.

 

 

 

 

 

Міський семінар-практикум заступників директора загальноосвітніх навчальних закладів

21 бер. 2013
21 .03.13 р. на базі школи проведено міський семінар-практикум заступників директора загальноосвітніх навчальних закладів (стаж 1-5 років) з теми "Шляхи розвитку інноваційного потенціалу вчителя у практиці роботи сучасного навчального закладу"

 

Дивитись бюлетень та план семінару

 

21 березня 2013 року  комунальним закладом освіти «Спеціалізована середня загальноосвітня школа №142 еколого-економічного профілю» проведено міський семінар-практикум «Шляхи розвитку інноваційного потенціалу вчителя у практиці роботи сучасного навчального закладу»  

Мета: шляхом колективної творчої діяльності учасників семінару-практикуму:

 •  з’ясувати яким має бути учитель у сучасній школі;
 • ознайомити з елементами педагогічної майстерності вчителів нашої школи;
 • скласти модель інноваційного процесу, у якій зазначено: вихідний стан школи,  склад і структуру дій щодо переходу від сьогодення до майбутнього.

У роботі семінару-практикуму взяли участь: В.М.Арсьонов, методист методичного центру управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради; Наріжна Л.С. практичний психолог міського методичного центру, директор школи Л.В.Хмеленко, заступники директора школи і гості -   заступники директора шкіл міста, стаж адміністративної роботи яких менше 5-ти років.

       З вступним словом до учасників семінару-практикуму звернулись директор школи  Л.В.Хмеленко. В своєму виступі «Про основні напрямки інноваційної діяльності школи еколого-економічного профілю, школи сприяння здоров’ю»  наголосила, що визначальним фактором оновлення та розвитку школи є інноваційно-спрямована діяльність педагогічного колективу – це розроблення, експериментування, апробація і запровадження новизни, що якісно змінює стан навчально-виховного процесу.

         Головною  метою  роботи нашої школи як державної установи соціалізації школяра,    стало   створення освітнього середовища, в якому  здоровий  спосіб життя   -  це   не тільки свідома потреба  кожної людини, а й мірило  її освіченості, загальної культури, що досягається шляхом розвитку загальної креативності учасників навчально-виховного процесу, методом активізації інтелектуального потенціалу, залученням до творчої діяльності, зростанням рівня компетентності особистості, що неможливо без максимального залучення членів громади й різних інвестиційних організацій для формування високого рівня адекватної соціальної готовності дітей до життя в соціумі.

        Людмила Вікторівна ознайомила гостей школи з педагогічним складом, матеріальною базою школи, проектами і програмами експериментальної роботи педагогічного колективу, досягненнями учнів і вчителів школи.

        З вітальним словом «142 – найкраща школа, ми за знанням йдем  сюди…» звернулись учні школи.

        Арсьонов В.М., методист методичного центру управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради  у своїй доповіді «Базова модель новітньої української освіти» окреслив шляхи реалізації завдань щодо створення ефективної моделі новітньої української освіти.

          Заступник директора з НВР Данюшина Л.М. висвітлюючи тему семінару-практикуму «Шляхи розвитку інноваційного потенціалу вчителя сучасного навчального закладу»  привернула увагу на те що готовність школи до інноваційної діяльності визначається соціально-педагогічними, матеріально-технічними можливостями закладу та інноваційними перетвореннями які ґрунтуються  на традиціях,  кадровому  потенціалі.  В школі створено і реалізується науково-методичний проект «Педагогічний Еверест»  діяльність якого направлена на формування конкурентноспроможного вчителя,  який прагне розвивати свій інноваційний потенціал і здатен забезпечити ефективне запровадження інновацій в освітній процес.

          Після діагностування  здатності  вчителя  працювати  в  інноваційному  режимі,  визначилось  три  групи  вчителів: творча  група високої педмайстерності, педагогічна  майстерня, професійної  адаптації, школа становлення вчителя.   Плідно  працює  методична  рада,  керівництво якою здійснюється через роботу: предметних методичних комісій,творчих груп («Високої педмайстерності», «Лабораторії невирішених проблем»); служб школи («Соціально-психологічна», «Еколого-економічна», «Служба зміцнення здоров'я»).  Основною базою є інноваційно-методичний комплекс.

        З року в рік удосконалюється індивідуальна творча лабораторія кожного вчителя, збагачуючись новими ідеями та знахідками (портфоліо, блоги, дистанційне навчання, Е-школа). Одним із основних критеріїв творчого зростання  вчителя є самоосвіта, узагальнення досвіду роботи. Напрямком зростання педагогічної компетентності є використання сучасних педагогічних технологій, а саме  проектної технології, захист  вчительських проектів. В практиці управлінської діяльності моніторинг рівня навчальних досягнень учнів,  рейтинг в оцінці роботи вчителя, методичних структур школи.

  Поширення досвіду роботи вчителів школи, оприлюднення результатів професійної діяльності педагогів закладу відбувається шляхом участі: у  міжнародному конкурсах «Соціальне партнерство в контексті розвитку сучасного навчального закладу»; Всеукраїнському конкурсі «Учитель-новатор», 2011, 2012 (18 вчителів); конкурсі «Поетичні таланти української освіти; конкурсі «Портфоліо школи», в номінації «Портфоліо вчителя», лауреатом стала вчитель фізичного виховання  Михайлова В.Д.; обласному конкурсі «Школа сприяння   здоров'ю»; міському конкурсі «Олімпійське лелеченя»; стали переможцями міського огляд-конкурсу на кращий шкільний інноваційно-методичний комплекс .

