Ліцей № 142 імені П'єра де Кубертена
 
.

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 3 засідання творчої групи високої педмайстерності 13 грудня 2017 p

25 груд. 2017
Черга денна: 1. Розумове виховання як важлива складова всебічного розвитку особистості. Про результати анкетування вчителів « Інтелект. Інтелектуальні здібності» ( грудень 2017 р.) 2. Види інтелекту. Теорія множинного інтелекту. 3. Вербальний інтелект та інтелект дії. Що важливіше для майбутнього?

ПРОТОКОЛ

 засідання творчої групи високої педмайстерності

    13  грудня  2017  p                                                                            № 3

  Присутні : всі члени методичної ради

      Черга денна:

1.     Розумове виховання як важлива складова всебічного розвитку особистості.  Про результати  анкетування    вчителів « Інтелект.  

     Інтелектуальні  здібності» ( грудень 2017 р.)

2.     Види інтелекту. Теорія множинного інтелекту.                                        

3.     Вербальний інтелект та інтелект дії. Що важливіше для майбутнього?

 

Слухали:

1.Керівника творчої групи вчителів «Високої педагогічної майстерності» Фурсову А.М., яка нагадала ,що розумове виховання є цілеспрямованою діяльністю педагогів з розвитку розумових сил і мислення учнів, прищеплення їм культури розумової праці. Розвиток інтелектуальних здібностей дітей залежить не тільки від індивідуальних особливостей їхнього мозку, а розвитку інтелекту.

2. Керівника творчої групи Фурсову А.М. про результати анкетування вчителів школи щодо розвитку інтелектуальних здібностей учнів під час уроків та в позаурочний час.

3. Вчителя фізики Тереб Л.В. про класифікацію видів інтелекту та  теорію американського психолога Говарда Гарднера, автора класичної теорії множинного інтелекту, відповідно до якої людина має не єдиний, так званий «загальний інтелект», а низку інтелектуальних здійбностей.     

4. Вчителя початкової школи Грущак Н.М. про вербальний інтелект та невербальний інтелект дії.

 5. Переглянули відеоролік , який демонструє талант поєднання та розвиненість кількох видів інтелекту для людини.                                    

Ухвалили:

 1.Створювати на уроках такі умови, де набуті знання і розумові навички стають мірою розвитку інтелектуального потенціалу.

2. Вчителям звернути увагу на розвиток адаптаційних здібностей виконання когнітивних та соціальних завдань.

3. Створювати умови для розвитку дивергентних здібностей в учнів, всіх видів мислення, враховуючи різноманітність видів інтелекту.

        4.Підвищувати рівень співпраці вчителів школи з учнями, створюючи атмосферу для розвитку гармонійно-досконалої особистості  учнів.

                       

Секретар                       А.М.Фурсова