Ліцей № 142 імені П'єра де Кубертена
 
.

 

 

 

 

 

 

 

Як утримати увагу учнів початкової школи на уроках

Тема:  Як утримати увагу учнів початкової школи на уроках

Урок іде цікаво - це означає, що навчання, мислення супроводжується почуттям піднесення, схвильованості учня, подиву, інколи навіть зачудування перед істиною, яка відкривається, усвідомленням і відчуванням своїх розумових сил, радістю творчості, гордістю за велич розуму й волі людини.»
                                                                                                         
В. О. Сухомлинський

         У процесі навчання молодших школярів, розвиток такого пізнавального процесу, як увага відіграє найважливішу роль. Пізнавання навколишнього світу відбувається не тільки завдяки сприйняттю і запам'ятовуванню, але й осмисленню. Для цього і потрібно розвивати пам'ять, мова, мислення і увагу. Щоб полегшити процес пізнання в початкових класах, необхідно бути уважним.

     Зауважу одразу, поки увага дитини ще працює не повністю, тому що нервова система перебуває в процесі дозрівання. «Тривалий час не може всидіти на місці», «слухає, але не запам’ятовує», «може позайматися, але не більше десяти п’ятнадцяти хвилин» — такі слова можна почути  від учителів і батьків. Насправді, чим молодша дитина, тим меншим є її  здатність  утримувати увагу. Для втримання уваги дитині потрібні додаткові стимули, тому що вольові процеси так само ще перебувають у процесі становлення.

      Водночас мотивація дитини поки ще перебуває в стані розвитку. Тому очікувати від дитини, що вона слухатиме урок потім, щоб дізнатися для себе щось нове, вступити до вишу, отримати престижну роботу, не варто.  В дитини, крім незрілості пізнавальних процесів, на рівень розвитку уваги ще накладає свій відбиток невміння контролювати свою поведінку. Крім того, є чимало дітей, про яких говорять «непосида», «гіперактивний», їм важко всидіти на місці, незважаючи на те, що розумові процеси протікають швидко, вони зазнають труднощів з концентрацією й утриманням уваги.

     З метою запобігання неуважності треба додержуватись певних умов організації навчальної діяльності дітей:

добрий темп уроку;

чіткість і стислість пояснень;

максимальна опора на активну мислительну діяльність дітей;

бережливе ставлення вчителя до уваги дітей;

різноманітність форм і видів роботи;

залучення до учбової діяльності всіх учнів класу;

використання  дидактичних ігор на спостережливість .

Адже завдання вчителя на уроці:

привернути увагу;

сконцентрувати увагу;

утримати увагу.

     Таємні прийоми утримання уваги на уроці

1.     Жести вчителя.

Можна втримувати увагу дітей за допомогою жестів.

Піднята рука — звертає на себе увагу, може допомогти вам привернути увагу всіх дітей.

Рука, що рухається, — допомагає привертати увагу під час викладення усного матеріалу.

Відкриті долоні — викликають позитивні відчуття, змушуючи слухачів дивитися на вас.

«Руки, що грають» — руки, що рухаються в різному ритмі під час вашого виступу. Вони привертають увагу довгостроково, додають емоцій та динаміки вашому мовленню.

2.     Одяг учителя, що допомагає втримувати увагу.

Оптимальний варіант — одяг приємних, пастельних тонів. Він добре сприймається, не стомлює і сприяє нормальній концентрації уваги на вас.

3.     Використання спеціальних предметів

Наша увага влаштована так, що ми мимоволі зосереджуємося на рухомому предметі. Ефект підсилює блискуча ручка або невелика вказівка. Або наприклад, невеликий глобус, що ви триматимете перед собою.

Як стояти, сидіти й ходити на уроці, щоб утримати увагу?

Учитель сидить —   відсутність уваги.

Учитель стоїть  —  слабка концентрація уваги.

Учитель ходить  — середня концентрація уваги.

Учитель цілеспрямовано змінює своє місце розташування.

       Найкраще використовувати таку тактику: час від часу змінювати своє місце розташування, переміщаючись класом так, щоб перебувати в полі зору особливо неуважних учнів.

4.     Добре  утримувати увагу голосом

        Голос — це чудовий інструмент, що дає змогу управляти увагою . Монотонність — основний ворог уроку. У комбінації з тихим голосом вона може призвести до повного розпорошування уваги в класі. Тому звертайте увагу на те, як ви говорите.  Саме емоції є кращим засобом привернення уваги.  Урок має бути побудований за принципом «то тихіше, то голосніше». Різна сила звуку також допомагає утримувати увагу слухачів.

    Для емоційного насичення уроку потрібні такі складові:

·        Позитивна установка на урок

·        Гарний  вступ уроку

·        Створення ситуації захоплення і зацікавленості.

  З’ясувати емоційну готовність до уроку можна запропонувавши дітям виконати одне із завдань:

-         Визначити настрій за допомогою 2-3 прикметників (дієслів)

-         Коли б до вашого настрою можна було б доторкнутися, яким би він виявився на дотик?

-         Графічне зображення настрою.

-         «Кольоровий настрій» (зобразити емоційний стан за допомогою кольорів).

А корегуванню емоційного стану сприяють такі вправи:

-         «Добре слово душу зігріває».

·        Утворити коло і побажати по черзі один одному щось приємне.

·        Записати в зошит сусіда по парті добре словечко.

-         «Я бажаю тобі…».

-         «Побажай мені успіху» (дієсловами побажати успіху один одному)

-         «Гарячий стілець» (учень, емоційний стан якого потребує корекції, або ж у нього День народження сідає на стільчик в центрі кола, а інші учасники навчально-виховного процесу називають його позитивні риси, або ж адресують йому позитивні побажання.)

