Ліцей № 142 імені П'єра де Кубертена
 
.

 

 

 

 

 

 

 

Використання навчальних комп’ютерних програм – один із засобів підвищення ефективності уроків

Основною метою всіх інновацій в навчально - виховному процесі  є сприяння переходу від механічного засвоєння учнями знань до формування вмінь і навичок самостійно здобувати знання. 
Саме інформаційно-комп’ютерні технології здійснюють вплив на емоційну сферу молодшого школяра, сприяючи підвищенню пізнавальної активності, підвищенню інтересу до предмета та навчання взагалі, активізації навчальної діяльності учнів.
Комп'ютеризація повинна стосуватися лише тієї частини навчального процесу, де вона справді необхідна. Тому, що  ІКТ - це не мета, а засіб навчання. 
Саме таким інноваційним підходом для навчання молодших школярів і є науково-педагогічний проект «Інтелект України». 
Учні навчаються за спеціально розробленими навчальними планами, навчальними програмами, засобами ІКТ, рекомендованими та затвердженими Міністерством освіти і науки України. 
Згідно ідеї проекту, на кожному уроці  застосовуються інформаційно-комунікаційні технології та мультимедійне забезпечення. Їх застосування дає змогу посилити процес навчання, підвищити рівень сприйняття і розуміння учнями матеріалу, формувати уміння працювати з інформацією,  розвивати комунікативні здібності молодших школярів.
Це відбувається  за допомогою добірки цікавих видів завдань на кожному уроці.
Наприклад:
1)Читання: 
- робота з уривками творів, пошук переглянутого в тексті, вправа 
«Звукорежисери»;
- читання  творів способом «Стеження за диктором»; 
- перегляд відеоматеріалів.
           2)Українська мова:
- словникова робота;
- аудіосупроводження  матеріалу .
3)Математика:
- вправа «Фотоапарат» 
  4)Людина і світ
- «Лист від Центаврика» ;
- перегляд відеоматеріалів;
-тлумачний словник.
5)Навчаємося разом
Підводячи підсумки  можна виділити наступні позитивні моменти використання ІКТ для інтенсифікації уроків: 
-завдяки ІКТ відбувається індивідуалізація навчання, контроль і підведення підсумків проходять об’єктивно й вчасно;
– підвищення цілеспрямованості навчання; 
– посилення мотивації навчання; 
– застосування активних методів і форм навчання; 
– прискорення темпу навчальних дій; 
– краще запам’ятовування, відтворення матеріалу тощо
 
Подобається