Ліцей № 142 імені П'єра де Кубертена
 
.

 

 

 

 

 

 

 

Педрада "Робота педагогічного колективу з формування свідомих навиків діяльності учнів, покращення дисципліни на уроці"

18 січ. 2017
Черга денна. 1. Формування свідомих навиків діяльності учнів, покращення дисципліни на уроці (Іванова С.А.) 2. Аналіз успішності учнів за І семестр 2016-2017н.р. (Іванова С.А.)

 

Проект рішення

1. Здійснювати процес соціалізації підростаючого покоління шляхом гуманізації навчально-виховного процесу, створення сприятливого морально-психологічного клімату в колективі.

Постійно                                    Відповідальний: педагогічний колектив школи

2.Вчителям :

2.1. Здійснювати систематичний контроль за знаннями учнів з метою об’єктивної оцінки рівня навчальних досягнень учнів та виявлення прогалин у їхніх знаннях.

2.2. Запланувати корекційну роботу з учнями з метою усунення прогалин в знаннях учнів.

2.3. В своїй роботі керуватися діючими Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти.

2.4. Здійснювати індивідуальний підхід, виявляти доброзичливість і педагогічний такт у процесі контролю та оцінювання знань учнів.

2.5. Не припускатись формалізму, урізноманітнювати форми і методи контролю за рівнем навчальних досягнень школярів.

3. Вчителям, які викладають у випускних класах посилити контроль за підготовкою учнів до ДПА та ЗНО. Здійснювати системний контроль за якістю їхніх знань.

4.Адміністрації школи:

4.1. Здійснювати моніторинг навчальних досягнень учнів 2 рази на рік

( грудень, травень).

4.2. Тримати на контролі питання накопичення балів навчальних досягнень та об’єктивність виставлення тематичного, семестрового і річного оцінювання.

4.3. Скласти план заходів для покращення показників успішності учнів на ІІ семестр 2017-2018 н. р.

5. Класним керівникам проводити індивідуальні консультації для учнів і батьків із проблемних питань щодо дисципліни.

Постійно
6.Використовувати інноваційні форми організації навчального процесу для активізації діяльності учнів та дотримання свідомої дисципліни.

Протягом  навчального року

 

 

Результати анкетування учнів

 

Який предмет найцікавіший?

 

 

Який предмет не цікавий?

 

 

З якої причини учні порушують дисципліну?