.

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1 засідання служби зміцнення здоров’я 07.09. 2017

7 вер. 2017
Порядок денний: 1. Обговорення проблем, мети і завдань „Служби зміцнення здоров’я”.

ПРОТОКОЛ

засідання служби зміцнення здоров’я

              07.09. 2017                                                                                               № 1

 

Присутні: члени адміністрації, представники педагогічного та учнівського колективів

 

Порядок денний:

 

1.     Обговорення проблем, мети і завдань „Служби зміцнення здоров’я”.

  Слухали: Лоянову З.М., яка ознайомила присутніх з метою та  завданнями Служби на 2017 – 2018 навчальний рік.

 

Мета:

·        оптимізація поведінки учнів в конфлікті і оволодіння конструктивними стратегіями рішення в усіх видах конфліктів;

·        розвиток уміння правильно оцінювати власні можливості, відповідальності за власне майбутнє;

·        формування навичок конструктивної поведінки та цілковите покладання на їх самосвідомість;

·        виховувати чуйність, взаємоповагу, людяність, терпимість   і небайдужість;

·        спонукати до самоаналізу, самоконтролю.

 

Завдання:

·        усвідомити конфлікт як природний стан процесу спільної діяльності, зрозуміти       причини конфліктів;

·        навчитися працювати з емоціями в конфлікті, їх регуляцію та відображення;

·        виховувати потребу в самовдосконаленні та самовихованні.

 

Ухвалили: інформацію прийняти до відома.

 

2.     Узгодження плану роботи на новий навчальний рік.

 

Постановили: план роботи затвердити в цілому.

 

3.     Розподіл доручень.

 

Слухали: заступника директора школи з навчально-виховної роботи Данюшину Л.М.

 

Данюшина Л. М. запропонувала обрати керівником Служби зміцнення здоров’я – вчителя основ здоров’я та біології Лоянову З.М.

 

Ухвалили: обрати керівником Служби Лоянову З.М. – одноголосно.

 

 

Керівник Служби зміцнення здоров’я                                Лоянова З.М.