Ліцей № 142 імені П'єра де Кубертена
 
.

 

 

 

 

 

 

 

Творча група "Освітній дайвінг"

2021-2022 н.р.

Мета роботи

сприяти оновленню системи професійного розвитку вчителя сучасної нової української школи шляхом створення спільної платформи «Умотивований вчитель – учні,  конкурентоздатні та самореалізовані в українському суспільстві випускники»

 

Актуальність

створення наскрізного навчально-виховного процесу , який формує цінності й ключові компетентності  в учнів  на принципах  академічної доброчесності

 

Завдання

1.Залучення учасників освітнього процесу до пошуку потужних засобів підвищення рівня громадянської свідомості  на принципах олімпізму та створення положень Кодексу честі нашого ліцею.

2.Сприяти розвитку конструктивно-дієвої  стратегії роботи вчителів та учнів у формуванні якісних вмінь, навичок та знань на основі академічної доброчесності.

 

3.Перспективи подальших педагогічних знахідок щодо підвищення мотивації до навчання та зростання рівня компетентностей  учнів

 

Засідання №1

 

План роботи на 2021-2022 н.р.

2020-2021 н.р.

Протокол засідання № 4

 

9.02.21. Засідання на тему «Професійний імідж як чинник активізації самовдосконалення педагогів»

 

16.11.20. Засідання на тему "Чесна оцінка"

 

Протокол засідання № 1 від 16.09.20

 

План роботи на 2020-2021 н.р.

 

2019-2020 н.р.

Мета роботи

Сприяти оновленню системи професійного розвитку вчителя сучасної нової української школи шляхом створення спільної платформи «Умотивований вчитель – учні,  конкурентоздатні та самореалізовані в українському суспільстві випускники»

 

8.05.20 р. Засідання творчої групи з теми «Академічна доброчесність - виклик часу" (дистанційне)

 

18.12.19 р. Засідання творчої групи високої педагогічної майстерності «Освітній дайвінг» № 3

 

16.10.19 р. Засідання  з теми «Створення кодексу честі ліцею № 142 у боротьбі за академічну доброчесність»

 

План роботи на 2019-2020 н.р.

 

2018-2019 н.р.

Новини: 3
20 бер. 2019

«Освітній дайвінг». Засідання творчої групи № 3

20 березня відбулося засідання творчої групи вчителів «Освітній дайвінг» з теми «Пошуки шляхів підвищення мотивації до навчання та зростання рівня компетентностей учнів» Вчителі розв’язували кілька питань: 1. Як учителю підвищити навчальну мотивацію учнів, у яких потреба до пізнання нового майже не розвинена? 2. Що ж важливіше для майбутнього: виховати інтелектуальну, озброєну знаннями особистість чи прищепити прагнення до пізнання, виховуючи в учнів внутрішнє спонукання розширювати свій загальний і професійний кругозір? 3. Результати анкетування вчителів школи на тему (березень 2019 р.)
19 груд. 2018

Засідання творчої групи вчителів «Освітній дайвінг» № 2

19 грудня відбулося засідання творчої групи вчителів «Освітній дайвінг» № 2 на тему « Формування в учнів свідомого ставлення до власного здоров’я як один із пріоритетних напрямків НУШ (нової української школи)», на якому вчителі підкреслили провідну роль школи у формуванні в дітей життєво важливих компетентностей, необхідних для збереження власного здоров’я. Бо здоров'я – один із компонентів людського щастя, одне з невід'ємних прав людської особистості, одна з умов успішного соціального й економічного розвитку.
17 жовт. 2018

Протокол засідання творчої групи високої педмайстерності «Освітній дайвінг»

Черга денна: 1. «Актуальність питання підвищення рівня громадянської свідомості в учнів», керівник групи Фурсова А.М. 2. «Формування громадянської компетентності в освітніх закладах країн світу», вчитель географії Мирошник Ю.А. 3. «Виховання громадянської свідомості, патріотизму на уроках української мови та літератури»,вчитель української мови та літератури Скиба Л.П. 4. «Шляхи підвищення громадянської компетентності засобами іноземної мови» ,Фурсова А.М.

 

2017-2018 н.р.

Новини: 5
14 бер. 2018

Засідання творчої групи високої педмайстерності "Управління процесами контакту"

Черга денна: 1. Управління процесами контакту. 2. Найефективніші компоненти техніки спілкування 3. Стилі педагогічної взаємодії
25 груд. 2017

ПРОТОКОЛ № 3 засідання творчої групи високої педмайстерності 13 грудня 2017 p

Черга денна: 1. Розумове виховання як важлива складова всебічного розвитку особистості. Про результати анкетування вчителів « Інтелект. Інтелектуальні здібності» ( грудень 2017 р.) 2. Види інтелекту. Теорія множинного інтелекту. 3. Вербальний інтелект та інтелект дії. Що важливіше для майбутнього?
19 жовт. 2017

ПРОТОКОЛ № 2 засідання творчої групи високої педмайстерності 19 жовтня 2017 p

Черга денна: 1. Освіта ХХІ століття та вчителі - її менеджери 2. Типи інтелектуальних здібностей 3. Чим гальмується своєчасний розвиток інтелекту дітей нового покоління? 4. Шляхи розвитку інтелектуальної свідомості учнів на уроках у початковій школі
20 вер. 2017

ПРОТОКОЛ засідання творчої групи високої педмайстерності 20 вересня 2017 № 1

Черга денна: 1.Планування роботи засідань творчої групи вчителів групи на 2017- 2018 н.р. 2. Узгодження плану роботи творчої групи вчителів на 2017-2018 н.р. Розподіл завдань, формування мікрогруп у відповідності з індивідуальною програмою методичного зростання вчителя 3.Ухвалення плану роботи групи на 2017- 2018 н.р. членами колективу
1 вер. 2017

План роботи на 2017-2018 н.р.