      Ще на початку уроку дітей треба вразити, зацікавити або здивувати. Для цього можна використовувати розминку, яка замінює організаційний момент. А прийомами можуть бути питання, цитати, коротка історія, невеличке завдання. Це може бути ефектний експеримент або відеофрагмент. 

   Наприклад, урок природознавства.        Вправа «Життя квітки».(На один день)

     Пропоную дітям уявити, що на один день вони перетворилися на яку-небудь квітку. - Що ви хочете сказати людям?

 Урок математики:     До класу завітала Жар-птиця і принесла план уроку.

                                      Робінзон Крузо прислав листа і просить знайти його скарб.

Можна разом з дітьми відправитись у плавання на великому кораблі, на вітрилах якого записано план роботи на уроці. Крім того, план уроку можна представити у вигляді схематичних позначок, тощо. Такий підхід дає змогу поступово перевести учнів з об'єкта в суб'єкт навчання.

    Завжди потрібно пам’ятати, що важливою умовою активізації та підтримування довільної уваги є забезпечення мотиваційної сторони навчальної діяльності, вироблення позитивного ставлення  до самого процесу пізнання. Дотримання цієї умови сприяє міцності навичок, що формуються. З метою активізації уваги часто створюю проблемні та ігрові ситуації, використовую дидактичні ігри.
Саме гра стимулює пізнавальний інтерес учнів. Філософія навчальної гри передбачає переміщення акценту з того, що учень не знає і не вміє, на те, що він знає і вміє з певної теми та окремого предмета.У грі учні вчаться логічно висловлювати свої думки, послідовно діяти, бути спостережливими. Гра забезпечує єдність формування понять,  сприяє підвищенню ефективності навчання. Ігри дають можливість внести проблемність у пізнавальний процес, здійснити самоконтроль  пізнавальної діяльності. 

Основний зміст навчальної гри – продемонструвати дитині все, на що вона здатна. Гра – це своєрідна школа підготовки до праці. Дуже цінними є такі ігри, як « Я вчитель, диктор, мама».

Зразки мовознавчих ігор :

·        Ребуси .Розгадавши ребуси, визначте рід іменників. Якого роду не названо? 

·        Завдання-жарти 1.

·        М е т а г р а м и — це загадки, в яких слова відгадуються шляхом заміни в них однієї букви іншою.                                                                          

Допоможіть дістатись кішці до мишки, козі до ріпи, вовку до кози. Для цього змінюйте в кожному наступному слові один звук так, щоб утворилось нове слово. Слова записуйте в горизонтальні ряди кліточок знизу.

     Колективну та індивідуальну увагу учнів активізую такими прийомами, як  порівняння результату своїх дій із зразком. прийом самоконтролю на різних етапах уроку з використанням таких вправ як « Великі перегони», « Сторінка чемпіона», «Математична подорож»

Як працювати з дітьми тоді, коли вони стомилися, коли потрібно «зібрати їх до купи», як говорять учителі ? Обовязково  використовую фізкультхвилинки, релакційні паузи, вправи для очей. Це допомагає позбутися напруження, перемкнути увагу, наповнити легені киснем і дати можливість краще працювати головному мозку

      Раз у десять хвилин на уроці бажано змінювати діяльність. Не забуваю про провітрювання. У задушливих класах увагу дітей неможливо утримати жодними хитрощами. Викладення нового теоретичного матеріалу має тривати якнайменше. Увагу дітей можна сконцентрувати, якщо пропонувати кожному бути активним — викликати, ставити запитання, робити самостійні висновки і не боятися помилок.

       Важлива наявність в структурі будь-якого уроку такого етапу, як рефлексія. Найчастіше я проводжу її  в кінці заняття. Так в 1 класі діти малюють або показують смайлики, демонструючи свій емоційний настрій. Проводити таке опитування можна відразу після нового матеріалу, після закріплення отриманих знань.

       Можна розробити драбинку успіху. Дитина представляється у вигляді чоловічка, який піднімається сходами. Чим більше школяр виконує завдань, тим він буде вище. Перед новим роком можна «прикрасити ялинку» новорічними іграшками, восени – дерево листочками. Тобто посадити «дерево успіху». Прийоми для проведення можуть бути різноманітними. Серед поширених варіантів виділю «Незакінчену пропозицію». Початок такої пропозиції може бути різним:                                                                                     Сьогодні я дізнався ... Мені сподобалося…                                                                                                        Я б хотів знову почути ... У мене сьогодні вийшло ...                                                                                                               Тепер я точно вмію ... Я б хотів розповісти іншим про ...

Цікавою є вправа - тренінг. «Загальне коло» .

  - Стати в коло  і разом тричі промовити: «Один за всіх і всі за одного».

 Такі форми роботи  дають мені змогу зацікавити учнів і протягом досить тривалого часу підтримувати їхній інтерес до складних питань, властивостей і явищ, на яких у звичайних умовах зосередити увагу дітей не завжди вдається .

  В своїй роботі  на уроці керуюсь принципом:  допомогти дитині знайти свій ключ до успіху, створити умови, у яких кожен учень – активний учасник учбового процесу і в майбутньому творитиме своє життя, зростатиме духовно, творчо, інтелектуально,  а головне за його  бажанням.

Конфуцій сказав: «Учитель та учень ростуть разом». Необхідно використовувати  ті форми роботи, які дозволяють рости як учням, так і вчителеві. Бажаю всім вчителям учнів з вогником в очах, який запалити можемо ми з вами

Подобається