Роботу семінару-практикуму продовжили вчителі школи, показавши творчу майстерню вчителя-новатора.

Візитівку представила вчитель фізичного виховання вищої кваліфікаційної категорії, «учитель-методист» Михайлова В.Д.

Байдуж Л.О., вчитель предмету «Основи  здоров’я», вищої кваліфікаційної категорії, «учитель-методист»  познайомила з проектом «Твоє життя – твій вибір», в якому мова йдеться про процес виховання, методи та засоби формування здорового способу життя.

Михайлова В.Д. показала переваги дистанційного навчання, свою роботу з учнями через відео-уроки, он-лайн тестування,  практичні завдання. 

Петлюра Г.В, вчитель біології, вищої кваліфікаційної категорії, «учитель-методист» познайомила з власною системою проведення уроків з комп’ютерною підтримкою на прикладі уроку «Папоротеподібні. Лабораторна робота «Будова щитника чоловічого або чоловічої папороті».  

        Моніторинг  якості роботи, портфоліо  показала  вчитель початкової школи вищої кваліфікаційної категорії, «учитель-методист» Данильченко І.В.    Вчителька продемонструвала свою результативність:

 • як вчитель-предметник - моніторинг якості знань учнів з предмету;
 • як класний керівник – досягнення в роботі з учнівським та батьківським колективом, результативність навчання учнів, перемоги класного колективу в конкурсах, змаганнях;
 • як член пед..колективу, в методичній  роботі – участь  в методичних заходах різних рівнів: методичних та педагогічних радах, педчитанях, конференціях, семінарах, проблемних столах, психологічних тренінгах, у проведенні предметного тижня, участі в конкурсах, у створенні кабінету – творчої лабораторії вчителя.

        На круглому столі «Самоосвіта – потреба чи необхідність», який провела керівник творчої групи високої педмайстерності Фурсова А.М. обговорювались питання: - Самоосвіти вчителя. - Порівнювалась освіта традиційна із самоосвітою при наявності викладача-наставника. - Чому вимоги, що пред’являються  вчителю- спеціалісту повинні бути вище тих можливостей, що має людина? - З появою в роботі вчителя комп’ютера та Інтернету значно підвищуються можливості педагогічної самоосвіти. Чому і як?  - Що важливіше: дисципліна чи самодисципліна для підвищення професійного розвитку вчителів?

      Антоніна Миколаївна познайомила учасників семінару-практикуму з результатами анкетування вчителів школи  «Роль самоосвіти» та співставлення власних відповідей учасників круглого столу.

      Підвела підсумок круглого столу: психологи доводять, що кожна особистість потребує досягнень, більш того, устремління до успіху – процес керований, а до самовдосконалення – природний, даний нам від народження. Стимулювання діяльності творчого вчителя є однією з функцій адміністрації школи. Причому можна виділити зовнішні стимули, які сприяють розвитку творчої активності, які є ведучими. Для вчителя  особливо великого значення набувають такі стимули як: повага жителів міста і членів колективу, співпраця з учнями і колегами, доброзичливі стосунки з адміністрацією, підвищення кваліфікації, творча атмосфера у колективі, використання досвіду інформаційної діяльності тощо.

      Самооосвіта - просто необхідна в наш час! "Формальное образование поможет вам выжить. Самообразование приведет вас к успеху. "/Джим Рон/.

       Гості школи мали можливість познайомитись з творчою лабораторією управлінського досвіду заступника директора з НВР, відвідали басейн школи.

Психолог міського методичного центру Наріжна Л.С провела психологічний тренінг «Принципы и правила «учителя - герменевтика»

Современное состояние развития науки свидетельствует о формировании принципиально нового типа разума – герменевтического – интерпретирующего, играющего смыслами и понятиями; становления нового учителя, которому присущи следующие черты:

 • «Открытость» - способность к самонастройке, к самообучению; способность присоединять новое знание не кумулятивным путем, а путем возможной трансформации старого знания;
 • «Парадоксальность» - способность выдерживать противоречия, совмещать несовместимое, видеть явление с различных точек, в том числе взаимоисключающих, менять ракурсы видения;
 • «Гениальность» - способность улавливать целое раньше, чем будут изучены все его части;
 • «Ассоциативность» – способность делать выводы из встречи со случайным;
 • «Удивленность» – способность наряду с типичным и закономерным видеть уникальное, особенное, неповторимое, способность «не закрывать глаза» на прецеденты;
 • «Нелинейность» - способность видеть явление в «сети» сложных взаимосвязей;
 • «Участность» (термин М.М.Бахтина) – ценностная окрашенность мышления;
 • «Антропность» - способность увязывать любое принимаемое решение с учетом последствий результатов для человека;
 • «Диалогичность» – способность жить в «Большом Времени», выходить «на перекресток» различных культур, умение слушать «чужие» голоса;
 • «Благоговение перед Жизнью» - (термин А.Швейцера) – обращение локуса внимания на настоящее, не готовить ребёнка к жизни, а жить с ним сейчас; переориентация с будущего или прошлого на актуальное время;
 • «Метафоричность» – способность оперировать не только понятиями, но и  «смысловыми пятнами», «понятиями-метафорами», «гештальтами».

       По завершенню роботи учасники семінару-практикуму мали можливість висловити власну думку про актуальність розглянутих питань.

Підводячи підсумок  В.М.Арсьонов звернув увагу на ефективну, змістовну, глибинну творчу працю членів педагогічного колективу яка сприяє формуванню потреби самовдосконалюватися, надихає на творчі відкриття, реалізацію набутого потенціалу, забезпечує створення інноваційно компетентнісного освітнього середовища.