Планування роботи творчої групи вчителів «Висока педагогічна майстерність» на 2017-2018 н. р.

 

 

2016-2017 н.р.

 

 22.03.2017 р.   засідання   творчої групи високої педмайстерності № 4 по темі: «Взаємообумовлений розвиток моральності особи та її духовності. Особистісна рефлексія вчителя»

21.12.16 р. Засідання творчої групи високої педагогічної майстерності № 2 по темі "Морально-етичний кодекс вчителя"

16.11.16р.  Засідання творчої групи високої педмайстерності №1 по темі «Етичні аспекти соціально-педагогічної діяльності.

 

2015-2016 н.р.

 

 

 

Протокол № 3

засідання творчої групи

високої педмайстерності

в рамках проведення

Всеукраїнського методологічного

семінару – практикуму для

заступників директорів

загальноосвітніх навчальних закладів

від 10 грудня 2015

 

 

13.10.15 р.

Засідання круглого столу  творчої групи високої педмайстерності

«Духовне зростання і зовнішній успіх учнів"

 

 

ПРОТОКОЛ № 2

засідання  творчої групи

високої педмайстерності

від 13 жовтня 2015 р.

 

 

ПРОТОКОЛ №1

 засідання творчої групи

високої педагогічної майстерності

від 11.09.2015 р.

 

 

План роботи

творчої групи вчителів

"Високої педагогічної майстерності"

на 2015-2016 н.р.

 

 

 

2014-2015 н.р.

 

   

 

ПРОТОКОЛ № 4

Засідання круглого столу  творчої групи високої педмайстерності

на міському семінарі заступників директорів

19 березня 2015

Бюлетень

 

 

Засідання творчої групи високої педмайстерності № 3

«Особистісні табу та активи вчителя-вихователя»

 

ПРОТОКОЛ №2

 засідання творчої групи високої педагогічної майстерності від 9.10.2014 р.

 

Засідання творчої групи «Висока педагогічна майстерність» по темі «Технологія і техніка аналізу уроку.  Педагогічна техніка» (за А.І. Кузьмінським)

 

ПРОТОКОЛ №1

 засідання творчої групи високої педагогічної майстерності від 12.09.2014 р.

 

План роботи творчої групи "Висока педагогічна майстерність" на 2014-2015 н.р.

 

 

Звіт про роботу творчої групи "Висока педагогічна майстерність" у 2013-2014 н.р.

 

 

 

 


2013-2014 н.р.

 

Звіт про роботу творчої групи "Висока педагогічна майстерність" у 2012-2013 н.р.


 


Методичний бюлетень № 3

20 лютого 2014 р. відбулося засідання  творчої групи  вчителів високої педагогічної майстерності у формі науково - практичного семінару по темі  «Випереджальне зростання креативності учасників навчально- виховного процесу», розглянуто питання  актуальністізалежності зростання професіоналізму педагога  від рівня його педагогічної майстерності та самоосвіти.

У формі ділової гри обговорені нові напрямки навчальної діяльності за новим Держстандартом освіти, узагальнені головні чинники зростання креативності, розглянуті педагогічні інваріанти. Докладно


Методичний бюлетень № 2

"Рівні педагогічної майстерності"

18.12.2013


Методичний бюлетень № 1

"Рівні педагогічної майстерності"

27.10.2013


ПРОТОКОЛ №3

засідання  творчої групи високої педмайстерності

18  грудня  2013 

Присутні :всі члени методичної ради

Черга денна :

1.Проведення методичногозасідання  «Рівні педагогічної майстерністі». Розглянутиактуальністьпитання залежностіпрофесіоналізму педагога  від рівня його педагогічної майстерності.

2.Розглянути результати анкетування вчителів школи по темі.

3.Ухвалити доцільність підвищення фахового рівня тарівня його педагогічної майстерності.


ПРОТОКОЛ № 2

 засідання   творчої групи високої педмайстерності

02 жовтня 2013р.

Присутні : всі члени методичної ради

 Черга денна :

1.Проведення  методичного  засідання  «Технологічна карта самоаналізу  ефективності уроку  як педагогічна система». Розглянути актуальність  самоаналізу вчителем  уроків за сучасними вимогами до уроків

 2.Ухвалити доцільність використовування технологічної карти самоаналізу  ефективності уроку  як педагогічної системи

 


 

 


2012-2013 н.р.

 

 

 

 


 


1
2
3
4
5
6