Ліцей № 142 імені П'єра де Кубертена
 
.

 

 

 

 

 

 

 

Педагогічна рада "Психолого-педагогічні підходи до формування духовних ідеалів особистості"

15 січ. 2014
15.01.2014 р. в школі відбулася педагогічна рада "Психолого-педагогічні підходи до формування духовних ідеалів особистості" Черга денна Психолого-педагогічні підходи до формування духовних ідеалів особистості (Іванова С.А.) Аналіз успішності за І семестр 2013-2014 н.р. (Іванова С.А.) Аналіз проведення зимових канікул (Біла Н.В.) Аналіз стану дитячого та невиробничого травматизму за 2013 рік (Галіцька С.П.) Ухвалили: 1. Організовувати роботу педколективу на глибоке та всебічне вивчення кожного школяра, застосовувати педагогічно доцільні прийоми та методи впливу на учнів. 2. Розвивати та прищеплювати інтерес до здорового способу життя, навичок і потреб у фізичному, психологічному та духовному розвитку дітей. 3. Забезпечувати єдність навчальної, позакласної і позашкільної роботи з учнями. 4.Вчителям в урочній та позаурочній діяльності збагачувати моральний досвід учнів, розвивати потреби у морально-духовному самовдосконаленні, враховуючи рекомендації видатних педагогів та сучасних вчених щодо впровадження емоційних, пізнавальних, вольових та соціальних методів мотивації під час навчальних занять.