.

 

 

 

 

 

Протокол №1 засідання ПМК вчителів початкових класів 05.09.17

5 вер. 2017
Порядок денний: 1. Обговорення основних структурних елементів модуля, узгодження плану роботи. 2. Визначення відповідальних. 3. Розподіл доручень. 4. Ознайомлення вчителів з змінами в навчальних програмах початкової школи, затвердженими рішенням Колегії МОН від 4 серпня 2016 року в новому навчальному році та вимогами до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів згідно наказу № 1009 від 19.08.2016 року. 5. Про результати ДПА учнів 4-х класів у 2016-2017 н.р. 6. Розглянути навчальні плани, програми, підручники, календарно – тематичне планування на 2017-2018 н.р.

Протокол

засідання ПМК вчителів початкових класів

 

дата 05.09.17                                                                                    №1

 

Голова – Петруненко С.В.

Секретар – Шило Н.П.

Присутні: заступник директора з НВР Остроуменко А.О., вчителі початкових класів.

 

Порядок денний:

 

1.     Обговорення основних структурних елементів модуля, узгодження плану роботи.

2.     Визначення відповідальних.

3.     Розподіл доручень.

4.     Ознайомлення вчителів з змінами в навчальних програмах початкової школи, затвердженими рішенням Колегії МОН від 4 серпня 2016 року в новому навчальному році та вимогами до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів згідно наказу № 1009 від 19.08.2016 року.

5.     Про результати ДПА учнів 4-х класів у 2016-2017 н.р.

6.     Розглянути навчальні плани, програми, підручники, календарно – тематичне планування на 2017-2018 н.р.

1.     Слухали:

Керівник ПМК Петруненко С.В. ознайомила вчителів з основними структурними елементами модуля та планом роботи на 2017-2018н.р.

Ухвалили:

Узгодити план роботи вчителів відповідно до структурних елементів модуля.

 

2.     Слухали:

Заступник директора з НВР Остроуменко А.О.

з змінами в навчальних програмах початкової школи, затвердженими рішенням Колегії МОН від 4 серпня 2016 року в новому навчальному році та вимогами до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів згідно наказу № 1009 від 19.08.2016 року. Нагадала  про наказ №948 від 5.08.16 р. «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4 класів. Ознайомила з листом №1/9-436 від 9.08.17 «Про особливості навчання в 2017-2018 н.р., листом №1/9-315 від 7.06.17 «Про структуру 2017-2018 н.р.»

 

 

Ухвалили:

Вчителям початкових класів дотримуватися методичних рекомендацій. Навчально-виховний процес в новому навчальному році організувати відповідно до нормативних документів.

 

3.     Слухали:

Заступник директора з НВР Остроуменко А.О. доповіла про результати ДПА учнів 4-х класів 2016-2017 н.р.

Ухвалили:

Проаналізувавши результати ДПА з математики, української мови та читання, спланувати систему роботи з учнями, спрямовану на розвиток мислення, пізнавального інтересу, самостійності у пошуку можливих способів розв’язання завдань.

4.     Слухали:

Керівник ПМК Петруненко С.В. ознайомила вчителів з вимогами до навчальних планів, програм, підручників, календарно-тематичного планування на 2017-2018н.р.

Ухвалили:

Вчителям початкових класів прийняти до відома надану інформацію. При складанні навчальних планів керуватися вимогами Державного стандарту освіти.

 

5.     Слухали:

Керівник ПМК Петруненко С.В.узагальнила роботу ПМК за 2016- 2017н.р. Вчителі проаналізували недоліки в роботі, виступили з пропозиціями щодо поліпшення методичної роботи. Керівник ПМК ознайомила зі структурою науково-методичної роботи ПМК на 2017-2018 рік.

Ухвалили:

Затвердити план роботи ПМК на 2017-2018 н.р.