розвитку і виховання. Зміст багатьох підручників дає мені, як вчителю багатий матеріал для проведення виховної роботи на уроці. 

Детальніше я б хотіла зупинитися на тих методах та формах, які допомагають мені у реалізації виховного аспекту уроку.

Так, готуючись до уроку, я планую всі його етапи, переглядаю зміст навчального матеріалу, підбираю форми і методи, які використаю на уроці, продумую, які виховні моменти найбільш доцільні на даному уроці.

 Як відомо, пріоритетними для учнів початкових класів є активні методи, що спрямовані на самостійний пошук істини та сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи й творчості. Оскільки у молодшому віці у дітей домінує образне мислення, то найбільш характерними на уроці є такі форми діяльності: ситуаційно-рольова гра, сюжетно-рольова гра, гра-драматизація, інсценування, гра-бесіда, гра-мандрівка, ігрова вправа,  бесіда,  усний журнал, групова справа, уявна подорож, конкурси, ігри, вікторина, виставка малюнків.

Тому я часто на уроках використовую різні ігри,вправи, які на ряду з навчальним значенням служать для формування загальнолюдських цінностей, а саме відповідальності, чесності,справедливості. взаємодопомоги тощо.

Коли я використовую на уроці елементи гри, то в класі створюється доброзичлива обстановка, бадьорий настрій, бажання вчитися. Саме в іграх розпочинається невимушене спілкування дитини з колективом класу, взаєморозуміння між учителем і учнем.

     Характер співпраці властивий і груповій роботі , і роботі в парах. Технологія групової і парної робіт допомагають мені вчити дітей розмірковувати, спілкуватися, чути та слухати інших, працювати в команді, в парі. Стимулюючи спільну діяльність учнів, я розумію, що групова та парна діяльність дозволяє дітям реалізувати природне прагнення до спілкування, взаємодопомоги та співпраці. Спостерігаю, що учням буває психологічно складно звертатись за поясненням до вчителя і набагато простіше – до ровесників. Групова діяльність створює певні умови для формування позитивної мотивації навчання школярів. Під час групової роботи активізується діяльність всіх без винятку її учасників. Під час проведення на уроках роботи в групах та роботи в парах виховується товариська взаємодопомога, доброзичливість у стосунках між дітьми, міцніють узи дружби й товариськості, народжуються нові норми поведінки.  Коли діти навчаються разом з іншими, вони відчувають істотну емоційну та інтелектуальну підтримку.

При формування групи користуюсь особистісними вподобаннями учнів, звертаючи особливу увагу на психологічну єдність дітей, бажання учнів, потенціал можливостей для їх успішної спільної діяльності. Роботу в групах будую на принципах рівноправності. Це сприяє налагодженню і розвитку гуманних стосунків між дітьми.

На уроках – екскурсіях зосереджується  увага моїх учнів, вони сприяють розвитку естетичних почуттів, позитивних емоцій, доброти, дбайливого ставлення до всього живого. У відносно невимушених обставинах школярі вчаться спілкуватись між собою під час виконання спільних завдань, поводитися один із одним та з навколишнім світом.

Як відомо, інноваційні технології- спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, що має за мету створення комфортних умов навчання, за яких кожен вихованець відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність.- тобто формується самовпевненість, віра в свої сили, бажання продовжувати навчання.

Крім традиційних видів перевірки я використовую також  і такі  як самоперевірка та взаємоперевірка. Це ДОЗВОЛЯЄ ВИХОВУВАТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, САМОСТІЙНІСТЬ, КРИТИЧНІСТЬ, КОМУНІКАБЕЛЬНІСТЬ, ПРАЦЕЛЮБНІСТЬ.

    Виховання патріотизму в сучасній школі передбачає  розвиток певних моральних норм та рис поведінки, тобто: любові до Батьківщини, примноження трудових звичаїв рідної держави, поваги до традицій рідного краю.  Під час навчального процесу учні початкової школи знайомляться з традиціями українського народу, його історією, багатонаціональною культурою, звичаями й обрядами.

1.Родовід.  Від роду до народу - такий природний шлях розвитку кожної дитини. Вивчаючи свій рід, продовжуючи його справи, реалізуючи мрії і надії своїх батьків, дідів виникає психологічний комфорт, упевненість у своїх силах і можливостях. На уроках літературного читання, основ здоров’я у дітей виникає  потреба  знати свій родовід, вивчати своє генетичне коріння, родовідне дерево.- ФОТО ДЕРЕВО

2.Фольклор.  Фольклорне виховання  через пісні, прислів'я і приказки, скоромовки, лічилки пробуджує любов до життя,  теплоту серця і ніжність душі. (ФОТО – діти збирають прислів’я про рідний край, свою Батьківщину)

3. Цікавим виявився урок з основ здоров’я, де діти вивчаючи страви укр. кухні, самі спробували наліпити вареників.

4.Народний календар. . Зміст народного календаря мудро спрямовані на виховання в учнів добропорядності, добродійності, милосердя та багатьох інших чеснот. (ФОТО-вивчивши заклички на уроках літературного читання діти взяли печиво у вигляді пташок, і вішають на дерева, таким чином наближаючи весну).

5.Національна міфологія. Українські легенди, притчі, міфи є найпоширенішими жанрами народної міфології, що втілює в собі могутній пізнавальний і виховний потенціал.   –(ФОТО МУЛЬТ. ПО ТВ)

7.Національна символіка. Вивчаючи історію виникнення символіки нашої держави, у дітей виховується почуття поваги та гордості  до історичного минулого свого народу, інтерес до вивчення історичного минулого своєї Батьківщини.

Важливим фактором, на якому тримається виховання учнів на уроках, на мою думку є особистість вчителя. Вчитель для учня в початковій школі – надзвичайний авторитет. Для учнів – він  носій правди, справедливості, мудрості, істини. Це велика відповідальність. Не виховаєш у дитини позитивних рис характеру, якщо сам їх не маєш. Тому вчителю необхідні такі риси, як Правдивість,  справедливість,  порядність,  чесність, гідність, працьовитість, самовідданість тощо

ДЛЯ   РЕАЛІЗАЦІЇ ВИХОВНОГО АСПЕКТУ УРОКУ ДОЦІЛЬНО:

--ПРИ ПЛАНУВАННІ УРОКУ БРАТИ ДО УВАГИ ДІАГНОСТИКУ РІВНЯ ВИХОВАНОСТІ УЧНІВ;

-ПРОДУМУВАТИ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА КОЖНОМУ ЕТАПІ УРОКУ В ЗВЯЗКУ З ПОСТАВЛЕНОЮ МЕТОЮ;

-ВИКОРИСТОВУВАТИ НА УРОЦІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ;

-          ЗДІЙСНЮВАТИ ВИБІР ОПТИМАЛЬНИХ СПОСОБІВ І ПРИЙОМІВ ДЛЯ ПОЧАТКУ УРОКУ;

-ВИКОРИСТОВУВАТИ НА УРОЦІ РІЗНІ ВИДИ КОНТРОЛЮ.

 

Духовною підтримкою для нас є слова вчительської молитви:

 

                   Всевишній!

Ти зробив мене учителем дітей.

Дай же мені мудрість,

щоб мої настанови освітлювали їх  серця і душі.

Дай мені повну чашу любові,

щоб поливати нею дітей невтомно.

Дай мені пильність серця,

 щоб не упускати руху душі кожної дитини».

 

Подобається