Ліцей № 142 імені П'єра де Кубертена
 
.

 

 

 

 

 

 

 

І Всеукраїнський батьківський форум «Педагогіка партнерства учасників науково-педагогічного проекту «Інтелект України»

12 квіт. 2017
12 квітня 2017 року заступник директора з НВР Остроуменко А.О. та вчитель початкових класів, мама доньки, що навчається за всеукраїнським науково-педагогічним проектом «Інтелект України» Грущак Н.М. стали учасниками І Всеукраїнського батьківського форуму «Педагогіка партнерства учасників науково-педагогічного проекту «Інтелект України». В ході форуму були підняті питання: • Виховуємо успішну та щасливу дитину: напрями взаємодії батьків і школи. • Домашні завдання в науково-педагогічному проекті «Інтелект України». Шляхи реалізації педагогіки партнерства.

12 квітня 2017 року заступник директора з НВР Остроуменко А.О. та вчитель початкових класів, мама доньки, що навчається за всеукраїнським науково-педагогічним  проектом «Інтелект України» Грущак Н.М. стали учасниками І Всеукраїнського батьківського форуму «Педагогіка партнерства учасників науково-педагогічного проекту «Інтелект України».

В ході форуму були підняті питання:

·        Виховуємо успішну та щасливу дитину: напрями взаємодії батьків і школи.

·        Домашні завдання в науково-педагогічному проекті «Інтелект України». Шляхи реалізації педагогіки партнерства.

Форум відбувався в Київському палаці дітей та юнацтва. На форумі були представники всіх регіонів України де втілюється в дію всеукраїнський науково-педагогічний проект «Інтелект України».

Резолюція І Всеукраїнського батьківського форуму

«Педагогіка партнерства» — учасників науково-педагогічного проекту «Інтелект України»

Ми, батьківська громада науково-педагогічного проекту «Інтелект України» (далі Проекту), підтримуємо прагнення науковців і освітян — учасників Проекту в створенні компетентнісно орієнтованої української школи, метою якої є виховання успішної та щасливої людини, патріота України, здатного взяти участь у розбудові могутньої та успішної держави.

Беручи до уваги цивілізаційні тенденції розвитку людства у XXI столітті, аксіологічні імперативи модернізації національних освітніх систем високорозвинених країн, основні положення «Концепції нової української школи», доручаємо авторському колективу осучаснити зміст загальної середньої освіти в межах Проекту на засадах компетентнісного підходу та 8ТЕМ-освіти.

З метою формування системного мислення в учнів проектних класів та уникнення дублювання окремих тем під час вивчення предметів певної освітньої галузі доручаємо творчому колективу Проекту дослідити можливість створення інтегрованих курсів (фізики та хімії, біології і географії, української, зарубіжної літератури та мистецтва тощо) за умови забезпечення високої якості природничо-математичної та суспільно-гуманітарної освіти.

Розбудовуючи відносини з іншими учасниками Проекту на засадах педагогіки партнерства, беремо на себе відповідальність за реалізацію в родині основних положень «Конвенції ООН про права дитини», за підвищення авторитету вчителя й освіти загалом, за навчання власної дитини та учнівського колективу проектного класу.

Розглядаючи навчання в школі як один з найважливіших та повно­цінних етапів життєдіяльності людини, зобов'язуємося й вимагаємо від інших учасників Проекту будувати міжособистісні взаємини на засадах педагогіки гуманізму, створювати умови для збереження та зміцнення здоров'я, реалізації в повному обсязі нахилів, прагнень і здібностей учнів проектних класів.

 З метою координації зусиль батьківської громади, науковців і освітян у розв'язанні завдань освіти, виховання та розвитку учнів проектних класів уважаємо за доцільне:

1)створити Громадську раду учасників Проекту;

2)надати Громадській раді повноваження щодо вирішення всіх питань, пов'язаних із реалізацією Проекту в освітньому просторі України, у період між проведенням батьківських форумів;

3)зобов'язати керівництво Громадської ради звітувати про виконану роботу перед учасниками батьківських форумів;

4)доручити Громадській раді вивчити доцільність проведення співбесіди з майбутніми першокласниками та їхніми батьками (результати якої бажано розглядати як такі, .що мають рекоменда­ційний характер), щоб створити в проектних класах належні умови для забезпечення психологічного та фізичного комфорту кожної дитини під час навчання;

5)доручити Громадській раді вивчити доцільність і умови використання моделі державно-приватного фінансування закладів освіти, щоб створити належну матеріально-технічну базу функціонування проектних класів та підвищити рівень професійної компетентності вчителів — учасників Проекту.

Високоякісна освіта — запорука щасливого майбутнього України. Ми впевнені, що наша держава пишатиметься випускниками проектних класів «Інтелект України».

 

 

БЮЛЕТЕНЬ