Ліцей № 142 імені П'єра де Кубертена
 
.

 

 

 

 

 

 

 

Про організований початок навчального року

13 вер. 2018
Відповідно до Концепції НУШ

Про  організований початок 2018/2019  навчального року

 

Відповідно до Концепції НУШ, законів України «Про освіту від 05.09.2017 №2145-УІІІ, «Про загальну середню освіту», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01), з метою створення належних умов для організованого початку 2018/2019 навчального року в загальноосвітньому навчальному закладі та забезпечення рівного доступу дітей, учнів до якісної освіти

 

Н А К А З У Ю:

1. Створити моніторингову групу для оперативного аналізу підготовки школи до організованого початку 2018-2019 навчального року, надання методичних і практичних рекомендацій  у складі:

Данюшина Л.М. – заступник директора з навчально-виховної роботи;

Іванова С.А. – заступник директора з навчально-виховної роботи;

Остроуменко А.О. – заступник директора з навчально-виховної роботи;

Біліченко С.П.. – педагог організатор;

Бугир Л.М. – педагог організатор;

Храмцова Н.А - заступник директора з господарчої роботи

2. Забезпечити належний стан цивільного захисту учнів та провести огляд стану підготовки  навчальних кабінетів до нового навчального року.

Відповідальна: в.о.директора школи Л.М.Данюшина               до 27.08.2018 р.

3. Проаналізувати матеріали про підсумки роботи у 2017-2018 навчальному році до педагогічної ради за напрямками:

     -  навчальна робота;

     -  результати ДПА, ЗНО;

     -  методична робота;

     -  виховна робота;

     -  матеріально-технічна база;

     -  робота з обдарованими дітьми;

     -  здоров’я дітей;

     -  літній дитячий табір;

Відповідальні: заступники директора школи                               до 29.09.2018р.

4. Затвердити план підготовки, склад робочої групи по проведенню   педагогічної ради

Відповідальні: члени адміністрації                                               до 29.09.2018р.

5. Провести засідання педагогічної ради, у ході якої обговорити стан готовності навчального закладу до нового 2018/2019 навчального року,   підсумки та перспективи впровадження педагогічних інновацій у навчально-виховному  процесі.  

Відповідальна: в.о. директора школи                                            жовтень 2018р.

6. Затвердити режим роботи школи на 2018-2019 н.р.

Навчальні заняття організувати за семестровою системою:

І семестр03.09 - 23.12.2018

ІІ семестр: 09.01 - 24.05.2019 

  • Осінні канікули:      29.10.2018 – 04.11.2018
  • Зимові канікули:     24.12.2018 - 08.01.2019
  • Весняні канікули:   25.03.2019 – 31.03.2019

7. Завершити комплектування школи педагогічними працівниками

 Відповідальні: члени адміністрації                                              до 31.08.2018р.

8. Завершити виконання комплексу заходів з проведення ремонтних робіт приміщення школи, енергетичного обладнання, системи протипожежного захисту.

Відповідальна: заст.дир. з господарчої частини Біла С.М          до 18.08.2018р.

9. Завершити підготовку навчального закладу до роботи в осінньо-зимовий період, ужити заходи щодо реалізації програм з енергозбереження, газозаміщення та бути готовими розпочати опалювальний сезон за настання відповідних температурних показників

Відповідальна: заст.дир. з АГР частини Храмцова Н.А.            до 28.09. 2018р.  

10.  Провести набір учнів до 1-х та 10-х класів, забезпечивши їх раціональне комплектування

   Відповідальні: члени адміністрації                                             до 31.08.2018р.

11. Забезпечити оперативну доставку підручників, посібників та іншої навчальної літератури, передбаченої в переліку МОН України на 2018/2019 н.р., організованого їх розподілу серед учнів

Відповідальна: бібліотекар                                                           вересень 2018р.

12. Забезпечити умови для реалізації конституційного права на безперешкодний доступ до школи для здобуття початкової, базової та повної загальної освіти за індивідуальною, інклюзивною формами навчання відповідно до нормативних вимог

Відповідальні: адміністрація                                   упродовж 2018/2019н.р.

