Ліцей № 142 імені П'єра де Кубертена
 
.

 

 

 

 

 

 

 

Функціонування системи веб-сайту навчального закладу

 

«Треба бігти з усіх ніг, щоб тільки залишатися на місці, а щоб кудись потрапити, треба бігти як мінімум удвічі швидше!» – Льюїс Керолл

 

Сайт нашого навчального закладу створений на платформі освітнього порталу  «Класна оцінка».

Це проект Національного аерокосмічного університету ім. Н.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Створення шкільного сайту  - це крок до відкритості шкільного навчально-виховного процесу, що сприяє приверненню уваги громадськості, батьків до питань формування та реалізації освітньої політики школи. http://school142.dnepredu.com/

Цілі, які переслідує функціонування шкільного сайту:

1. Позиціювання закладу, тобто надання йому оригінального, сприятливого іміджу.

2. Створення стійкої позитивної громадської думки щодо високого авторитету закладу та якості його освітніх послуг.

3. Вихід навчально-виховної  діяльності закладу на якісно новий, вищий рівень розвитку.

4. Отримання поштовху для постійного розвитку освіти в державі в цілому.

Шкільний сайт є ефективним інструментом технології public relations (паблік рилейшнз - зв'язки з громадськістю ). Як електронний представник школи в мережі Інтернет, сайт всебічно висвітлює освітню, науково-практичну, громадську діяльність навчального закладу, надає можливість обмінюватись знаннями, творчими ідеями, досягненнями, формами позакласної роботи.

  Будь-яка подія, до якої має відношення заклад, не залишається  в його стінах, так би мовити «для внутрішнього використання», а стає відомою широкому колу громадськості, стимулюючи подальший інтерес до діяльності навчального закладу і формуючи стійку позитивну громадську думку по відношенню до нього.

Динамізм шкільного життя висуває  високі вимоги до оперативності обробки інформації. Стрічка новин на шкільному сайті є літописом життя дорослого і дитячого колективів.

Шкільний сайт є ефективним інструментом для  вирішення задачі  розширення освітніх можливостей очного навчання, організації дистанційної освіти в школі, відображення діяльності учнів та педагогів для зовнішніх відвідувачів мережі Інтернет, інформаційної підтримки учнів та вчителів, проведення дистанційних батьківських зборів, семінарів, конкурсів.

Основні функції, які виконує сайт школи:

1. Представницька функція. Сайт – це офіційне представництво школи в Інтернеті, що містить різноманітні дані про загальноосвітній заклад, інформацію про  педагогів, учнів, випускників.

2. Освітня функція. Сайт – це засіб організації виховного процесу в умовах Інтернету: представлення можливостей дистанційного навчання, використання в навчальному процесі електронних навчальних матеріалів. На шкільному сайті вчителі ведуть свої сторінки – блоги, в яких публікують свої статті, наробки, педагогічні знахідки тощо.

3. Виховна функція. Сайт – це засіб відображення основних напрямків виховання: морального, трудового, естетичного, які здійснюються в освітньому закладі.

4. Інформаційна функція. Сайт – це засіб відображення щоденного життя школи: розклад занять, позакласні заходи, проекти, конкурси . На сторінці «Фінансова діяльність відбувається постійне інформування громадськості стосовно ефективності та прозорості використання школою благодійної та спонсорської допомоги. У розділі «Мережа класів» створені окремі сторінки для кожного класу. В них висвітлюються найцікавіші заходи, що відбулися в класних колективах.

5. Комунікативна функція. Сайт – це засіб спілкування учнів, вчителів та батьків: можливість задавати питання та обмінюватися інформацією.

У 2014 р. сайт нашої школи увійшов у дванадцяту кращих в Україні за підсумками 4-го Всеукраїнського Конкурсу на кращий веб-сайт навчального закладу.

 

2. Впровадження елементів дистанційної освіти

 

Набір універсальних інструментів конструктору сайту дозволив вчителям створювати курси дистанційного навчання.

Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс дозволяє зробити  роботу користувача навчального закладу дуже простою, а розташування в мережі Internet - отримати вільний доступ до сайту і сервісів з будь-якого комп'ютера або мобільного пристрою (планшет, мобільний телефон) через web-браузер.

На сьогодні на шкільному сайті створені курси лекцій з фізкультури «Засновник сучасних Олімпійських ігор П'єр де Кубертен», “Олімпіоніки” і “Система домашніх завдань для дівчат старшого шкільного віку” (вчитель Михайлова В.Д.),  з фізики (вчитель Тереб Л.В.), курс “Кровообіг” з біології (вчитель Петлюра Г.В.).

Учні  ідентифікуються на шкільному сайті за допомогою власного логіна та паролю. Обирають потрібний курс та ознайомлюються з лекцією, яку створив для них учитель.

Після ознайомлення з лекцією, виконують тестове завдання, запропоноване учителем.

Учитель на своїй сторінці бачить активність курсу,  виставляє оцінку і вона з’являється у електронному табелі учня.

Після підсумкового оцінювання вчителем учні отримують сертифікат про  проходження курсу.

Створення курсів дистанційного навчання є дієвим засобом  ефективного засвоєння  матеріалу учнями, їх самостійної роботи з інформацією.

З боку вчителя – це ефективний контроль за системним засвоєнням матеріалу та своєчасним виконанням учнями завдань.