Ліцей № 142 імені П'єра де Кубертена
 
.

 

 

 

 

 

 

 

Нарада при директорі «Стан викладання англійської мови»

25 лют. 2021
З метою поліпшення стану викладання предмету та підвищення рівня навчальних досягнень учнів вчителям англійської мови рекомендується:

 

1. Продовжити роботу над впровадженням інноваційних форм і методів

у структуру сучасного уроку; вдосконалювати форми та методи роботи, враховуючи вікові особливості учнів та рівень підготовки класів.

 

2. Забезпечувати належний методичний рівень викладання предметів, застосовуючи ефективні форми та методи для формування ґрунтовних знань та умінь учнів, формувати стійку мотивацію та свідоме прагнення до вивчення предмету.


3. Продовжувати роботу над формуванням у школярів умінь застосовувати здобуті знання в нестандартних комунікативних ситуаціях, використовувати на уроках диференційовані, індивідуальні завдання.


4. Використовувати ІКТ при проведенні уроків англійської мови.

 

5. Неухильно дотримуватися всіх етапів уроку, у тому числі повідомлення мети й завдань уроку, мотивації щодо вивчення теми уроку та проведення етапу рефлексії.


6. На різних етапах уроку працювати над систематичним удосконаленням не лише лексичних та граматичних знань, а й орфографічних умінь та навичок учнів

 

7. Звертати увагу на недоречність використання української мови на уроках англійської мови.


8. Посилити увагу до організації роботи з підготовки учнів до ДПА з англійської мови, у старших класах приділяти увагу повторенню та
виконанню завдань, подібних до представлених на зовнішньому незалежному оцінюванні.


9.Об’єктивно оцінювати рівень навчальних досягнень учнів з предмета.

 

10.Основну увагу на уроках приділяти говорінню та розвитку зв’язного мовлення учнів як провідним видам мовленнєвої діяльності.

 

11. При підборі тренувальних вправ передбачити творчі завдання.

 

12.При підготовці до уроків надавати пріоритети використанню автентичних текстів,аудіо-та відеоматеріалів,що забезпечить нормативність мовлення і дозволить досягти рівнів навченості, визначених чинними нормативно-правовими документами та Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти.

 

13.Спрямовувати знання учнів на комунікативний аспект спілкування, сприяти розвитку усного мовлення та письмової компетенції учнів.

 

14.Приділяти належну увагу формуванню в учнів умінь і навичок аудіювання, для чого систематично проводити на уроках аудіювання з голосу вчителя та носіїв мови з використанням різноманітних контрольних вправ.

 

15.На засіданні предметно-методичної комісії  розглянути питання про результати  перевірки стану викладання англійської мови в школі та спланувати роботу по усуненню недоліків.

                                                                                                            до 12.03.2021