Ліцей № 142 імені П'єра де Кубертена
 
.

 

 

 

 

 

 

 

18.02.15 р. Засідання атестаційної комісії

18 лют. 2015
Черга денна : 1. Захист моделі закладу креативної особистості. 2. Освітня система школи у царині еколого-економічного навчання та виховання (адаптація до європейських стандартів). Мета: активізувати знання та досвід роботи над проблемою; переосмислити місце освіти в системі цінностей особистості; проаналізувати наявні методики та прийоми підвищення мотивації до навчання в сучасній педагогіці; сприяти впровадженню в практику роботи педколективу інноваційних технологій навчання для формування гармонійно-досконалої особистості; підвищити професійний рівень педагогів.