Ліцей № 142 імені П'єра де Кубертена
 
.

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 2 Засідання предметної методичної комісії вчителів природничо-математичного профілю 03.10. 2017

3 жовт. 2017
Порядок денний 1. Ознайомлення з результатами написання діагностичної контрольної роботи з математики. Виступаючи: 1) Безсмольна К.Г. про результати написання діагностичної контрольної роботи учнями 5 класів 2) Владова Л.С. про результати написання діагностичної контрольної роботи учнями 9 класів 3) Ляш С.І. про результати написання діагностичної контрольної роботи учнями 11 класів 4) Бодрова В.В. рекомендації щодо покращення рівня знань учнів з математики.

ПРОТОКОЛ

Засідання предметної методичної комісії 

вчителів природничо-математичного профілю

 

03.10. 2017                                                                                                          № 2

Порядок денний

1.          Ознайомлення з результатами написання діагностичної контрольної роботи з математики.

Виступаючи:

1) Безсмольна К.Г. про результати написання діагностичної контрольної роботи учнями 5 класів

2) Владова Л.С. про результати написання діагностичної контрольної роботи учнями 9 класів

3) Ляш С.І. про результати написання діагностичної контрольної роботи учнями 11 класів

4) Бодрова В.В. рекомендації щодо покращення рівня знань учнів з математики.

Слухали:

1. Вчителя математики Безсмольну К.Г., яка ознайомила з результатами написання діагностичної контрольної роботи у 5 класі.

Клас

вчитель

успішн.

річна

успішн.

діагност.

різниця

якість

річна

якість

діагност

різниця

%

Бодрова В.В.

100%

100%

-

92,6%

66,6%

-26

Радченко С.П.

100%

64,5%

-35,5

54,5%

42%

-12,5

Безсмольна К.Г.

100%

90,6%

-9,4

62,9%

56,3

-6,6

Ляш С.І.

100%

97%

-3

64,75%

59%

-5,75

 

Вчитель звернула увагу на помилки, які були допущені учнями, а саме: більшість учнів допустили помилки при множенні та діленні натуральних чисел ; розв’язуванні текстових задач, розв’язуванні геометричних задач.

Учнями засвоєно додавання та віднімання натуральних чисел, розв’язування найпростіших рівнянь, розв’язування дробу від числа.

Порівняльні результати свідчать про зниження успішності в 5б, 5в та 5г класах, а також про зниження якості знань по всій паралелі.

2. Вчителя математики Владову Л.С., яка ознайомила з результатами написання діагностичної контрольної роботи у 9 класі.

Алгебра. Учнями 9 класів засвоєні теми : дії з раціональними дробами, перетворення виразів з коренями, дії зі степенями засвоєні на середньому та достатньому рівні, порівняння ірраціональних чисел.

Вчитель звернула увагу на помилки, які були допущені учнями, а саме:

при спрощенні раціональних виразів, розв’язуванні текстових задач на рух, знаходженні ОДЗ.

Результати свідчать про зниження успішності у 9а,9б, 9в, 9г класах, та зниження якості у цих класах відповідно.

Клас

вчитель

успішн.

річна

успішн.

діагност.

різниця

якість

річна

якість

діагност

різниця

%

Владова Л.С.

93%

91%

-2

63%

39%

-24

Радченко С.П.

97%

96%

-1

54%

54%

-

Радченко С.П.

90%

77%

-3

17%

12%

-5

Владова Л.С.

82%

75%

-7

27%

15%

-12

Геометрія.

Учні 9 класів засвоїли такі теми: означення синуса гострого кута прямокутного трикутника, подібність трикутників, теорему Піфагора, обчислення площ елементарних фігур. Не засвоїли такі теми: вписані та описані чотирикутники, властивості тригонометричних залежностей при обчисленні площ геометричних фігур.

Клас

вчитель

успішн.

річна

успішн.

діагност.

різниця

якість

річна

якість

діагност

різниця

%

Владова Л.С.

100%

90%

-10

68%

25%

-43

Радченко С.П.

100%

97%

-3

55%

58%

+3

Радченко С.П.

89%

75%

-14

14%

11%

-3

Владова Л.С.

89%

62%

-27

33%

0%

-33

 

 

 

3. Вчителя математики Ляш С.І., яка ознайомила з результатами написання діагностичної контрольної роботи в 11 класах.

Алгебра.

За результатами контрольної роботи учні засвоїли такі теми: область визначення функції, найпростіші тригонометричні рівняння, степенева функція.

Не засвоєно учнями: тригонометричні нерівності, перетворення графіків тригонометричних функцій, розв’язування ірраціональних рівнянь.

З порівняльної таблиці помітне значне зниження якості знань учнів. Зросла успішність в 11 б класі на 9,3%.

Клас

вчитель

успішн.

річна

успішн.

діагност.

різниця

якість

річна

якість

діагност

різниця

%

11а

Ляш С.І.

100%

100%

-

93%

75%

-18

11а

Довгай А.А

90%

83,3%

-16,7

20%

16,7%

-3,3

11б

Довгай А.А.

74%

83,3%

+9,3

48%

0%

-48

 

Геометрія

Учнями засвоєно теми: аксіоми стереометрії, паралельність прямих та площин у просторі. Помилки допущені при розв’язуванні задач на обчислення площ перерізів, знаходження кута між площинами, при зображенні креслення до задач.

Помітне зростання якості знань в 11а класі (1 гр) на 3 %. Спостерігається погрішення якості знань в 11а (2 гр) та 11б класі на 2,3% та 13,9% відповідно.

Клас

вчитель

успішн.

річна

успішн.

діагност.

різниця

якість

річна

якість

діагност

різниця

%

11а

Ляш С.І.

100%

100%

-

83%

86%

+3

11а

Довгай А.А

100%

100%

-

10%

7,7%

-2,3

11б

Довгай А.А.

69%

83,3%

+14,3

25%

11,1%

-13,9

 

4. Керівника ПМК вчителя математики Бодрову В.В. яка надала рекомендації щодо підвищення якості знань учнів, а саме:

1)    стимулювання учнів до самостійного пошуку знань;

2)    посилення індивідуальної роботи з учнями;

3)    детальне обґрунтування на уроці учителем контрольних моментів з теми;

4)    визначення психологічних аспектів низької успішності учнів при написанні контрольних робіт та психологічна підтримка дітей.

Ухвалили:

-         Інформацію вчителів Безсмольної К.Г., Владової Л.С. та Ляш С.І. прийняти до уваги.

-         Посилити рівень підготовки вчителів математики до уроку, запроваджувати педагогічні ідеї, які забезпечують особистісно-орієнтоване навчання.

 

 

 

       Секретар                                                              Мирошник Ю.А.