Ліцей № 142 імені П'єра де Кубертена
 
.

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 2 засідання творчої групи високої педмайстерності 19 жовтня 2017 p

19 жовт. 2017
Черга денна: 1. Освіта ХХІ століття та вчителі - її менеджери 2. Типи інтелектуальних здібностей 3. Чим гальмується своєчасний розвиток інтелекту дітей нового покоління? 4. Шляхи розвитку інтелектуальної свідомості учнів на уроках у початковій школі

ПРОТОКОЛ

 засідання творчої групи високої педмайстерності

    19  жовтня  2017  p                                                                            № 2

  Присутні : всі члени методичної ради

      Черга денна:

1.     Освіта ХХІ століття та вчителі - її менеджери

2.     Типи інтелектуальних здібностей

3.     Чим гальмується своєчасний розвиток інтелекту дітей нового покоління?

4.     Шляхи розвитку інтелектуальної свідомості учнів на уроках у початковій  школі

Слухали:

1.Керівника творчої групи вчителів «Високої педагогічної майстерності» Фурсову А.М., яка підкреслила той факт, що розумова діяльність є провідною у житті людини, найважливішою передумовою соціального становлення особистості, її морально-духовного забезпечення, і також те, що сучасній школі потрібні творчо мислячі, ініціативно діючі та використуючі різноманітні форми та засоби у спілкуванні з дітьми учителі.

2.Вчителя математики Бодрову В.В. про типи інтелектуальних здібностей: конвергентні здібності, дивергентні здібності (креативність), навчаємість, пізнавальні стилі.

3. Вчителя початкових класів Власову Т.Ю. про низку факторів гальмування своєчасного розвитку інтелекту в учнів      

4. Вчителя початкової школи Ващенко С.П. із досвіду роботи з класами за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»  про шляхи розвитку

інтелектуальної свідомості учнів початкової школи на уроках.

Ухвалили:

 1.Створювати на уроках такі умови, де набуті знання і розумові навички стають мірою оволодіння культурою  суспільства.

2. Вчителям звернути увагу на розвиток головних інтелектуальних умінь і навичок, до яких відносяться операції класифікації, порівняння, аналізу, синтезу, абстрагування, узагальнення, конкретизації.

3. Спрямовувати увагу на розвиток дивергентних здібностей в учнів.

        4.Підвищувати рівень співпраці вчителів школи з учнями, створюючи атмосферу для розвитку гармонійно-досконалої особистості  учнів.

                       

Секретар                       А.М.Фурсова