Ліцей № 142 імені П'єра де Кубертена
 
.

 

 

 

 

 

 

 

Засідання педагогічної ради «Індикатори сучасної якісної освіти: інноваційна діяльність, творчо-пошукова активність, продуктивна співпраця учасників освітнього процесу»

8 січ. 2019
Педрада пройшла цікаво. Відбулось конструктивне обговорення проблем сучасної освіти та пошуку шляхів удосконалення якості викладання предметів. Перед вчителем стоїть завдання: зробити так, щоб навчання було не примусовим, щоб воно диктувалося внутрішніми потребами та бажаннями учитися, опановувати нові знання. Учитель повинен знаходитися у постійному пошуку шляхів, що допоможуть зробити урок змістовним, цікавим, інформативним, корисним, результативним, таким, щоб ніхто з учнів не залишився байдужим, кожен мав змогу реалізувати себе та відчути власну причетність до всього, що відбувається на уроці. Вчителі констатували, що сьогодні стає об’єктивною необхідністю посилення самостійної діяльності школярів, розвиток їх особистих якостей, умінь самостійно здобувати нові знання в умовах швидко змінного світу та здатності застосовувати засвоєні знання на практиці для вирішення реальних життєвих проблем. А школа повинна створювати умови для становлення й розвитку в усіх суб’єктів освітнього процесу уявлення про успіх, високі досягнення, необхідні для розвитку кожної особистості.

 

 

Проект рішення

1.Адміністрації школи під час відвідування уроків та позакласних заходів постійно звертати увагу на стан формування позитивних мотивів навчальної діяльності учнів.

1.1. Створити до 28.02.2019 р. банк даних про освітні педагогічні технології.

 1.2.  Проаналізувати стан викладання навчальних предметів у випускних 4,9,11-х класах  до 25 травня цього року, узагальнити матеріали та оформити наказом по школі.

1.3. Протягом червня 2019 року спланувати на наступний навчальний рік серію відкритих уроків для ознайомлення з методикою викладання уроків з використанням сучасних інноваційних технологій.

2.Активізувати роботу педагогічного  колективу  щодо вдосконалення  уроку.

постійно

3. Керівникам  предметних методичних комісій постійно на засіданнях шкільних методичних об’єднань обговорювати методику викладання навчальних предметів та впровадження новітніх освітніх технологій  у навчально-виховний процес.

4. Учителям-предметникам:

4.1. Систематично працювати над запровадженням нових форм і методів у структуру сучасного уроку з метою  забезпечення якісної освітньої діяльності, успішного складання учнями ДПА та ЗНО.

 4.2.  Вдосконалювати форми та методи роботи, враховуючи вікові особливості учнів та рівень підготовки класів.

постійно

4.3.    Формувати духовний світ учнів, цілісні світоглядні уявлення, загальнолюдські моральні орієнтири шляхом використання сучасних прогресивних технологій навчання та виховання

4.4.  Систематично проводити індивідуальну роботу із здібними та обдарованими дітьми. Про результативність даної роботи  заслухати на  нарадах при директорі.

квітень, 2019

4.5. Впроваджувати в практику роботи досвід кращих учителів  школи з проблеми вдосконалення уроку  шляхом взаємовідвідування уроків,  позакласних заходів  з метою обміну досвідом з питання виховання в учнів уміння і бажання вчитися.

постійно

4.6.Широко застосовувати на уроках ігрові та проблемні завдання, створювати ситуацію успіху.

постійно

4.7.. Планувати повторення навчального матеріалу з метою усунення прогалин в знаннях учнів.

постійно

4.8. В своїй роботі керуватися діючими Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти.

постійно

4.9. Здійснювати індивідуальний підхід, виявляти доброзичливість і педагогічний такт у процесі контролю та оцінювання знань учнів.

постійно

5.Класним керівникам:

5.1. Тримати на контролі успішність учнів.

постійно

5.2. Заохочувати учнів з низькою мотивацією до класних та шкільних заходів з метою виховання  соціальних мотивів.

постійно

 6.Психологу школи  на основі матеріалів педради розробити заходи та рекомендації щодо формування мотивації навчальної діяльності школярів за сучасних умов.