.

 

 

 

 

 

Педагогічна рада «Залежність успішності учнів від вибору моделей, методів, технологій»

29 груд. 2017
Мета: проаналізувати рівень успішності учнів, визначити фактори, від яких вона залежить, напрацювати шляхи підвищення якості знань, подолання неуспішності.

Очікувані результати

Після проведення педради педагогічні працівники:

• знатимуть причини та особливості неуспішності учнів;

• знатимуть основні потреби учнів і те, як їх задоволення впливає на саморозвиток дитини і, як наслідок, на успішність;

• зможуть аналізувати фактори, які впливають на результати навчання учнів;

• опрацюють рекомендації щодо подолання неуспішності учнів.

Доповідач: Іванова С.А. –заступник директора з НВР

Виступаючі:

Ø Сєрова І.Г.  - психолог.

«Ознайомлення з результатами психологічної діагностики.»

Ø Власова Т.Ю. – вчитель початкових класів

« Використання ігрових моментів, спрямування дітей на раціональне використовування у художньому вимислі елементів реальних знань.»

Ø Тереб Л.В. –вчитель фізики

« Способи перетворення процесу навчання на процес пізнання.»

Ø Горяна Л.С.- вчитель української мови та літератури;

Ø Касьяненко Н.В. – вчитель зарубіжної літератури

« Створення ситуацій, які зумовлюють інтерес до пізнавального пошуку»

 

 

 

Проект рішення

1.Педагогічному колективу з метою підвищення ефективності сучасного уроку в умовах упровадження інноваційної системи навчання забезпечити комфортні умови для навчальної діяльності з урахуванням знань психологічних особливостей учнів. Спрямувати діяльність педагогічного колективу на впровадження навчально-виховних педагогічних технологій, які розвивають творчі здібності та риси особистості учнів.                                                                                                                            постійно

2. З метою підвищення рівня успішності учнів учителям школи:

2.1Здійснювати систематичний контроль за знаннями учнів з метою об'єктивної оцінки рівня навчальних досягнень учнів та виявлення прогалин у їхніх знаннях.

постійно

2.2. Запланувати корекційну роботу з учнями з метою усунення прогалин у знаннях.

Протягом ІІ семестру

2.3.У своїй роботі керуватися діючими критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти.

постійно

2.4.Здійснювати індивідуальний підхід, виявляти доброзичливість і педагогічний такт у процесі контролю та оцінювання знань учнів.

постійно

2.5.Спланувати відкриті уроки з використанням новітніх освітніх

технологій.  Постійно працювати над впровадженням активних та

інтерактивних методів навчання, застосовувати ІКТ, проектне

навчання, використовувати Інтернет –ресурси тощо .

Протягом ІІ семестру

2.6.Звернути увагу на самоосвітню діяльність –удосконалення власних

форм і методів, технології, створення блогів.

Протягом ІІ семестру

3.Класним керівникам

3.1.Систематично інформувати батьків щодо успішності  учнів.

4. Керівникам ПМК

.4.1. Обговорити найоптимальніші методи і форми роботи з учнями на

уроках для підвищення успішності та якості знань.

січень, 2018 р.

4.Практичному психологу :

4.1.Надавати індивідуальну психологічну допомогу учням, які мають проблеми у навчанні.

Постійно.