Ліцей № 142 імені П'єра де Кубертена
 
.

 

 

 

 

 

 

 

Засідання творчої групи «Освітній дайвінг» № 3

18 груд. 2019
18 грудня відбулося засідання творчої групи високої педагогічної майстерності «Освітній дайвінг» № 3, де були розглянуті питання: 1. Методики інтеграції академічної доброчесності в навчальний процес. Роль вчителя у формуванні в учнів свідомого ставлення до академічної доброчесності» 2. Впровадження академічної доброчесності на уроках у початковій школі. 3. Шляхи втілення академічної доброчесності на уроках зарубіжної літератури. 4. Про результати дослідження «Актуальність питання академічної доброчесності очима учнів нашого ліцею та вчителів».

Ухвалили:

 1. Актуальність визначених законом правил академічної доброчесності, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання.

2. Продемонструвати учням мораль у дії, одухотворити їх високими прагненнями та навчити вихованців бачити наслідки своїх вчинків, уникати проявів академічної недоброчесності учасниками освітнього процесу.

3.Створювати культуру для спільнот, що вбачають доброчесність як фундамент того, як і чому ми навчаємо.

 4. Забезпечувати нові підходи для проведення уроків для розвитку такого набору знань, навичок і ставлень, які дають змогу учням отримати якісні знання.