.

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л №1 засідання методичної ради від «26» вересня 2017 р.

26 вер. 2017
Черга денна: Обговорення мети і завдання роботи методичної ради щодо впровадження: - ІУ етапу всеукраїнського експерименту «Формування гармонійно досконалої особистості учня у сучасному освітньому середовищі загальноосвітнього навчального закладу»; - ІІІ етапу обласного освітнього проекту «Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у НВП»; - ІІІ етапу обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» - дослідно-експериментальної роботи за проектом «Олімпійська освіта і культура» (всеукраїнської мережі школи олімпійської освіти); - пілотного проекту олімпійської академії України «Формування нац. свідомості та людської гідності у школярів через ціннісний потенціал олімпізму».

Присутні члени ПМК, вчителі вищої категорії, «учителі-методисти», «старші учителі» - 35 учителів

 

 Слухали: Данюшину Л. М.- заступника директора по навчально-виховної роботи, яка познайомила:

1.   Завданнями  ІУ етапу дослідно-експериментальної роботи за темою «Формування гармонійно-досконалої особистості учня у сучасному освітньому середовищі загальноосвітнього навчального закладу» є експериментальна перевірка ефективності  психолого-педагогічних умов формування гармонійно досконалої особистості учня через сутність особистісно-зорієнтованого підходу як інноваційно-педагогічного підходу в роботі з дітьми, через ефективну співпрацю суб’єктів навчально-виховного процесу освітньо-культурного процесу на основі гармонізації стосунків між ними.

Тому основними завданнями ІУ контрольно-узагальнювальному етапу експерименту визначити  (2017-2018 н.р.):

·     проведення порівняльного аналізу даних етапів моніторингу ефективності психолого-педагогічного супроводження розвитку гармонійно досконалої особистості учня в освітньому середовищі загальноосвітнього навчального закладу; 

·порівняння результатів концептуально-діагностичного та контрольно‑узагальнювального етапів експерименту;

·співвідношення результатів експерименту з поставленими метою та завданнями;

·оцінювання психолого-педагогічного проектування соціального розвитку особистості в системи освітньої роботи;

·підготовка методичних рекомендацій для педагогів, батьків і учнів за темою дослідження;

·підготовка статей для періодичних видань за підсумками проведеного експерименту, навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій тощо;

·презентація результатів експериментально-дослідної роботи на обласному та всеукраїнському рівнях;

·     проведення всеукраїнської науково-практичної конференції за темою дослідно-експериментальної роботи;

·     підготовка підсумкового звіту за темою дослідження.

Впровадження ІІІ формувально-практичного етапу обласного освітнього проекту «Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у НВП» науковий керівник Висоцька О.Є., доктор  філософських наук, доцент, декан факультету відкритої освіти ДОІППО, за локальною темою школи «Інтегрування еколого-економічної освіти у навчально-виховний процес» забезпечить виконання основних завдань: розробка та апробація системи діяльності школи, вчителя, вихователя, спрямованої на розвиток соціальних компетенцій в інтересах сталого розвитку, соціальної відповідальності, масове запровадження моделі школи сприяння сталого розвитку та інтегрованого розвивального освітнього середовища на засадах випереджаючої освіти, розвиток партнерської мережи шкіл сприяння сталому розвитку як регіональних центрів сталого розвитку своєї громади та рушійної сили становлення громадянського суспільства.

2.   3. Шляхами реалізації ІІІ етапу обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» стануть: розробка та апробація стратегій соціалізації учнів різного віку, розробка відповідних проектів, координація діяльності методичних служб в забезпеченні умов для підвищення активності педагогічних працівників школи

 Слухали: Михайлову В.Д. керівника проекту «Олімпійська освіта і культура»

1. Основною метою впровадження завдань дослідно-експериментальної роботи за проектом «Олімпійська освіта і культура» (всеукраїнської мережі школи олімпійської освіти) вважати виховання у школярів традицій і культури здорового способу життя на засадах гуманістичних ідеалів і цінностей олімпізму, залучення їх до активних занять фізичною культурою і спортом, формування мотивацій до використання набутих знань, умінь і навичок у повсякденному житті, через інтеграцію олімпійських знань у систему викладання навчальних предметів. Познайомила з завданнями  пілотного проекту олімпійської академії України за темою «Формування національної свідомості та людської гідності у школярів через ціннісний потенціал олімпізму» .                       

        Ухвалили:

-     прийняти до відома програму і завдання методичної ради на 2017-2018 н.р.;      

-     заслухати звіт про роботу кожного проекту, та експериментальної роботи в відповідності до річного плану роботи школи;

-     систематично аналізувати результати експериментально-дослідницької роботи  на засіданнях  методичної  ради;

-     представити: звіт про завершення ІІІ (формувально-практичного) етапу дослідно-експериментальної роботи за темою «Інтегрування еколого-економічної освіти у навчально-виховний процес» в ДОІППО; звіт про реалізацію завдань   ІУ контрольно-узагальнюючого етапу дослідно-експериментальної роботи за темою «Формування гармонійно-досконалої особистості учня у сучасному освітньому середовищі загальноосвітнього навчального закладу», на засідання колегії МОН.

 

Секретар                         Данюшина Л.М.