13. Здійснити раціональний розподіл педагогічного навантаження згідно із законодавством України та у відповідності до фахової освіти педагогів

Відповідальні: члени адміністрації                                        до 31.08.2018р.

14. Проаналізувати стан працевлаштування випускників 9-х,11-х класів та підготувати попередню інформацію до управління освіти

Відповідальний:  педагог-організатор Бугир Л.М.                    до 14.09.2018р.

15. Установити щоденний контроль за відвідуванням учнями занять та не допускати випадків безпідставного пропуску учнями уроків. 

Відповідальні: педагог-організатор Бугир Л.М.     

                          класні керівники                                    упродовж 2018/2019н.р.

16. Підготувати для погодження з Головним управлінням Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області розклад уроків та режим роботи закладу

Відповідальні: заст.дир. з НВР Данюшина Л.М.,

                                                   Остроуменко А.О. перша декада вересня 2018р.

17. Забезпечити проведення Дня знань – свята Першого вересня 01.09.2018 року та Першого уроку 03.09.2018 о  9.00.

       Відповідальна: педагог-організатор Біліченко С.П.     

18. Забезпечити участь в роботі серпневих методичних нарадах вчителів-предметників з питань викладання базових навчальних дисциплін у 2018/2019 н.р. (згідно з графіком)

       Відповідальна: адміністрація                                           серпень-вересень 2018р.

19. Ознайомити педагогічних працівників закладу з інструктивно-методичними листами МОН України про особливості викладання базових дисциплін у 2018/2019н.р., науково-методичною літературою щодо організації та методичного забезпечення навчально-виховного процесу упродовж 2018/2019н.р.

         Відповідальні: заст. дир. з НВР                                     27.08.-07.09.2018р.

        20. Не допускати перевантаження учнів, взяти на контроль обсяг домашніх завдань учням, відповідно до їх віку, заборонити домашні завдання учням перших класів

Відповідальні: заст. дир. з НВР                                     упродовж 2018/2019н.р.        21. Провести роз’яснювальну роботу серед батьківської громадськості щодо навчального навантаження дитини, у тому числі вдома, з питань виконання домашніх завдань, організації позашкільної діяльності, відпочинку

Відповідальні: класні керівники                                    упродовж 2018/2019н.р.

22. Забезпечити проведення прогулянок не менше 1,5 годин та організацію відпочинку для учнів 1-4 класів, які відвідують ГПД

Відповідальна: заст.дир. з НВР Остроуменко А.О.      упродовж 2018/2019н.р.

        23. Не допускати відволікання учнів від навчальних занять для провадження інших видів діяльності

Відповідальні: адміністрація                                         упродовж 2018/2019н.р.

        24. Не допускати залучення учнів до примусової роботи з благоустрою території та приміщень навчального закладу під час навчально-виховного процесу, у позаурочний час

        Відповідальні: педагогічні працівники                                            постійно

25.Забезпечити своєчасне проходження медичних оглядів учнями та працівниками школи

Відповідальні: члени адміністрації                                        до 31.08.2018р.

26. Продовжити роботу щодо підтримки в актуальному стані веб-сайту школи

Відповідальна Михайлова В.Д.                                      постійно, протягом року

27. Надати до управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради:

  • фактичну мережу класів та контингент учнів

Відповідальні заст.дир. з НВР Данюшина Л.М.                                   03.09.2018р.

  • інформацію про чисельність дітей, які приступили й не приступили до занять 03 вересня 2018/2018 н.р. з інформацією про вжиті заходи щодо залучення таких дітей до навчання

Відповідальний:  педагог організатор  Бугир Л.М.                             03.09.2018р. 

28. Координацію дій щодо виконання даного наказу покласти на заступників директора Данюшину Л.М., Іванову С.А., Остроуменко А.О., педагога-організатора Біліченко С.П. і  Бугир Л.М.

Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

В.о.директора КЗО ССЗШ  №142                                   Л.М.Данюшина

З  наказом  ознайомлені:

члени адміністрації                                                     Л.М.Данюшина

                                                                                           С.А.Іванова

                                                                                           А.О.Остроуменко

                                                                                           С.П.Біліченко

                                                                                           Л.М.Бугир

Завантажити