Ліцей № 142 імені П'єра де Кубертена
 
.

 

 

 

 

 

 

 

Шкільна академія наук "Наука і пізнання"

2020-2021 н.р.

Актуальність:  

організація пошуково – дослідницької діяльності дає можливість самостійно та цілеспрямовано працювати, розвиває креативне мислення, вдосконалює систему теоретичних знань, практичних вмінь і навичок.

Мета:  

1. практично засвоювати прийоми пошуково –  дослідницької роботи учнів;

2. навчати учнів оцінювати та аналізувати проблему, знаходити шляхи щодо оновлення навколишньої дійсності;

3. орієнтувати учнів на невід'ємну єдність наукових досліджень з навчальним процесом;

4. забезпечувати творчий підхід до роботи; виховувати організаційні риси, моральні якості, любов до природи, повагу до людини та своєї країни

5. формування дослідницьких навичок і практичної компетентності учнів. Максимальне розкриття творчого потенціалу.

Завдання:

надати учням знань і вмінь, які становитимуть реальну користь у житті і допоможуть зайняти достойне місце у сучасному суспільстві.

Плани на навчальний рік

1. Робота учнів з електронною бібліотекою через Інтернет - підготовка до захисту пошуково - дослідницької роботи (протягом року)

2. Активне співробітництво учнів товариства з вчителями - керівниками методичних центрів

3. Консультації з оформлення рефератів, дослідницьких робіт (1 раз на тиждень)

4. Конференції по захисту рефератів (1 раз на місяць)

5. Засідання керівників творчих груп, методичних центрів (1 раз на місяць)

6. Підсумкове засідання пошуково - дослідницького товариства

 

Основні положення та вимоги до проєктно-дослідної діяльності

 

14.05.21. Захист творчих робіт Шкільної академії наук "Наука і пізнання"

 

Протокол засідання № 3

 

2.03.21 Захист творчих робіт Шкільної академії наук "Наука і пізнання"

 

Протокол засідання № 2

 

Протокол засідання № 1

 

Склад творчої групи